Архів за 2020 рік
Архів за 2019 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Оголошується конкурс на посаду керівника (директора) Комунальної установи «Люботинський інклюзивно-ресурсний центр» Люботинської міської ради Харківської області.

02.05.2023 | Розмістив: В.В. Стрілець

1. Найменування та місцезнаходження ІРЦ: Комунальна установа «Люботинський інклюзивно-ресурсний центр» Люботинської міської ради Харківської області;            62433 Харківська обл.,  м. Люботин, вул. Шевченка, 132.

2. Найменування посади та умови оплати праці: керівник (директор) Комунальної установи «Люботинський інклюзивно-ресурсний центр»;  оплата праці здійснюється відповідно до чинного законодавства.

3. Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду: На посаду керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та кінцевий строк їх подання:

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

–   письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

–  копію паспорта громадянина України;

–  копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

–  письмову згоду на обробку персональних даних (додаток 1);

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, не передбачені в оголошенні, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

     Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або надсилаються поштою) до конкурсної комісії.

      У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

      Прийом документів здійснюється у приміщенні відділу освіти Люботинської міської ради  з  22.05.2023  по 31.05.2023  включно  до 17.00 за адресою: 62433 Харківська обл.,             м. Люботин, вул. Шевченка,132.

 У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претендент до конкурсного відбору не допускається, про що йому повідомляється у письмовій формі. 

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

 

5. Етапи проведення конкурсного відбору:

–  прийом документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі;

–  попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

–  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

–  проведення іспиту та визначення його результатів;

–  проведення співбесіди та визначення її результатів;

–  визначення переможця конкурсного відбору;

–  оприлюднення результатів конкурсу.

Дата та місце проведення конкурсного відбору повідомляється кандидатам засобами телефонного або електронного зв’язку.

    Додаткову інформацію з питань  проведення конкурсу можна отримати у начальника  відділу освіти  Люботинської міської ради: Стрілець Валерій Васильович, тел. 741-21-17, E-mail: lmiskvo@ukr.net 

Відділ освіти Люботинської міської ради

 

     Додаток 1

до Положення про конкурс

на посаду керівника (директора)

КУ «Люботинський                                                                               інклюзивно-ресурсний центр»                                                                   

 

 

                                                                   ЗГОДА

                                       на обробку персональних даних

 Я,__________________________________________________________________,

                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

народився (народилась) ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу (серія__________ № _________), виданий ________________________________________________________________________________________________________________________________________

 відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) даю конкурсній комісії  з конкурсу на посаду керівника (директора) Комунальної установи «Люботинський інклюзивно-ресурсний центр» Люботинської міської ради Харківської області згоду на:

- обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

- використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

- поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

       Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

___________________________ 20_____ р. _____________________________

                                                                                         (підпис)

Переглядів: 547 Повернутись