Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Тематика засідань міських методичних об’єднань 2014/2015 н.р.

05.10.2014 | Розмістив: Ю. Стрілець

Тематика засідань ММО вчителів української мови та літератури

Методична тема: Використання форм і методів сучасних технологій в організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання української мови та літератури в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення української мови та літератури  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6-х  класів.

7.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо впровадження форм, методів та прийомів, спрямованих на підвищення результативності якості знань учнів.                                             

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

 

Жовтень

2014

Теоретичний семінар

 Коло ідей

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

ЛГ №1

Керівник ММО

 

Грудень

Майстер-клас

Розвиток ключових і предметних компетентностей  особистості на уроках української мови та літератури шляхом використання тестових технологій в навчально-виховному процесі.

НВК №2

Керівник ММО

 

 

Лютий 2015

Теоретичний семінар

Педагогічна вітальня

 

1. Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. (Із досвіду роботи вчителів вищої категорії Бардакової С.М., Зінченко Н.С.)

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 ЛГ № 1

 

Керівник ММО

 

 

 

Квітень 2015

Семінар – практикум

Розвиток особистості школяра засобами використання інноваційних форм навчання на уроках української мови та літератури.

Караванська ЗОШ

Керівник ММО

 

 

Березень 2014

Теоретичний семінар

 Професійна майстерня

 

1.Результативність роботи вчителя – ефективність діяльності ММО.

2.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

3. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

4. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

 

ЛГ №1

Керівник ММО

 

Травень

 2014

Теоретичний семінар 

 

Обмін думками

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у  7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів  9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів російської мови та світової літератури

Методична тема: «Вдосконалення  професійної майстерності вчителів  російської мови, світової літератури  та літератури (інтегрований курс) шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій»

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання  російської мови, літератури (інтегрований курс) та  світової літератури в ЗНЗ Харківської області у 2014/2015 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення  російської мови, літератури (інтегрований курс) та  світової літератури  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6-х  класів.

8.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

9. Анкетування вчителів щодо планування індивідуальних консультацій  

 

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2

Жовтень

2014

Теоретичний семінар

 «педаго-гічна гостина»

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

ЛГ № 1

Керівник ММО

3

Листопад

2014

Майстер –клас

Тема:

Активізація пізнавальної  та розумової діяльності учнів на уроках російської мови  шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій (6клас)

ЗОШ № 4

Керівник ММО

4

Січень - 2015

Теоретичний семінар

«круглий стыл»

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 ЛГ №1

 

Керівник ММО

 

 

5

Лютий 2015

Семінар – практикум

Тема: Активізація творчої діяльності учнів на уроках літера-тури шляхом упровадження інтерактивних методик  (6 клас)

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

6

Березень 2014

Теоретичний семінар

 «обмін досвідом»

 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

7

Травень

 2014

Теоретичний семінар 

«відкритий мікрофон»

 

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 7-х класах.

3.Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів   9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

 

Керівник ММО

 

 

Тематика засідань ММО вчителів математики

Методична тема: Використання різних форм, методів та прийомів в організації навчальної діяльності учнів  на уроках математики як один із шляхів підвищення ефективності  уроку та  якості знань учнів з предмету

 

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання з математики в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення математики  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6-х класів.

7. Обговорення довідки за результатами експертизи стану вивчення предмета 

8.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

9. Анкетування вчителів щодо впровадження форм, методів та прийомів спрямованих на підвищення результативності навчання.                                             

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2

Жовтень

2014

Теоретичний семінар

 «Коло педагогічних ідей»

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

 

 

3

Жовтень

2014

Теоретично – практичний семінар

«Майстер –клас»

Впровадження інноваційних технологій на уроках математики як засіб підвищення результативності навчального процесу

ЗОШ № 3

Керівник ММО , Партала Р.О.

 

4

Січень 2015

Теоретичний семінар

 «Методичний міст»

 

1.  Розвиток творчого мислення на уроках математики, як один із шляхів підвищення результативності навченості учнів в умовах впровадження нових Державних стандартів

2.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

3. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 ЛГ №1

 

Керівник ММО

 

 

5

Березень 2015

Семінар  – практикум

Підвищення рівня знань учнів шляхом активного впровадження проектних та інтерактивних технологій на уроках математики

Караванська ЗОШ

Керівник ММО

Пономарьова Р.І.

6

Березень 2014

Теоретичний семінар

«Професійна майстерня»

 

1 Зміст і технології підвищення рівня професійної компетентності вчителя математики

2.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

3. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

4. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

7

Травень-червень

 2014

Теоретичний семінар 

«Обмін думками»

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у  7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів  9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

Тематика засідань ММО вчителів фізики та астрономії

Методична тема: “Формування ключових компетентностей учнів на основі особистісно–орієнтованого навчання та впровадження інтерактивних технологій у навчально –виховний процес» 

 

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

Тема: Удосконалення методики викладання фізики та астрономії.

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання фізики та астрономії в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3.Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення фізики та астрономії  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

5.Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік. 6. Анкетування вчителів.

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2.

Вересень 2014

Теоретичний семінар

 ( методичний консиліум)

 

Тема: Від творчого вчителя – до творчого учня.

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

НВК №2

Керівник ММО

 

Пахомова Н.М.

Іванова М.К.

3.

Листопад

2014

Семінар – практикум

Тема: Використання інноваційних технологій на уроках фізики з метою забезпечення якості освіти

Караванська ЗОШ

Попова О.І.,

Керівник ММО

4.

Січень 2015

Теоретичний семінар

 ( обмін думками)

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 НВК №2

 

Керівник ММО

 

 

5.

Березень 2014

Теоретичний семінар

 ( методичний міст)

 

Тема: Фахова майстерність вчителя як один із компонентів підвищення якості освіти. 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

НВК №2

 

Керівник ММО,

 

Вчителі фізики

6.

Квітень 2015

Майстер –клас

Тема: Формування ключових компетентностей особистості на уроках фізики шляхом впровадження ІКТ

ЗОШ №6

Бутенко Н.О.,

Керівник ММО

 

7.

Травень 2014

Теоретичний семінар 

( методична вітальня)

 

 

Тема: Результативність роботи вчителя – ефективність діяльності ММО.

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у  7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

НВК №2

 

 

 

Керівник ММО,

 

 

 

Дудка О.А.

 

Тематика  засідань ММО вчителів хімії

Методична тема: «Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках хімії шляхом впровадження нестандартних ситуацій, диференціації навчальних завдань» 

Дата

Форма проведення

Тематика засідань

Місце проведення

Відповідальні

11

Серпень 2014

Теоретичний семінар

1.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання хімії в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

2.Обговорення довідки Люботинського міського методичного кабінету «Стан викладання та рівень навчальних досягнень з хімії»

3.Програмно - методичне  забезпечення та організація навчання  з хімії на  2014/2015 навчальний рік

4.Техніка безпеки учнів під час вивчення хімії, оформлення журналів з техніки безпеки.

5. Визначення основних напрямків роботи ММО вчителів хімії на 2014/2015 навчальний рік. Обговорення  плану роботи методоб’єднання  вчителів хімії на 2014/2015 навчальний рік.

6.Про проведення міського турніру юних хіміків.

ЛГ №1

керівник ММО

Котляр З.В.

 

Завідувач ММК Сіренко С.М.,

22

Жовтень

2014

Теоретичний семінар «круглий стіл»

1. Організація та проведення турніру з хімії.

2. Складання банку даних обдарованих дітей з хімії.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів з хімії».

4. Методичне забезпечення  навчально-виховного процесу з хімії, створення системи дидактичних матеріалів, контрольних робіт за новою програмою для 7 класу.

 

ЛГ №1

Котляр З.В.

Вчителі хімії

33

Листопад

2014

Практичний семінар

1.Використання сучасних інноваційних технологій навчання як засіб підвищення ефективності уроків хімії.

2. Напрямок протікання окисно-відновних реакцій.

3.Аналіз виконання тестових завдань ЗНО учнів міста у 2014 році.

 ЗОШ № 5

Книш С.М.

 

44

Лютий

2015

Практичний семінар

1. Розвиток індивідуальних здібностей учнів шляхом використання особистісно орієнтовного підходу під час організації навчально виховного процесу на уроках хімії та позакласній роботі.

2.Напрямок перебігу реакцій в органічній хімії в залежності від умов проведення.

3.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад.

4.Підсумки участі учнів м. Люботина у МАН.

5. Моніторинг участі  членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

Караванська ЗОШ

Котляр З.В.

 

 

Котляр З.В

 

 

Котляр З.В

55

Травень

Теоретичний

семінар

1. Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

ЛГ №1

Котляр З.В.

 

 

Тематика  засідань ММО біології, екології  та природознавства

Методична тема: Методичний супровід модернізації навчально-виховного процес шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій». 

Термін проведення

Тема

Форма проведення

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.2014

 

1.Аналізроботи ММО у 2013/2014навчальномуроці та завдання на 2014/2015 навчальнийрік.

2. Обговорення плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

3. Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання­з біології,екології та природознавства в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

4.Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання біології, екології та природознавства в 2014/2015 навчальному році.Програмне забезпечення викладання предметів природничого циклу в новому навчальному році.

5.  Про організацію навчально-виховного           процесу у  6-х класахзагальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

6.Проперелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

7.  Обговорення довідки за результатами експертизи стану вивчення предмета  ( якщо вивчався).

 8.  Ознайомлення з новими підручниками для 6-х класів із біології. 

9. Вхідне анкетування вчителів ММО.

10. Різне.

Теоретичний семінар.

 

Круглий стіл.

ЛГ № 1

Болдарєва В.В.

2

Жовтень 2014

1.Тема: «Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО. 

ЗНО: досвід і практика.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

4. Робота з обдарованими дітьми. Розвиток інтересу школярів до вивчення предметів природничого циклу.

Теоретичний семінар

Форма проведення

Інтерактивне навчання: «запитання – відповідь»

 

ЛГ № 1

Болдарєва В.В.

3

Жовтень2014

«Використання сучасних інноваційних моделей навчання, як засіб формування екологічної свідомості учнів на уроках біології та позаурочний час»

«Модель компетентного вчителя»

Семінар-практикум

Форма проведення

«Коло ідей»

НВК № 2

Керівник ММО, Колонтаєвська С.В.

4

Січень

2015

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 навчальному році.

 

3. Робота ММО вчителів над програмою підвищення якості навчання біології, екології та природознавства  в загальноосвітніх навчальних закладах міста Люботина.

«Сучасний урок - спільна творчість вчителя та учнів»

Теоретичний семінар

 

 

Форма роботи - методичний банк (знахідки, новинки)

ЛГ № 1

Керівник ММО

5

Лютий 2015

1. Тема: «Діяльнісний підхід до вивчення природознавства та біології в умовах нових Державних стандартів».

 

Практичний семінар

Форма проведення

«Майстер клас»

 

ЗОШ № 6

Керівник ММО, Сіренко С.М.

6

Березень

2015

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3.Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.«Новинки  з курсів» – інформація про курси підвищення кваліфікації вчителів на базі КВНЗ «ХАНО».

4. Вивчення інструктивно-методичних  рекомендацій, наказів, листів МОН України щодо організованого закінчення навчального року.

Теоретичний семінар

Форма роботи

«Авторська майстерня»

ЛГ № 1

Керівник ММО

7

Червень 2015

1.Підведення підсумків роботи ММО за 2014/2015навчальнийрік.

2.Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  новихнавчальнихпрограм у 7-х класах.

3.Результатинавчальнихдосягненьучнів та підсумкипроведення ДПА учнів 9-х та 11-х класів.

4. Моніторингдіяльностічленів ММО.

5.Анкетуваннявчителівщодоплануванняроботи ММО на 2015/2016 навчальнийрік.

Теоретичний семінар 

 

Форма проведення «Методичний фестиваль»

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

Тематика  засідань ММО вчителів суспільствознавчих дисциплін

Методична тема «Підвищення професійної компетентності вчителів суспільствознавчих дисциплін та якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій» 

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання суспільствознавчих дисциплін в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році».

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення суспільствознавчих дисциплін  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в початковій (основній) школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.

6. Ознайомлення з новими підручниками та навчально-методичними посібниками для 6-х  класів.

7.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо  виявлення їх запитів та планів на 2014/2015 навчальний рік.                                               

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2

Вересень

2014

Теоретичний семінар («коло думок»)

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення суспільствознавчих дисциплін в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

ЛГ№1

Керівник ММО

 

3

Жовтень

2014

Семінар – практикум

Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом  створення умов для формування в учнів громадянської позиції та критичного мислення на уроках суспільствознавчих дисциплін.

ЗОШ № 5

Керівник ММО

 

4

Січень  2015

Теоретичний семінар

(Методичний прогноз)

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

  ЛГ№1

 

Керівник ММО

 

 

5

Лютий

2015

Майстер –клас

Удосконалення сучасного уроку шляхом впровадження інтерактивних методів навчання з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.

ЗОШ № 4

Керівник ММО

 

6

Березень 2014

Теоретичний семінар

(Методичні перегуки)

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

ЛГ№1

Керівник ММО

 

7

Травень 2014

Теоретичний семінар (Творчий звіт) 

 

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЛГ№1

Керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів географії

Методична тема  «Інтенсифікація навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій»

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1. Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2. Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання географії в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення географії  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного         процесу у  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6-х класів.

7.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо вивчення методичних та дидактичних запитів з питань викладання навчального предмету                                            

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

 

жовтень

2014

Круглий стіл

 

1. Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

 

 

 

грудень

2014

 семінар – практикум

Використання інноваційних технологій, як один із шляхів формування предметних компетенцій на уроках географії.

ЗОШ № 6

Керівник ММО

 

Кривега Д.М.

 

лютий 2015

Теоретичний семінар

 

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 

 

Керівник ММО

 

 

 

Березень 2015

Майстер –клас

Проектна технологія на уроках географії

ЛГ №1

Керівник ММО

 

Проненко О.П.

 

Березень 2014

Теоретичний семінар

 Творчий звіт

 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

 

 

 

Травень

 2014

Теоретичний семінар 

 

 

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у   7-х класах.

3.Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА .

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

 

Керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів іноземної мови

Методична тема: «Впровадження тестових технологій у навчально – виховному процесі з метою забезпечення якості знань учнів з іноземної мови»

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання з іноземної мови в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році».

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення  іноземної мови у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного          процесу у 3-х (6-х класах) загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в початковій (основній) школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 3-х (6-х ) класів.

7. Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо шляхів підвищення якості навчання  з іноземної мови.                                               

ЛГ№1

 

Курчик О.П.

 

 

жовтень

2014

Теоретично-практичний семінар

 

 

1.Розвиток комунікативних компетенцій учнів шляхом впровадження  інноваційних технологій (тестових та ігрових) в умовах впровадження нових Державних стандартів.

2. Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

3.Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА та ЗНО.

4. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

Караван ська ЗОШ 

Курчик О.П.

 

 

 

Січень

2015

Теоретично-практичний семінар

 

 

1. Використання тестових технологій на уроках англійської мови в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Обмін думками «.Застосування тестового контролю мовленнєвих навичок у підготовці до незалежного тестування»

3.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

4.Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

ЗОШ № 6

Курчик О.П.

 

 

 

Березень 2014

Обмін досвідом

 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

 

 

 

Травень-червень

 2014

Круглий стіл

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 4, 7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

 

Курчик О.П.

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів художньо-естетичного циклу

Методична тема:"Впровадження інноваційних методик і технологій навчання, спрямованих на підвищення якості художньо-естетичної освіти".

№№

Термін проведення

Форма проведення

Тема засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

Серпень 

2014

Теоретичний семінар

1.Про роботу ММО у 2013/2014 навчальному році

2. Про завдання на 2014/2015 навчальний рік: обговорення плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

3. Про методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014/2015 навчальному році

4.Різне

ЛГ № 1

Керівник ММО, методист ММК

 

2

Жовтень

2014

Практичний семінар

«майстер-клас»

Сучасні форми та методи організації навчально-виховного процесу як засіб формування ключових компетентностей на уроках художньо-естетичного циклу

ЗОШ №  4

Керівник ММО,

вчителі       ЗОШ № 4

3

Січень  2015

Круглий стіл

1. Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у конкурсах художньо-естетичного напрямку у І семестрі 2014/2015 року

2. Про курсову перепідготовку вчителів художньо-естетичного циклу за І семестр 2014/2015 навчального року

3. Різне

ЛГ №1

Керівник ММО

 

4

Травень

2015

Практичний семінар «майстер-клас»

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках художньо-естетичного циклу шляхом використання інноваційних технологій

ЗОШ № 6

Керівник ММО,

вчителі ЗОШ № 6

5

Травень

2014

Круглий стіл

1. Про участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста у конкурсах художньо-естетичного напрямку у ІІ семестрі 2014/2015 року

2. Про підсумки роботи ММО у 2014/2015 навчальному році

3. Різне

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

Тематика засідань ММО вчителів трудового навчання

Методична тема: "Формування і розвиток творчої особистості школярів на основі особистісно-орієнтованого підходу шляхом впровадження проектних технологій навчання".

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання з трудового навчання в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення трудового навчання  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6-х  класів.

7. Обговорення довідки за результатами експертизи стану вивчення трудового навчання та технологій.

8.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

9. Анкетування вчителів щодо впровадження форм, методів та прийомів, спрямованих на підвищення результативності якості знань учнів.                                             

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

 

Вересень – жовтень

2014

Теоретичний семінар

 Педагогічна майстерня

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення трудового навчання в умовах нових Державних стандартів.

 

2. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

ЛГ №1

Керівник ММО

 

листопад

Майстер-клас

Вишивка як вид декоративно-прикладного мистецтва в проектній діяльності учнів на уроках трудового навчання

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

Січень - лютий 2015

Теоретичний семінар

Педагогічна вітальня

 

1. Формування практичних  умінь на уроках трудового навчання

2.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

3. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 

 ЛГ № 1

 

Керівник ММО

 

 

 

 Березень 2015

Семінар – практикум

Формування ключових і предметних компетентностей учнів на уроках трудового навчання шляхом впровадження проектної технології в навчально-виховний процес.

НВК №2

Керівник ММО

 

 

Березень 2014

Теоретичний семінар

 Професійна майстерня

 

1.Підвищення педагогічної майстерності вчителів трудового навчання – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу.

2.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

3. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

4. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

 

ЛГ №1

Керівник ММО

 

Травень-червень

 2014

Теоретичний семінар 

 

Обмін думками

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у  7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів   учнів  9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів фізичної культури

Методична тема „Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій"

Дата

Форма проведення

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

Вересень 2014

Теоретичний семінар

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчан-ня з фізичної культури в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення фізичної культури  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного процесу у  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для вико-ристання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

7. Анкетування вчителів щодо визначення професійних потреб.                                             

ЛГ№1

 

Керівник ММО

 

2

24.09.

2014

Теоретично-практичний семінар

«Формування культури здоров’я учнів  через організацію фізкультурно-оздоровчого процесу у навчальному закладі».

Караванська ЗОШ

Овчинникова Т.П., керівник ММО, адміністрація нав-чального

закладу

3

31.10.2014 р.

Теоретичний семінар

 

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2. Організація роботи щодо підготовки учнів до ДПА.

3. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

Люботинська гімназія № 1

 

4

Січень - лютий 2015

Теоретичний семінар

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2.Про результати навчаль-них досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

Люботинська гімназія № 1

 

Керівник ММО

 

 

5

Березень 2015

Теоретичний семінар

 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

Люботинська гімназія № 1

Керівник ММО

 

6

Травень 2015 р.

Теоретично-практичний семінар

«Формування  ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя».

ЗОШ № 3

Адміністрація нав-чального

закладу

7

Травень

2015 р.

Теоретичний

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2.Підготовка до упровад-ження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 4, 7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

Люботинська гімназія № 1

Керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів початкових класів

Методична тема «Модернізація початкової освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту»

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповіда-

льні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1. Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2. Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання ­у початковій школі в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році».

3. Про організацію навчально-виховного       процесу у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в початковій  школі.

4. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

5. Ознайомлення з новими підручниками для 3-х  класів.

6. Обговорення довідки за результатами експертизи стану викладання в початковій школі та рівня навчальних досягнень учнів 1-4 класів у ЗНЗ міста у 2013/2014 н.р.

7.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо визначення методико-дидактичних утруднень.                                            

ЛГ№1

 

Методист ММК Блізнякова О. А.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

 

 

 

2

Вересень

2014

Теоретичний семінар

 

 

1. Організація підготовки до школи старших дошкільників в умовах ЗНЗ.

 

ЛМВО

керівник ММО вихователів ДНЗ – Попова

О. О.

3

Жовтень

2014

Семінар – практикум

«Розвиток самостійності учнів в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти»

ЗОШ

№ 6

Керівник ШМО Король Н.В.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

4

Січень

2015

Теоретичний семінар

 

 

1.Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н. р.

2.Участь учнів початкової школи у творчих конкурсах.

 ЛМВО

Методист ММК Блізнякова О. А.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

5

Березень2015

Майстер –клас

«Підвищення ефективності уроку в початковій школі шляхом впровадження інформаційно- комунікаційних технологій та використання нетрадиційних форм проведення уроку».

ЗОШ

№ 4

Керівник ШМО Давидова С. О.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

6

Квітень 2015

Педагогічна майстерня

 

 

1. Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

ЛМВО

Методист ММК Блізнякова О. А.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

7

Червень

 2015

Круглий стіл

 

 

 

1. Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 4-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 4-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЛМВО

Методист ММК Блізнякова О. А.,

керівник ММО – Семикіна О. М.

 

 

 

Тематика  засідань ММО вчителів економіки 

Методична тема «Підвищення якості економічної освіти та її результативності шляхом модернізації навчально-виховного процесу»

№п.п

Дата

Форма

проведення

Тематика засідання

Місце

проведення

Відповідальні

1

Серпень

2014

Теоретичний

семінар

 

Круглий стіл

Діяльність МО в умовах забезпечення якісної та реалізація нового змісту базової загальної середньо ї освіти. Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання економіки в 2014/2015 н.р.: 

1. Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2. Обговорення аналітичних матеріалів КВНЗ ХАНО «Стан і шляхи підвищення якості навчання економіки в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.»

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення економіки  у 2014/2015 навчальному році.

4. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

5. Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

6. Анкетування вчителів щодо вивчення професійних потреб педагогів

Гімназія № 1

Методист ММК

Керівник ММО

2

2

Жовтень

2014

Оперативна нарада

 

Практичне заняття

1.Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів»

2.Розв’язання задач економічного змісту в курсі «Економіка»

Гімназія

№ 1

Методист ММК

Керівник ММО

3

Грудень

2014

 

Теоретично-практичний

семінар

Творча лабораторія

Мотивація навчальної діяльності учнів на уроках економіки.

Караванська ЗОШ

 

Методист ММК

Керівник ММО,

Пономарьова Р.І.

4

Січень

2015

Теоретичний семінар

1. Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

2. Про результати навчальних досягнень учнів з економіки за І семестр 2014/2015 н.р.

Гімназія

№ 1

Методист ММК

Керівник ММО

5

Березень,

2015

Теоретичний семінар

Панорама педагогічних інновацій

1. Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

3. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

Гімназія

№ 1

Методист ММК

Керівник ММО

6

Квітень, 2015

Теоретично-практичний семінар

Творча лабораторія

Сучасний урок. Інноваційний підхід до активізації пізнавальної діяльності учнів.

ЗОШ № 5

Методист ММК

Керівник ММО Жданова Л.В

7

Травень, 2015

Теоретичний

семінар

Моніторинг якості навчання з економіки за навчальний рік. Планування та аналіз роботи ММО:

1. Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 11-х класів.

3. Моніторинг діяльності членів ММО.

Гімназія

№ 1

Методист ММК

Керівник ММО

 

Тематика  засідань ММО вчителів інформатики

Методична тема “Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження інтерактивних методів навчання

 Дата

Форма  проведення

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання–інформатики та інформаційних технологій у ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення інформатики у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу у 3-х  та  6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в початковій  та основній школі.

5.Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 3-х (6-х ) класів.

7.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо виявлення  проблем і труднощів, які виникають в роботі вчителів інформатики

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2

Жовтень

2014

Теоретичний семінар

 ( Методичні посиденьки )

 

1.Реалізація завдань нового  державного стандарту базової повної загальної середньої освіти на уроках інформатики.

2. Про організацію роботи «Міської сезонної школи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, турнірів».

МНВК

Керівник

 ММО

 

3

грудень

2014

Семінар – практикум

Наступність вивчення курсу інформатики в початковій школі та середній ланці в умовах впровадження  нових Державних стандартів.

 

ЗОШ № 5

Керівник ММО

 

4

Січень - 2015

Теоретичний семінар

(інформаційно-методична година)

 

1.Про підсумки участі учнів у ІІ (міському етапі) Всеукраїнських учнівських олімпіад.

2. Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

МНВК

 

Керівник ММО

 

 

5

Березень 2015

Семінар – практикум

Використання інтерактивних форм і методів роботи з учнями  у процесі викладання інформатики як засіб формування ключових і предметних компетентностей в умовах  реалізації Державного стандарту  базової і повної загальної середньої освіти

НВК № 2

Керівник ММО

 

6

Квітень

2015

Теоретичний семінар

(«Професійна майстерня»)

 

1 Зміст і технології підвищення рівня професійної компетентності вчителя інформатики

2.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

3. Творчий звіт вчителів, що атестуються.

4. Про ефективність курсів підвищення кваліфікації.

ЗОШ № 3

Керівник ММО

 

7

червень

 2014

Теоретичний семінар 

(конференція)

 

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 4, 7-х класах.

3. Результати навчальних досягнень учнів та підсумки проведення ДПА учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

МНВК

Керівник ММО

 

 

Тематика засідань ММО вчителів основ здоров’я

Методична тема Впровадження у практику викладання основ здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок та  використання ІКТ  ”

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2.Обговорення аналітичних матеріалів «Стан і шляхи підвищення якості навчання основ здоров’я в ЗНЗ Харківської області у 2013/2014 навчальному році.

3. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення основ здоров’я у 2014/2015 навчальному році.

4. Про організацію навчально-виховного            процесу 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в  основній школі.

5. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

6. Ознайомлення з новими підручниками для 6 класу.

7. Обговорення плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

8. Анкетування вчителів щодо вивчення проблем при викладанні основ здоров’я.                                          

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

 

2.

Жовтень

2014

Майстер –клас.

 

1.Життєві навички – шлях до здорового способу життя.

2.Реалізація діяльнісного підходу при вивченні основ здоров’я.

ЛГ №1

Керівник ММО

Вчителі основ здоров’я

 

3.

Січень -2015

Теоретичний семінар

Естафета педагогічних надбань.

 

1.Шляхи підвищення якості вивчення предмета в умовах нових Державних стандартів.

2.Впровадження превентивного проекту « Захисти себе від ВІЛ» та його вплив на формування життєвих цінностей підлітків. З досвіду роботи

3. Використання тестових технологій на уроках основ здоров'я. З досвіду роботи.  

4.Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 н.р.

 ЗОШ №3

 

Керівник ММО

Вчителі основ здоров’я

 

 

4.

Лютий 2015

Семінар – практикум)

1 Профілактика ризикованої поведінки учнів, навчання безпечному та здоровому способу життя на основі розвитку життєвих навичок.

2.Мультимедійні матеріали як компонент сучасного уроку.

 НВК№2

Керівник ММО

Вчителі основ здоров’я

 

5.

Березень 2015

Теоретичний семінар

Коло ідей 

 

1.Результативність участі членів ММО у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій.

2.Формування мотивації щодо здорового способу життя дітей із застосування найефективніших інтерактивних методик

ЗОШ №3

 

Керівник ММО

Вчителі основ здоров’я

 

6.

 Червень

 2015

Теоретичний семінар 

 

 

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік  в умовах упровадження нових Державних стандартів.

2. Підготовка до упровадження нового Державного стандарту,  нових навчальних програм у 7- класі.

3. Результати навчальних досягнень учнів.

4. Моніторинг діяльності членів ММО.

ЗОШ №3

 

 

Керівник ММО

Вчителі основ здоров’я

 

 

Тематика засідань ММО шкільних бібліотекарів

Методична проблема «Завдання, зміст і форми роботи шкільної бібліотеки щодо популяризації книги і керівництву читанням»

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

27.08.

2014

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

2. Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

3.  Обговорення  плану роботи ММО на 2014/2015 навчальний рік.

4. Анкетування бібліотекарів щодо        вивчення професійної компетентності шкільного бібліотекаря                                      

ЛГ№1

 

Керівник ММО Пигуль К.І.

 

2

Листопад

2014

Майстер –клас

Популяризація навчальної та сучасної дитячої літератури в позакласній роботі шкільного бібліотекаря.

НВК № 2

Керівник ММО Пигуль К.І., бібліотекар НВК № 2 Рябуха І.Є.

3

Березень 2015

Семінар – практикум

Створення інформаційного середовища з метою формування компетентного читача.

ЗОШ № 5

Керівник ММО Пигуль К.І., бібліотекар ЗОШ № 3 Глущенко О.Є.

4

Травень-червень

 2014

Теоретичний семінар 

( круглий стіл)

1.Підсумки роботи ММО та пріоритетні напрями роботи на 2015/2016 навчальний рік.

2. Моніторинг діяльності членів ММО.

 

Керівник ММО Пигуль К.І.

 

Переглядів: 3827 | Останнє редагування: 04.11.2014 Повернутись