Архів за 2020 рік
Архів за 2019 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Публікації освітян міста

26.02.2011 | Розмістив: 

Трипольська О.О., Блізнякова О.А., Вовк О.В., Єрмоленко С.В., Лебідь О.Г., Обуховська О.І., Овчаренко І.М. «Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у початковій школі: навч.-метод. посібник. – Харків:, видавництво «Ранок», 2021. – 208 с.»

Стрілець В. В. Ювілейні та пам’ятні дати травня // Цікавий Люботин. – 2021. – травень – вип. 21.

Манько О.В. Подорож у минуле: Троїцька вулиця// Цікавий Люботин. – 2021. – травень – вип. 21.

Манько О.В. Місто в боях і подвигах// Цікавий Люботин. – 2021. – травень – вип. 21.

Стрілець В. В. Відкриті уроки футболу в нашому місті // Цікавий Люботин. – 2021. – червень – вип. 22.

Стрілець В. В. Ювілейні та пам’ятні дати червня // Цікавий Люботин. – 2021. – червень – вип. 22.

Стрілець В. В. Ювілейні та пам’ятні дати липня // Цікавий Люботин. – 2021. – липень – вип. 23.

Манько О.В. Княжа родина в Люботині // Цікавий Люботин. – 2021. – липень – вип. 23.

Стрілець В. В. Ювілейні та пам’ятні дати серпня // Цікавий Люботин. – 2021. – серпень – вип. 24.

Стрілець В. В., Манько О.В. Неспокійний Люботин у довоєнні роки // Цікавий Люботин. – 2021. – жовтень – вип. 26.

Манько О.В. Художній  Люботин // Цікавий Люботин. – 2021. – жовтень – вип. 26.

Стрілець В. В. Ювілейні та пам’ятні дати жовтня // Цікавий Люботин. – 2021. – жовтень – вип. 26.

Стрілець В. В. Дати року міста Люботина // Цікавий Люботин. – 2022. – січень – вип. 29.

Стрілець В. В. Історичний календар м. Люботина: січень// Цікавий Люботин. – 2022. – січень – вип. 29.

Манько О.В. Фольклор – це те джерело, яке породжує бажання творити свою ідентичність // Цікавий Люботин. – 2022. – січень – вип. 29.

Стрілець В. В. Люботин – сотенне містечко Харківського слобідського полку // Цікавий Люботин. – 2021. – січень. – вип. 17.

Стрілець В. В. Дати року міста Люботина // Цікавий Люботин. – 2021. – січень. – вип. 17.

Ольга Глущенко  Світ чекає крилатих… // Цікавий Люботин. – 2021. – січень. – вип. 17.

Жуков В.П., Будьонний В.М. «Оркестр народних інструментів». Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму (10 років навчання). – Харків: ВО ЛМР, 2021. – 48 с. (схвалено комісією дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 12.11.2020)).

Стрілець В. В., Сіренко С.М. Навчаємо дистанційно: досвід роботи освітян міста Люботина // Цікавий Люботин. – 2020. – липень. – вип. 11.

Попова О.Л., Петрів І.П. Із досвіду роботи впровадження освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» // Джерело педагогічних інновацій.  STEM-освіта – нова стратегія в навчанні. Науково-методичний журнал. Випуск № 1(29). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2020. – с. 30

Вовк О. В., Трипольська О. О., Книш С. М. Створення та використання ментальних карт (інтелект-карт) під час освітнього процесу як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів // Матеріали ХLV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Весняні наукові зібрання– 2020»  (м.Суми, 22 травня 2020 року). – Суми, 2020. – с. 71

Трипольська О.О., Глущенко І. С. Освітній менеджмент в умовах змін // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень» (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). – Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. – c. 290

Трипольська О.О., Вовк О. В. Створення освітнього медіасередовища // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень» (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). – Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. – с. 212

Книш С. М. Створення ментальних карт (інтелект-карт) на уроках хімії як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень» (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). – Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. – с. 208

Курчик О. П. Метод повної фізичної реакції у навчанні учнів початкових класів на уроках іноземної мови в умовах нової української школи// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Традиційні та інноваційні підходи у сфері сучасних педагогічних досліджень» (м. Київ, Україна, 16 березня 2020 року). – Київ: Центр прогресивної освіти «Генезум», 2020. – с. 86

Бурилкіна Л. В.  Мистецтво в нашому житті. Тестові завдання для учнів 7 класу // Шкільний світ. – 2020. - № 6 (830). – вкладка  «Образотворче мистецтво»

Стрілець В. В. Зародження робітничого руху в Люботині та участь у ньому працівників Люботинського паровозного депо (продовження) // Цікавий Люботин. – 2019. – грудень. – вип. 4.

Стрілець В. В. Зародження робітничого руху в Люботині та участь у ньому працівників Люботинського паровозного депо // Цікавий Люботин. – 2019. – листопад. – вип. 1 (3).

Решетник Т. М. «Внесок Котляревського у розвиток української національної літератури». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.П. Котляревський – зачинатель нової епохи української літератури» (електронний збірник матеріалів), 2019

Савченко Н. В. «Концепция человека и общества в творчестве Оноре де Бальзака». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Оноре де Бальзак і світова культура» (електронний збірник матеріалів), 2019

Трипольська О.О. «Эстетические принципы Оноре де Бальзака и реализация их в творчестве писателя». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Оноре де Бальзак і світова культура» (електронний збірник матеріалів), 2019

Вовк О.В. «Творчість Івана Котляревського – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення». // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.П. Котляревський – зачинатель нової епохиукраїнської літератури» (електронний збірник матеріалів), 2019

Курчик О. П. Інтеграція різних видів діяльності на уроках іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції //Харківський торговельно-економічний інститут РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – с. 129.

Зінченко Н. С. Формування національно – патріотичного усвідомлення учнів шляхом впровадження інформаційних технологій на уроках української мови// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції// Харківський торговельно-економічний інститут РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – с. 310.

Савченко Н.В., Трипольська О.О. «Образ будущего в произведениях научной фантастики. Романы Жюль Верна – романы предвидения».// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Жуль Верн: фантастична реальність» (електронний збірник матеріалів), 2018

Вовк О. В. «Г.Ф.Квітка – Основ’яненко та Харків»// Матеріали Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет – конференції «Г.Ф. Квітка – Основ’яненко. Батько української прози» (електронний збірник матеріалів), 2018

Прилуцька Л. В. «Організація самоосвітньої діяльності вчителя української мови та літератури»// Поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, - Х.: 2018. – с.  356

Проненко О.П. Інтегрований учнівський проект «Якісний шампунь – здорове волосся!// Журнал «Економіка в школах України №8 (165) серпень, 2018

Проненко О.П. Конструктор уроку «Витрати та прибуток підприємства»// Журнал «економіка в школах України №10 (167) жовтень, 2018

Проненко О.П. «Вибираємо якісний футбольний м’яч»: Інтегровані проекти «Підприємливість та фінансова грамотність»// Посібник. Видавнича група «Основа», - Х.: 2018. – с.  66-71

Проненко О.П. Сам собі лабораторія. Досліджуємо «Зірковість макаронних виробів»: Інтегровані проекти «Здоров’я та безпека» // Посібник. Видавнича група «Основа», - Х.: 2018. – с.  167-175

Ярошевська О. О. Розробки уроків «Т.Г.Шевченко» //«Теорія і методи навчання: проблеми та пошуки»: Збірник наукових праць ХНПІ ім. Г.С.Сковороди, - Х.: 2018. – с.  293-299

Ярошевська О. О. Розробки уроків  «Зимонько-снігуронько» //«Теорія і методи навчання: проблеми та пошуки»: Збірник наукових праць ХНПІ ім. Г.С.Сковороди, - Х.: 2018. – с.  299-303

Стецюк В. В. «Формування Інноваційної культури педагога як управлінська проблема»// «Інноваційний розвиток національної освіти: стратегія, тактика, виміри змін»: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, - Х.: 2018. – с.  276-280

Стецюк В. В. «Казка як засіб формування спостережливості в дітей дошкільного віку»// «Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки»: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, - Х.: 2018. – с.  126-131

Прохорова М.В.  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови шляхом використання методу проектів  // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – с. 299-305.

Котляр З.В., Котляр В.М.  Хімія. Зошит для практичних робіт для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Харків:, 2017.- 30 с. (Лист ІМЗО від 20.10.2017 № 21.1/12-Г-720)

Пигуль К.І. Роль шкільного музею та бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів // Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді: збірник методичних матеріалів. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. - с.149-166.

Кухтіна С.О. Новаторство поезії французького романтика Віктора Гюго// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Віктор Гюго і світова культура» (електронний збірник матеріалів) , 2017 . 

Савченко Н.В., Трипольська О.О. Спадщина В.Гюго – осередок духовної культури// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Віктор Гюго і світова культура» (електронний збірник матеріалів) , 2017 .

Котляр З.В., Малік О.І., Книш С.М., Мельник Т.В., публікація «Методичний посібник. Хімія 8 клас» на методичному порталі (сертифікат № 0000/58039 від 25.06.2017).

Шульженко В.О., «Незборимий дух Івана Багряного»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.Багряний – публіцист» (електронний збірник матеріалів) , 2016 .

Зінченко Н.С. Від саду Гетьманського в безсмертя// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.Багряний – публіцист» (електронний збірник матеріалів) , 2016 .

Котляр З.В. Хімія елементів. Посібник - практикум для вчителів та учнів. - Київ: «Вид. дім «Перше вересня», 2016.- 224 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

Курчик О.П. Здоров’язбережувальні технології на уроках іноземної мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – с. 215-218.

Репецька Г.В. Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови у ЗНЗ.// Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ,- Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції /ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА, 2017, –   с. 152-153.

Котляр З.В. Шляхи реформування освіти у середній школі//Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природних дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання),  м.Полтава.

Прилуцька Л.В. Урок української мови в ЗНЗ з російською мовою навчання// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»

Зінченко Н.С. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови як засіб креативної освіти»// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»

Курчик О.П. Формування комунікативної компетенції через використання  інноваційних технологій // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної Інтернет - конференції «Шляхи підвищення якості навчання англійської мови». (електронний збірник матеріалів), 2016.

Курчик О.П., Репецька Г.В. Підвищення функції мотивації на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі:шляхи інтеграції школи та ВНЗ,- Матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції // Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016.

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія. Зошит для практичних робіт для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-464)

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія. Зошит для практичних робіт для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-462)

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія елементів (посібник-практикум для учителів і учнів) - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-463)

Гела Л.А. Досвід формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей шляхом взаємодії з батьківською громадськістю // Сім’я у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник /за заг.ред.Л.Д.Покроєвої.  - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 105-108.

Поклонська О.М. Система роботи класного керівника з батьками п’ятикласників // Сім’я у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник /за заг.ред.Л.Д.Покроєвої.  - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 156-174.

Бардакова С.М. Гурткова робота – складова діяльності учителя у формуванні національної свідомості учнів // Джерело педагогічних інновацій. Національно-патріотичне виховання у навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Випуск № 2(10). - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 122-126.

Бардакова С.М. Естетичні принципи І. Карпенка-Карого погляди на театр і драматургію. Театральна школа Карпенка-Карого // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю            М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Зінченко Н. С. З когорти перших // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Нечипоренко Л.С. Місце І.Карпенка-Карого в історії українського театру (розробка уроків української літератури в 10 класі) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Шульженко В.О. Життя на вівтар мистецтва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю    М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Смородько В.А. Урок у 8 класі. Історія України. Тема уроку: Українські землі у першій половині ХVІІ ст. [Електронний ресурс] // Методичний портал. Вересень, 2015

Смородько В.А. Урок у 9 класі. Історія України. Тема уроку: Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] // Методичний портал. Вересень, 2015 

Смородько В.А. Презентація для учнів 10 класу з історії України «Становище в галузі культури в 30-х роках ХХ століття» [Електронний ресурс] // http:// VKurok.ru. Жовтень,2015

Смородько В.А. Розробка тематичної лінійки «Пам’яті героїв Крут»  [Електронний ресурс] // http:// teacher.at.ua. Жовтень,2015

Курчик О.П. Нестандарний урок як форма організації ефективного навчання іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. –      с. 118-122.

Прилуцька А.І. Использование песен на уроках английского языка// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 175-178.

Репецька Г.В. Використання технологій критичного мислення для формування комунікативних компетенцій у процесі вивчення другої іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. –      с. 184-187.

Зінченко Н.С. Традиційні та нестандартні форми навчання на уроках української мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 290-294.

Прилуцька Л.В. Організаційний момент на уроках української мови// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 335-338.

Сітченко В.М. Організація інформаційної культури учнів різних вікових категорій в умовах сучасного освітнього простору // Методичний портал. Січень, 2015.

Сіренко С.М. План роботи методичного кабінету (витяги) // Завуч. - 2014. - грудень. - № 23-24  (143-144). - с. 1-75.

Сітченко В.М. Живописное наследие М. Ю. Лермонтова [Електронний ресурс] //  http://conf-hano.at.ua/load/statti/v_sitchenko_zhivopisnoe_nasledie_m_ju_lermontova/3-1-0-309

Толстопятова Л.В. Тренінги спілкування  // Превентивне виховання школярів: методичні поради класному керівнику. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 218-232.

Стрілець В.В. З історії земської медицини в м.Люботин // Праці пам’яткознавців. Ювілейна збірка наукових статей з пам’ятко-охоронної роботи. -Харків: Курсор, 2014. – Випуск 3. Частина 2. – с. 168-175.

Стрілець В.В. З історії будівництва Гиївської Миколаївської церкви // Праці пам’яткознавців. Ювілейна збірка наукових статей з пам’ятко-охоронної роботи. -Харків: Курсор, 2014. – Випуск 3. Частина 2. – с. 177-180.

Сіренко С.М. Роль методичного кабінету у забезпеченні організаційно – методичного супроводу Основних орієнтирів виховання учнів // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 51-54.

Гела Л.А. Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей шляхом взаємодії з батьківською громадскістю // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 155-158.

Давиденко В.Г. Реалізація Основних орієнтирів виховання через діяльність дитячих громадських об’єднань // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 162-167.

Пахомова Н.М. Кваліметричний підхід до вивчення, формування та розвитку іміджу школи // Управління школою. – № 4-6 (412-414), лютий 2014. – с.42-67.

Репецька Г.В. Використання технологій критичного мислення як засобу  // Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.104-118.

Курчик О.П. Інтегровані види діяльності на уроках англійської мови // Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.142-148.

Блізнякова О.А., Архарова І.В. Практичні роботи на уроках географії // Джерело педагогічних інновацій. Географія: Науково-методичний журнал. – Випуск № 2. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.101-112.

Сітченко В.М. Формування професійної компетентності шкільного бібліотекаря // Учительский журнал он-лайн. Вид.група «Основа». Вересень, 2013.

Зінченко Н.С. Із забуття в безсмертя (До 120-річчя Миколи Куліша // Літературно-художній альманах «Пролісок». – Київ: Вид-во «Міленіум», 2013, - 214 с.

Зінченко Н.С. Інтимні струни лірики І.Франка // Іван Франко – європейський геній та національний мислитель: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 155-річчю від дня народження І.Я.Франка (м.Харків, 28 вересня 2011 року) / За заг. ред.. канд..пед. наук л.Д.Покроєвої. – Харків:, Харківська академія неперервної освіти, 2011. – с. 242 - 248.

Зінченко Н.С. Микола Куліш: драматургія долі і культура творчості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції (електронний збірник матеріалів), 2013.

Кальницька А.М. Урок-подорож «Задачі на знаходження дробу від числа». Математика (4 клас). // Методичний портал. Березень, 2013.

Кальницька А.М. Урок-свято «Я знаю свої права» (2 клас). // Методичний портал. Листопад, 2012.

Попова О.Л. Методична розробка уроку біології в 9 класі з теми «Дихальні рухи. Регуляція дихання. // Методичний портал. Листопад, 2012.

Попова О.Л. Використання тренінгових методик у роботі з медпрацівниками. // Методичний портал. Березень, 2012.

Болдарєва В.В. Методична розробка уроку  у 10 класі з теми «Обмін речовин і енергії в клітині. Енергетичний обмін» із використанням інтерактивних, проектних та інформаційно – комунікаційних технологій // Методичний портал. Червень 2012.

Найпак Ю.І., Погорєлова Г.Є. Організація роботи шкільних методичних об’єднань як одна з форм науково – методичної роботи в школі // Джерело педагогічної майстерності. Сучасний керівник Науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (54). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – с. 101-107.

Косицька О.М., Сіренко С.М. Теоретичні аспекти реалізації виховної мети сучасного уроку  // Виховний потенціал уроку: збірник методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012, - 152 с.

Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія. Посібник-практикум для учнів та вчителів.     Частина ІІ. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 112 с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип..3 (111).

Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія. Посібник-практикум для учнів та вчителів.      Частина І. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 80 с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип..2 (110).

Кухтина С.А. Философские и этические взгляды Достоевского // Художественный мир Ф.М.Достоевского: проблемы человечества и духовные изыскания: материалы Всеукраинской научно – практической  конференции, посвященной 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского (Харьков, 23 ноября 2011 года) / под общ. ред.канд.пед.наук Л.Д.Покроевой. – Харьков: Харьковская академия непрерывного образования, 2011. – с.57 – 63.

Мельник Н.О. Василь Стефаник – видатний український майстер психологічної новели:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24 травня 2011 року)/ за заг. ред. канд. наук Л.Д. Покроєвої. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. –  с.47 – 51.

Погорелова Г.Є., Скубреєва Л.В. Формування екологічної культури учнів засобами екологічної стежки // Джерело педагогічної майстерності. Позакласна та позашкільна робота: Науково-методичний журнал. - Випуск № 1(49). - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. - с. 113-116.

Зінченко Н.С. Інтимні струни лірики І.Франка // Іван Франко -європейський геній та національний мислитель: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 155-річчю від дня народження І.Я. Франка (м. Харків, 28 вересня 2011 року)/ за заг. ред. канд. наук Л.Д. Покроєвої. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. - с. 242-248

Стрілець В.В. З історії Люботинської сотні Харківського слобідського козачого полку //Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2011 р., м. Харків. – Х.:ХДТУБА, 2011. – с.136-138.

Стрілець В.В. Календар ювілейних та пам’ятних дат м. Люботина у 2011 р. — Люботин: ІВЦ ЛММК, 2011. — 36 с. 

Стрілець В.В. «Люботинська республіка»: призабута сторінка нашої історії. — Харків,2010. — 100с.

Котляр З.В. Борець з утомою — Магній // Хімія. — 2008. — № 28 (568). — с. 21.

Котляр З.В. Учасник феєрверків — Стронцій // Хімія. — 2008. — № 29 (569). — с. 22.

Котляр З.В. Помічник лікарів — Барій // Хімія. — 2008. — № 15 (555). — с. 19.

Котляр З.В. Один із недовговічних — францій // Хімія. — 2008. — № 13 (553). — с. 4.

Котляр З.В. Темно-червоний недоторка — Рубідій // Хімія. — 2008. — № 11 (551). — с. 13.

Котляр З.В., Котляр В.М. Метали: Модуль 4 // Хімія. — 2008. — № 7 (547). — вкладка (продовження)

Мельник Н.О., Ситюк Н.М. Виховувати бажання бути здоровими // Джерело педагогічної майстерності: Сучасний навчальний заклад — Школа сприяння здоров’ю: Науково-методичний журнал. — Вип. 3 (43). — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 119-123.

Стрілець В.В. Модель якісної взаємодії відділу освіти, міського методичного кабінету та загальноосвітньої школи в умовах організації навчально-виховного процесу за заочною формою навчання (з досвіду роботи міста обласного підпорядкування)//Шляхи покращення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з вечірньою (змінною) та заочною формами навчання: досвід, труднощі та перспективи подальшої роботи в рамках програмно-цільового проекту «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу (2007-2010 рр.)»: Науково-методичні матеріали для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною), заочною формами навчання під час проведення обласного семінару 29 січня 2009 р. — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 29-46.

Беседовський П.І. Специфіка організації навчально-виховного процесу в денному загальноосвітньому навчальному закладі для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту за заочною формою: досвід роботи та перспективи розвитку //Шляхи покращення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з вечірньою (змінною) та заочною формами навчання: досвід, труднощі та перспективи подальшої роботи в рамках програмно-цільового проекту «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу (2007-2010 рр.)»: Науково-методичні матеріали для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною), заочною формами навчання під час проведення обласного семінару 29 січня 2009 р. — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 47-53.

Котляр З.В., Котляр В.М. Зошит для практичних робіт з хімії для 10 класу хіміко-біологічного (природничого) профілю. — Харків, 2008. — с. 30.

Котляр З.В., Котляр В.М. Зошит для практичних робіт з хімії для 11 класу природничого (хіміко-біологічного) профілю. — Харків, 2008. — с. 30.

Котляр З.В., Котляр В.М. Метали: Модуль 4 // Хімія. — 2008. — № 6 (546). — вкладка

Котляр З.В., Котляр В.М. Застосування модульно-рейтингової системи навчання під час вивчення хімії у 9 класі // Хімія. — 2008. — № 3 (543). — вкладка

Котляр З.В., Котляр В.М. Модульно-рейтингова система навчання: Матеріал до уроку, 8 клас // Хімія. — 2007. — № 31 (535). — с. 9-17.

Котляр З.В., Котляр В.М. Застосування модульно-рейтингової системи навчання під час вивчення хімії у 8 класі (ІІ семестр) //Хімія. — 2007. — № 7 (511). — вкладка.

Попова О.Л. Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес: Освітній проект // Завуч. — 2008. — № 5 (335). — с. 4-6.

Стрелец В.В. Люботинская дистанция пути: История и современность. Харьков, 2008 — с. 154. ISBN 978-966-9678-03-4

Стрілець В.В. Календар ювілейних та пам’ятних дат міста Люботина на 2008 рік //Люботинське міське відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців — Люботин, ІВЦ ЛММК,2008. — 20 с.

Переглядів: 20468 | Останнє оновлення сторінки: 09.06.2022