За цей рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Публікації освітян міста

26.02.2011 | Розмістив: 

Пигуль К.І. Роль шкільного музею та бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів // Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді: збірник методичних матеріалів. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2017. - с.149-166.

Кухтіна С.О. Новаторство поезії французького романтика Віктора Гюго// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Віктор Гюго і світова культура» (електронний збірник матеріалів) , 2017 . 

Савченко Н.В., Трипольська О.О. Спадщина В.Гюго – осередок духовної культури// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Віктор Гюго і світова культура» (електронний збірник матеріалів) , 2017 .

Котляр З.В., Малік О.І., Книш С.М., Мельник Т.В., публікація «Методичний посібник. Хімія 8 клас» на методичному порталі (сертифікат № 0000/58039 від 25.06.2017).

Шульженко В.О., «Незборимий дух Івана Багряного»// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.Багряний – публіцист» (електронний збірник матеріалів) , 2016 .

Зінченко Н.С. Від саду Гетьманського в безсмертя// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «І.Багряний – публіцист» (електронний збірник матеріалів) , 2016 .

Котляр З.В. Хімія елементів. Посібник - практикум для вчителів та учнів. - Київ: «Вид. дім «Перше вересня», 2016.- 224 с. - (Бібліотека «Шкільного світу»).

Курчик О.П. Здоров’язбережувальні технології на уроках іноземної мови як чинник формування соціокультурної компетентності учнів// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Харківський торговельно-економічний інститут РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – с. 215-218.

Репецька Г.В. Комунікативно-діяльнісний підхід у навчанні іноземної мови у ЗНЗ.// Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ,- Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції /ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА, 2017, –   с. 152-153.

Котляр З.В. Шляхи реформування освіти у середній школі//Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природних дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання),  м.Полтава.

Прилуцька Л.В. Урок української мови в ЗНЗ з російською мовою навчання// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»

Зінченко Н.С. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови як засіб креативної освіти»// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»

Курчик О.П. Формування комунікативної компетенції через використання  інноваційних технологій // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної Інтернет - конференції «Шляхи підвищення якості навчання англійської мови». (електронний збірник матеріалів), 2016.

Курчик О.П., Репецька Г.В. Підвищення функції мотивації на уроках іноземної мови в загальноосвітній школі // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі:шляхи інтеграції школи та ВНЗ,- Матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної конференції // Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016.

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія. Зошит для практичних робіт для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-464)

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія. Зошит для практичних робіт для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-462)

Котляр З.В., Котляр В.М. Хімія елементів (посібник-практикум для учителів і учнів) - Перевесло, 2016 (Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-463)

Гела Л.А. Досвід формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей шляхом взаємодії з батьківською громадськістю // Сім’я у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник /за заг.ред.Л.Д.Покроєвої.  - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 105-108.

Поклонська О.М. Система роботи класного керівника з батьками п’ятикласників // Сім’я у виховному просторі дитини: навчально-методичний посібник /за заг.ред.Л.Д.Покроєвої.  - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 156-174.

Бардакова С.М. Гурткова робота – складова діяльності учителя у формуванні національної свідомості учнів // Джерело педагогічних інновацій. Національно-патріотичне виховання у навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Випуск № 2(10). - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2015. – с. 122-126.

Бардакова С.М. Естетичні принципи І. Карпенка-Карого погляди на театр і драматургію. Театральна школа Карпенка-Карого // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю            М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Зінченко Н. С. З когорти перших // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Нечипоренко Л.С. Місце І.Карпенка-Карого в історії українського театру (розробка уроків української літератури в 10 класі) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Шульженко В.О. Життя на вівтар мистецтва // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, присвяченої 170-річчю І.К.Карпенка-Карого та 175-річчю    М.П. Старицького (електронний збірник матеріалів), 2015.

Смородько В.А. Урок у 8 класі. Історія України. Тема уроку: Українські землі у першій половині ХVІІ ст. [Електронний ресурс] // Методичний портал. Вересень, 2015

Смородько В.А. Урок у 9 класі. Історія України. Тема уроку: Західноукраїнські землі в другій половині ХІХ ст. [Електронний ресурс] // Методичний портал. Вересень, 2015 

Смородько В.А. Презентація для учнів 10 класу з історії України «Становище в галузі культури в 30-х роках ХХ століття» [Електронний ресурс] // http:// VKurok.ru. Жовтень,2015

Смородько В.А. Розробка тематичної лінійки «Пам’яті героїв Крут»  [Електронний ресурс] // http:// teacher.at.ua. Жовтень,2015

Курчик О.П. Нестандарний урок як форма організації ефективного навчання іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. –      с. 118-122.

Прилуцька А.І. Использование песен на уроках английского языка// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 175-178.

Репецька Г.В. Використання технологій критичного мислення для формування комунікативних компетенцій у процесі вивчення другої іноземної мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. –      с. 184-187.

Зінченко Н.С. Традиційні та нестандартні форми навчання на уроках української мови // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 290-294.

Прилуцька Л.В. Організаційний момент на уроках української мови// Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції /Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ.-Х.:РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – с. 335-338.

Сітченко В.М. Організація інформаційної культури учнів різних вікових категорій в умовах сучасного освітнього простору // Методичний портал. Січень, 2015.

Сіренко С.М. План роботи методичного кабінету (витяги) // Завуч. - 2014. - грудень. - № 23-24  (143-144). - с. 1-75.

Сітченко В.М. Живописное наследие М. Ю. Лермонтова [Електронний ресурс] //  http://conf-hano.at.ua/load/statti/v_sitchenko_zhivopisnoe_nasledie_m_ju_lermontova/3-1-0-309

Толстопятова Л.В. Тренінги спілкування  // Превентивне виховання школярів: методичні поради класному керівнику. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 218-232.

Стрілець В.В. З історії земської медицини в м.Люботин // Праці пам’яткознавців. Ювілейна збірка наукових статей з пам’ятко-охоронної роботи. -Харків: Курсор, 2014. – Випуск 3. Частина 2. – с. 168-175.

Стрілець В.В. З історії будівництва Гиївської Миколаївської церкви // Праці пам’яткознавців. Ювілейна збірка наукових статей з пам’ятко-охоронної роботи. -Харків: Курсор, 2014. – Випуск 3. Частина 2. – с. 177-180.

Сіренко С.М. Роль методичного кабінету у забезпеченні організаційно – методичного супроводу Основних орієнтирів виховання учнів // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 51-54.

Гела Л.А. Формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей шляхом взаємодії з батьківською громадскістю // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 155-158.

Давиденко В.Г. Реалізація Основних орієнтирів виховання через діяльність дитячих громадських об’єднань // Підготовка педагогів до реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1–11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів: Збірник науково-практичних матеріалів учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет - конференції, Харків, 15 травня 2014 р. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2014. – с. 162-167.

Пахомова Н.М. Кваліметричний підхід до вивчення, формування та розвитку іміджу школи // Управління школою. – № 4-6 (412-414), лютий 2014. – с.42-67.

Репецька Г.В. Використання технологій критичного мислення як засобу  // Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.104-118.

Курчик О.П. Інтегровані види діяльності на уроках англійської мови // Джерело педагогічних інновацій. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Випуск № 4. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.142-148.

Блізнякова О.А., Архарова І.В. Практичні роботи на уроках географії // Джерело педагогічних інновацій. Географія: Науково-методичний журнал. – Випуск № 2. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – с.101-112.

Сітченко В.М. Формування професійної компетентності шкільного бібліотекаря // Учительский журнал он-лайн. Вид.група «Основа». Вересень, 2013.

Зінченко Н.С. Із забуття в безсмертя (До 120-річчя Миколи Куліша // Літературно-художній альманах «Пролісок». – Київ: Вид-во «Міленіум», 2013, - 214 с.

Зінченко Н.С. Інтимні струни лірики І.Франка // Іван Франко – європейський геній та національний мислитель: Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, присвяченої 155-річчю від дня народження І.Я.Франка (м.Харків, 28 вересня 2011 року) / За заг. ред.. канд..пед. наук л.Д.Покроєвої. – Харків:, Харківська академія неперервної освіти, 2011. – с. 242 - 248.

Зінченко Н.С. Микола Куліш: драматургія долі і культура творчості // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції (електронний збірник матеріалів), 2013.

Кальницька А.М. Урок-подорож «Задачі на знаходження дробу від числа». Математика (4 клас). // Методичний портал. Березень, 2013.

Кальницька А.М. Урок-свято «Я знаю свої права» (2 клас). // Методичний портал. Листопад, 2012.

Попова О.Л. Методична розробка уроку біології в 9 класі з теми «Дихальні рухи. Регуляція дихання. // Методичний портал. Листопад, 2012.

Попова О.Л. Використання тренінгових методик у роботі з медпрацівниками. // Методичний портал. Березень, 2012.

Болдарєва В.В. Методична розробка уроку  у 10 класі з теми «Обмін речовин і енергії в клітині. Енергетичний обмін» із використанням інтерактивних, проектних та інформаційно – комунікаційних технологій // Методичний портал. Червень 2012.

Найпак Ю.І., Погорєлова Г.Є. Організація роботи шкільних методичних об’єднань як одна з форм науково – методичної роботи в школі // Джерело педагогічної майстерності. Сучасний керівник Науково-методичний журнал. – Випуск № 2 (54). – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012. – с. 101-107.

Косицька О.М., Сіренко С.М. Теоретичні аспекти реалізації виховної мети сучасного уроку  // Виховний потенціал уроку: збірник методичних матеріалів для слухачів курсів підвищення кваліфікації. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2012, - 152 с.

Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія. Посібник-практикум для учнів та вчителів.     Частина ІІ. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 112 с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип..3 (111).

Котляр З.В., Котляр В.М. Органічна хімія. Посібник-практикум для учнів та вчителів.      Частина І. – Х.: Вид.група «Основа», 2012. – 80 с. – (Б-ка журн. «Хімія»; вип..2 (110).

Кухтина С.А. Философские и этические взгляды Достоевского // Художественный мир Ф.М.Достоевского: проблемы человечества и духовные изыскания: материалы Всеукраинской научно – практической  конференции, посвященной 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского (Харьков, 23 ноября 2011 года) / под общ. ред.канд.пед.наук Л.Д.Покроевой. – Харьков: Харьковская академия непрерывного образования, 2011. – с.57 – 63.

Мельник Н.О. Василь Стефаник – видатний український майстер психологічної новели:  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24 травня 2011 року)/ за заг. ред. канд. наук Л.Д. Покроєвої. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. –  с.47 – 51.

Погорелова Г.Є., Скубреєва Л.В. Формування екологічної культури учнів засобами екологічної стежки // Джерело педагогічної майстерності. Позакласна та позашкільна робота: Науково-методичний журнал. - Випуск № 1(49). - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. - с. 113-116.

Зінченко Н.С. Інтимні струни лірики І.Франка // Іван Франко -європейський геній та національний мислитель: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 155-річчю від дня народження І.Я. Франка (м. Харків, 28 вересня 2011 року)/ за заг. ред. канд. наук Л.Д. Покроєвої. - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. - с. 242-248

Стрілець В.В. З історії Люботинської сотні Харківського слобідського козачого полку //Історико-культурна спадщина Українського козацтва у виховній діяльності сучасних вишів / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2011 р., м. Харків. – Х.:ХДТУБА, 2011. – с.136-138.

Стрілець В.В. Календар ювілейних та пам’ятних дат м. Люботина у 2011 р. — Люботин: ІВЦ ЛММК, 2011. — 36 с. 

Стрілець В.В. «Люботинська республіка»: призабута сторінка нашої історії. — Харків,2010. — 100с.

Котляр З.В. Борець з утомою — Магній // Хімія. — 2008. — № 28 (568). — с. 21.

Котляр З.В. Учасник феєрверків — Стронцій // Хімія. — 2008. — № 29 (569). — с. 22.

Котляр З.В. Помічник лікарів — Барій // Хімія. — 2008. — № 15 (555). — с. 19.

Котляр З.В. Один із недовговічних — францій // Хімія. — 2008. — № 13 (553). — с. 4.

Котляр З.В. Темно-червоний недоторка — Рубідій // Хімія. — 2008. — № 11 (551). — с. 13.

Котляр З.В., Котляр В.М. Метали: Модуль 4 // Хімія. — 2008. — № 7 (547). — вкладка (продовження)

Мельник Н.О., Ситюк Н.М. Виховувати бажання бути здоровими // Джерело педагогічної майстерності: Сучасний навчальний заклад — Школа сприяння здоров’ю: Науково-методичний журнал. — Вип. 3 (43). — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 119-123.

Стрілець В.В. Модель якісної взаємодії відділу освіти, міського методичного кабінету та загальноосвітньої школи в умовах організації навчально-виховного процесу за заочною формою навчання (з досвіду роботи міста обласного підпорядкування)//Шляхи покращення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з вечірньою (змінною) та заочною формами навчання: досвід, труднощі та перспективи подальшої роботи в рамках програмно-цільового проекту «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу (2007-2010 рр.)»: Науково-методичні матеріали для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною), заочною формами навчання під час проведення обласного семінару 29 січня 2009 р. — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 29-46.

Беседовський П.І. Специфіка організації навчально-виховного процесу в денному загальноосвітньому навчальному закладі для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту за заочною формою: досвід роботи та перспективи розвитку //Шляхи покращення якості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з вечірньою (змінною) та заочною формами навчання: досвід, труднощі та перспективи подальшої роботи в рамках програмно-цільового проекту «Компетентісний підхід до організації навчально-виховного процесу (2007-2010 рр.)»: Науково-методичні матеріали для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з вечірньою (змінною), заочною формами навчання під час проведення обласного семінару 29 січня 2009 р. — Харків: ХОНМІБО, 2009. — с. 47-53.

Котляр З.В., Котляр В.М. Зошит для практичних робіт з хімії для 10 класу хіміко-біологічного (природничого) профілю. — Харків, 2008. — с. 30.

Котляр З.В., Котляр В.М. Зошит для практичних робіт з хімії для 11 класу природничого (хіміко-біологічного) профілю. — Харків, 2008. — с. 30.

Котляр З.В., Котляр В.М. Метали: Модуль 4 // Хімія. — 2008. — № 6 (546). — вкладка

Котляр З.В., Котляр В.М. Застосування модульно-рейтингової системи навчання під час вивчення хімії у 9 класі // Хімія. — 2008. — № 3 (543). — вкладка

Котляр З.В., Котляр В.М. Модульно-рейтингова система навчання: Матеріал до уроку, 8 клас // Хімія. — 2007. — № 31 (535). — с. 9-17.

Котляр З.В., Котляр В.М. Застосування модульно-рейтингової системи навчання під час вивчення хімії у 8 класі (ІІ семестр) //Хімія. — 2007. — № 7 (511). — вкладка.

Попова О.Л. Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес: Освітній проект // Завуч. — 2008. — № 5 (335). — с. 4-6.

Стрелец В.В. Люботинская дистанция пути: История и современность. Харьков, 2008 — с. 154. ISBN 978-966-9678-03-4

Стрілець В.В. Календар ювілейних та пам’ятних дат міста Люботина на 2008 рік //Люботинське міське відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців — Люботин, ІВЦ ЛММК,2008. — 20 с.

Переглядів: 3992 | Останнє оновлення сторінки: 02.10.2017