Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

2012/2013 навчальний рік

13.09.2012 | Розмістив: Ю. Стрілець

Однією із суттєвих ознак сучасної освітньої системи в Україні
та в країнах близького зарубіжжя є "обвальна інноваційність".
М. Кларін

 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій

в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах м. Люботина

у 2012 /2013 навчальному році

 

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують (адаптують, впроваджують) дану технологію

Район

Адреса навчального закладу та контактні телефони

Прогнозовані результати

Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології

Назва документу, яким регламентоване впровадження даних інновацій

Навчально-виховний процес

Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу

Технологія особистісно орієнтованого уроку

 

Особистісно-орієнтова-ний підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Головною дійовою особою навчального процесу  є учень. Задача вчителя – простежити динаміку його розвитку, визначити особисті переваги у роботі з навчальним матеріалом, тобто пізнати учня як особистість, розкрити та розвинути його індивідуальні здібності. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Смородько В.А.

(історія) 

Петрів І.П.

(світова л-ра) 

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

 (біологія)

Шелест Ю.В.

(англ. мова)

Детинич В.В.

Корсунова І.О.

(укр. мова)

Олійник С.В.

(математика)

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток ціннісно-смислової сфери діяльності учнів, яка виявляється у їхньому ставленні до діяльності, що пізнається, її переживанні, усвідомленні як цінності.

При цьому учні отримують більше самостійності, краще осмислюють мету та результати своєї праці, усвідомлюючи, що вони є не об’єктом, а суб’єктом навчальної діяльності; вчитель же стає доброзичливим помічником, що зацікавлений у долі кожного учня. Таким чином, відбувається переорієнтація учнів від навчання (“нехай мене навчать”) до учіння (прагну все знати).  

Науково-методичний журнал «Біологія» №13-14, 2003

(в-во «Основа»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

Дронова А.П.

(математика)

Приходько Г.М.

(поч. школа) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Леніна,

№ 50

тел. 8- (057)- 741-10-36

 

Кухтіна С.О.

Формування читацької компетентності на уроках світової літератури – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

Рішення педагогічної ради

(протокол №2 від 30.03.2011 р.)

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Баранік С.П.

Мельник Н.О.

(укр. мова)

Кухтіна С.О.

(світова л-ра) 

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №3 від

10.01.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Лебідь О.Г.

(поч. школа)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

Лебідь О.Г.

Дидактичні аспекти навчання читанню в 1 класі – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

 

 

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 25.03.2009 р.)

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Король Н.В.

(поч. школа)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

Король Н.В.

Особистісно-орієнтоване навчання української мови в початковій школі – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №6 від 31.08.2011 р.)

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бондаренко Т.В.

(почат. школа)

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

Бондаренко Т.В.

Творча та розвивально-діяльнісна модель навчання в модернізації змісту початкової освіти - Люботин, ІМВ №5 (№69), 2006

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №4 від 27.03.2011 р.)

Метод проектів

 

В Гузєєв

Швацький С.Т.

Дьюі Дж.

 

Метод стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. Таким чином, ми стимулюємо інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, і через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування набутих знань. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гиренко Т.Б.

Борисенко Н.П.

Шелест Ю.В. (англ. мова)

Пономарьова В.І.

Касьяненко Л.Г.

(математика)

Дудка О.А.

Заяць К.А.

(фізика)

Смородько В.А.

Зінченко Н.М.

(історія)

Проненко О.П.

Черкаско Т.І.

(географія)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

(біологія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

(укр. мова)

Петрів І.П.

(світова л-ра)

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

 

Удосконалення навчально – виховного процесу, створення умов для творчої самореалізації учнів, підвищенню мотивації до навчання, сприяння розвитку інтелектуальних здібностей.

Цимбал О.М.

Журнал «Директор школи» №46, 47 – грудень, 2005

 

Цимбал О.М.

«Вісник програм шкільних обмінів», грудень 2002, випуск 14

О.М.Цимбал

Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови. Початкова школа – Бібліотека журналу «Англійська мова та література», Харків, видавнича група «Основа», 2008

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №19 від 31.10.2002 р.)

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Прядка О.І.

(фізика)

Олійник О.В.

Островерх Т.М.

(історія) 

 

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Леніна,

№ 50

тел. 8- (057)- 741-10-36

 

Прядка О.І.

Метод проектів – один із шляхів удосконалення сучасного уроку – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2007

 

Островерх Т.М.

Тренінги та учнівські проекти як засіб формування ключових  компетентностей особистості – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011 

Рішення педагогічної ради

(протокол №7 від 28.08.2008 р.)

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Мельник Т.В.

(географія)

Партола Р.О.

Наказненко Т.М.

(математика)

Барчан І.О.

(поч. школа) 

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Т.В.

Використання методу проектів на уроках географії – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2008

 

Партола Р.О.

Чи дійсно числа керують світом? (Методичний посібник) – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2008

 

 

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 30.10.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Скубреєва Л.В.

(біологія)

Трипольська О.О.

(рос мова)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

Трипольська О.О.

Формування художньої культури учнів засобами мистецтва – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 31.08.2011 р.)

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Пигуль К.І.

(труд. навчання) 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8- (057)- 741-26-46

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №10 від 31.08.2011 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гела Л.А.

(муз мист.)

Білоус В.В.

(хімія)

Прохорова М.В.

(англ. мова)

Гаркавенко Т.П.

(світова л-ра)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

Гела Л.А.

Інноваційний урок музики з використанням сучасних технологій навчання - Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

 

Гаркавенко Т.П.

Використання методу проектів в позакласній роботі – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

Рішення педагогічної ради

(протокол №6 від 31.08.2011 р.)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Понамарьова Р.І.

(математика)

62436,

Харківська обл.., м. Люботин – 3, вул.. Заводська,

№ 16.

тел.. 8- (057)- 763-51-72

Пономарьова Р.І.

Використання методу проектів на уроках математики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 27.03.2011 р.)

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

Проблемне навчання

 

Дж.Дьюї

 

Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проблемної ситуації, самостійного аналізу проблемних ситуацій, формулювання проблем і розв’язання шляхом висування пропозицій, гіпотез, їх обґрунтування і доведення, а також шляхом перевірки правильності розв’язання.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

Цапенко З.В.

Петрів І.П.

(світова л-ра)

Понамарьова В.І.

Олійник С.В.

(математика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

(біологія)

Черкаско Т.І.

(географія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

Рогинська О.В.

(укр. мова)

Зінченко Н.М.

Смородько В.А.

(історія)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Проблемне навчання – один із засобів розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення. Забезпечує міцне засвоєння знань. Робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.10.1999 р.)

 

Технологія інтенсифікації навчання на

основі схемних та

знакових моделей

навчального матеріалу

 

В.Шаталов

О.Шевченко

 

Чітка, визначена організація усього навчального процесу та навчальної діяльності учнів, вивчення навчального матеріалу блоками різного рівня узагальнення

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

(фізика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

 (біологія)

Корсунова І.О.

(укр. мова) 

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Систематизація знань, розвиток логічного мислення, образної та логічної пам’яті, розвиток творчих здібностей учнів

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 31.08.1999 р.)

 

Критичне мислення

 

Науковці Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університету

 

Цілеспрямована навчальна діяльність як особлива форма активності, спрямована на формування у школярів власного аналітичного судження. Це складний процес, що починається із залучення інформації, її критичного осмислення та закінчується прийняттям рішення. В основі – навчальна проблема, що потребує висловлення різних думок, поглядів. Учням пропонуються різні джерела інформації з протилежними відповідями на одне й те ж саме питання. Кожен учень висловлює свою позицію щодо джерел інформації, розробляє систему доказів на підтримку відповідної точки зору, викладає власні міркування, виявляючи рівень своєї компетентності з приводу даного питання. Після чого приймається рішення, яке ґрунтується на доказах, робиться висновок. Сприяє розвитку вмінь самостійно аналізувати інформацію, бачити помилки або логічні порушення у твердженнях партнерів; аргументувати свої думки і відстоювати власну позицію; сприяє розвитку творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій під час пошуку оптимальних рішень. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

(фізика)

Цапенко З.В.

Петрів І.П.

(світова л-ра)

Понамарьова В.І.

Олійник С.В.

(математика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

(біологія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

Рогинська О.В.

(укр. мова)

Зінченко Н.М.

Смородько В.А. (історія)

Черкаско Т.І.

(географія)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація освітнього процесу на засадах гуманізму і демократії, розвиток творчих здібностей, активності, вироблення критичного мислення.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №13 від 29.08.2003 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Семикіна О.М.

(поч. школа)

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел... 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

Мазій С.М.

Застосування інноваційних технологій для розвитку критичного мислення учнів на уроках математики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2006

 

Семикіна О.М.

Розвиток критичного мислення учнів початкової школи – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

Рішення методичної ради

(протокол №3 від 20.12.2011 р.)

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Скубреєва Л.В.

(біологія) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 01.09.2005 р.)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Колінько В.В.

(поч. школа) 

62436,

Харківська обл., м. Люботин – 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

Жданова Л.В.

Технологія розвитку критичного мислення на уроках фізики. – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

 

Кучеренко С.М.

Вплив технології критичного мислення на розвиток самоосвітньої компетентності. – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2006

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 10.01.2008 р.)

 

Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу

Технологія рівневої диференціації

 

В.В.Фірсов

 

Сукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси.

Основні принципи рівневої диференціації:

-      виділення і відкрите пред’явлення учням результатів навчальних досягнення (за рівнями);

-      “ножиці” між рівнями вимог і навчання: рівень вимог має бути вищим за рівень навчальних досягнень;

-      формування опори: в усіх учнів класу незалежно від їхніх здібностей і навчальних можливостей повинні бути сформовані опорні знання та вміння;

-      послідовність у просуванні за рівнями навчання;

-      індивідуалізація, яка дає змогу враховувати індивідуальний темп просування в навчанні;

-      відповідність між змістом, контролем та оцінкою;

-     добровільність у виборі рівня навчання: кожен учень добровільно вибирає рівень засвоєння навчального матеріалу. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Понамарьова В.І. Олійник С.В.

Кас’яненко Л.Г.

(математика) 

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

 

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування рівневої диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні навчальних досягнень і здобути відповідні результати.

Учень має не тільки обов’язки (зокрема, засвоїти матеріал на відповідному рівні), а й право, найважливішим із яких є право вибору – отримати відповідно до своїх здібностей і нахилів підвищену підготовку з предмета чи обмежитись середнім або достатній рівнями засвоєння матеріалу.

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.10.1999 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання ІКТ

 

Н.И.Студенцов, Л.М.Панчешникова, В.А.Коринская, Т.П.Герасимова, Н.В.Тельтевская

 

Базується на концепції програмованого навчання, що представляє собою кероване навчання з оптимальним зв’язком (прямим і зворотнім) і застосування засобів (програмований підручник, комп’ютер) для здійснення такого зв’язку. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

Проненко О.П. (географія)

Котляр З.В.

(хімія)

Зінченко Н.М.

(правознавство)

Петрів І.П.

Цапенко З.В.

(світова л-ра)

Смородько В.А.

(історія)

Жирова Ю.В.

Ковтун С.В.

(інформатика)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання комп’ютерів дозволяє учням не тільки більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, але й усвідомити, що уміння, навички роботи з обчислювальною технікою – веління часу. Робота з  комп’ютерними програмами викликає інтерес у школярів, а, головне сприяє підвищенню якості знань. Адже учень набуває навичок  орієнтування в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Дудка О.А.

Мультимедійні системи навчання як новий методологічний засіб підвищення ефективності навчання на уроках фізики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №15 від 01.11.2006 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Прядка О.І.

(фізика)

Олійник О.В.

(історія)

Дронова А.П.

(математика)

Обадіна А.М. (рос. Мова)

Глущенко О.О.

(почат. школа)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Леніна,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-10-36

 

 

 

 

 

 

Прядка О.І.

Використання ІКТ на уроках фізики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2007

 

Гладух О.Л.

Вивчення теми «Електронні таблиці» на уроках інформатики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2007

 

Дронова А.П.

Використання ІКТ на уроках математики як засіб мотивації саморозвитку учнів – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 02.11.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бутенко Н.О.

(фізика)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Московська,  № 48

тел. 8- (057)- 741-12-30

Бутенко Н.О.

Використання сучасних інормаційно-комунікаційних технологій на уроках фізики та місце вчителя у сучасній освіті у зв’язку з їх використанням у загальноосвітній школі – Люботин , ІВЦ ЛММК, 2011

Рішення педагогічної ради

(протокол №8 від 24.10.2008 р.)

 

 

 

 

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Капустянська Л.С.

(біологія)

 

62436,

Харківська обл.., м. Люботин – 3, вул.. Заводська,

№ 16.

тел.. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 27.03.2011 р.)

 

Педагогічні технології розвивального навчання

Розвивальне навчання за системою Ельконіна – Давидова

 

Ельконін Д.Б.

Давидов В.В.

 

Використання даної технології дозволяє не тільки забе6зпечити засвоєння дитиною наукових знань, які потребує суспільство, але і домогтися, щоб на кожному уроці учень оволодівав, а потім з наростаючою степеню самостійності використовував способи здобуття знань. Розвивальне навчання характерне тим, що учень оволодіває самою навчальною діяльністю. Розвивальний ефект буде забезпечений в тому випадку, коли учитель перетворить учня в суб’єкт процесу засвоєння знань. Учень повинен добре розуміти мету і завдання уроку, він повинен захотіти вивчати матеріал, тобто мати правильну мотивацію до вчення; розуміти, якими способами він діє для досягнення поставленої мети; вміти проконтролювати правильність своїх досягнень, співставити результат з метою і способами вчення 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Міщенко М.А.

Хирна Г.М.

Кальницька А.В.

Стасевська А.В

(почат. школа)

Олійник С.В.

(математика)

Корсунова І.О.

(укр. мова)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

Молодші школярі мають більше можливостей засвоєння теоретичного матеріалу, ніж раніше вважалось. Вони можуть діяти не тільки по принципу індукції (від часткового до загального), але і дедуктивним шляхом (від загальної закономірності - до часткових, конкретних фактів)

При реалізації в початковій школі системи розвивального навчання ми можемо спостерігати:

-      вплив навчально-вихов-ного процесу на розумовий розвиток особистості;

-      формування активного, самостійного творчого мислення і на цій основі поступовий перехід в самостійне навчання;

-      вищий рівень розвитку основ теоретичного мислення (краще виконання дій аналізу, розв’язування рефлексивних задач, більший розвиток внутрішнього планування дій); 

-      оволодіння учнями нормами ділового співробітництва, сприймання ними ділового спілкування як засобу опанування способу розв’язання учбової задачі;

-      підвищення пізнавальних інтересів та інтелектуальної активності учнів;

-      покращення соціально-психологічні характеристики класного колективу, структури міжособистісних стосунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Задьорна Н.А. 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел... 8- (057)- 741-26-46

КРОК за КРОКОМ: Єдиний урок як засіб соціалізації учнів початкової школи (Досвід роботи педагогічного колективу) – Люботин, ІМЦ ЛММК, 2007

Рішення педагогічної ради

(протокол №10 від 31.08.2006 р.)

Науково-педагогічний проект «Росток»

 

П.Я.Гальперін

 

Розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. В основу покладено діяльнісний підхід, який дає змогу урізноманти навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруються в цілісну систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання через  різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації та інші види розумової діяльності.  Варіативності мислення сприяють спеціально розроблені вправи та завдання на розвиток уяви та літературної творчості: складання невеличких казок та оповідань про навколишній світ, поетичні та інші вправи з розвитку мовлення, вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу, вправи та завдання на оволодіння навчальними уміннями.

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гаєвська О.А.

м. Люботин

 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8 – (057)- 741-26-46 

Формування здібностей до саморозвитку  та самоорганізаціїї особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. 

Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до: 

• самоорганізації;
• самонавчання;
• саморозвитку. 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №10 від 31.08.2010 р.)

Технологія розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ)

 

Г.С.Альтшуллер

 

Розвиток у дитини діалектичного мислення на основі формування системного аналізу, вміння бачити в подіях, явищах протиріччя і знаходити оптимальні результати його вирішення, вміння вирішувати одне і те завдання різними варіантами.

ДНЗ №1 «Ялинка» Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.О.

Калітка Г.М.

Шумакова Н.Є.

Цибульник Г.Д.

Олійник В.В.

м. Люботин

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

Педагогіка творчості, яка здійснюється за технологією ТРВЗ, сприяє розвитку у дитини таких розумових здібностей, як:

-        вміти аналізувати ситуацію і передбачати розвиток; розмірковувати і вміти обґрунтовувати свою думку;

-        швидко та оригінально мислити;

-        активно використовувати уяву;

-        бачити протиріччя, ставити і вирішувати задачі;

-        робити висновки і синтезувати нову інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №3 від 30.09.2012 р.)

 

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Кінь І.І 

 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул... Шмідта, 47

тел... 8 – (057) –

741-16-65

Кінь І.І.

Формування екологічного світорозуміння і екологічної вихованості у дітей дошкільного віку – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

 

Кінь І.І.

Використання ТРРЗ у розвитку креативних здібностей дошкільнят – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2010 р.)

Вроджені педагогічні технології

Інформаційно-ціннісний підхід до уроків читання в початкових за

технологією О.М.Кушніра

 

На всіх етапах навчання читання: у центрі уроку повинен стояти зміст тексту, його виховний та розвиваючий потенціал. Функція уроку – навчання активному вилученню інформації. Навчання читанню відбувається цілими словами за звуковим орієнтиром 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Толстоп’ятова Л.В.,

Барчан І.О.

 

 

 

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35.

тел. 8- (057)-

741-25-71

 

 

 

 

 

 

 

У процесі читання усі учні класу задіяні одночасно;

Отримання інформації, у порівнянні з традиційним уроком читання, збільшити у 10 разів;

Покращити показники засвоєння отриманої інформації;

Підвищення показників ел.ніки читання мовчки до 600 слів за хвилину

Л.Толстоп’ятова

Методичні поради до уроків читання в початкових класах» (методичний посібник) – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2005

 

Л.Толстоп’ятова

Цикл уроків читання для 1-4 класів за технологією М.Кушніра» – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2006

Л.Бурилкіна

Розвиток життєвих навичок учнів на уроках читання – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2009

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 12.11.2007 р.)

Система Марії

Монтессорі (ранній вік)

 

М.Монтессорі

 

Техніка методу витікає з природного фізіологічного і психічного розвитку дитини і направлена на виховання м’язів, виховання відчуттів і розвиток мови.

Система сенсорного виховання включає поняття “сенсорна культура дитини”. Вона розглядає сенсорний розвиток як важливу складову частину і основу формування особистості: без розвинутих органів чуття не може бути інтелекту і вихованої людини. Чуттєве сприймання є основою розумового і морального життя. Даний метод не просто вказує дитині на якості предметів і явищ навколишнього світу, а дає можливість самостійно набувати знання і відкривати свій внутрішній світ, що значно важливіше, ніж повідомлення з боку дорослих.

ДНЗ №1 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Коломієць Л.Е.

м. Люботин

62433

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

Працюючи з сенсорним матеріалом, дитина розвиває свої органи чуття: зір, слух, нюх, смак, хроматичне, тактильне, стереогностичне відчуття тощо, спочатку ізольовано, а потім поєднуючи їх в процесі роботи з більш складним матеріалом. Метод Монтессорі дає можливість кожній дитині, незалежно від віку, досягти певного рівня обов'язкових вікових знань та умінь, повністю розкрити свій внутрішній потенціал і самореалізувати його.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №3 від 30.09.2012 р.)

ДНЗ №4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бугай А.Б. 

 

62433

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Гагаріна, №4

тел.. 8 – (057) –

741-15-40

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №4 (протокол №1 від 31.08.2012 р.)

Окремі предметні педагогічні технології

Модульно-рейтингова система навчання та оцінювання учнів

 

Гузик Н.П.

Фирсов В.В.

 

Учень має змогу більш самостійно працювати за запропонованою індивідуальною програмою, яка включає в себе: цільову програму дій, банк інформацій, методичне керівництво в досягненні поставленої навчальної мети. Система будується за такими принципами: принцип модульності, принцип гнучкості, принцип усвідомленої перспективи, принцип паритетності. Зміст маетеріалу представлено у закінчених самостійних модулях. Навчання будується за окремими „функціональними вузлами-модулями”, кожен модуль включає: розроблені дидактичні матеріали, короткі опорні конспекти, орієнтунюючі таблиці, тестові різнорівневі самостійні роботи, творчі завдання. Для кожного модуля розроблено графіки організації навчального процесу і структура індивідуального кумулятивного індексу.

Розроблена рейтингова система оцінювання роботи учнів. Результати діяльності учня оцінюються в балах на кожному рівні контролю, на завершальному етапі роботи з теми або розділу. Бали підсумовуються – ця сума і становить ІКІ – індивідуальний кумулятивний індекс. За діяльністю учнів здійснюється поточний проміжний узагальнюючий контроль.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Котляр З.В.

(хімія)

Пономарьова В.І.

(математика)

 

 

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення пізнавальної активності учнів, формування особистості, здатної до продуктивної праці, забезпечення умов для самореалізації учнів шляхом організації ритмічної орієнтунітної та самостійної роботи кожного учня протягом вивчення теми, створення творчої і конструктивної атмосфери в класі

Котляр З.В.

Модульно – рейтингова система навчання – Шкільний світ, 2001. - № 1.- с.2-3.

 

Котляр З.В.

 Застосування модульно – рейтингової системи під час вивчення хімії в середній школі (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Стан та перспективи шкільної хімічної освіти”) – Суми, 2005

 

Котляр З.В.

Кроки в шкільній хімічній освіті назустріч Болонському процесу (Матеріали

Всеукраїнської науково – практичної конференції „Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи”) – Київ, 2006

 

Котляр З.В.

Застосування модульно – рейтингової системи навчання при вивченні хімії у 8 класі: Посібник для вчителів. – Харків, 2006

Котляр З.В.

Застосування модульно – рейтингової системи навчання при вивченні хімії у 9 класі: Посібник для вчителів. – Харків, 2006. – 112 с. (Х: Основа, Хімія, №3 – 2008)

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 04.01.2005 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтерактивні

технології при

вивченні навчальних дисциплін

 

Пометун О.І.

 

Спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Смородько В.А. (історія) 

Попова О.Л. (біологія)

Корсунова І.О. Детинич В.В.

Рогинська О.В. (укр. мова) 

Зінченко Н.М. (історія) 

Проненко О.П. (географія)

Болдарєва В.В. (біологія) 

Козуб Ю.П.

(почат. класи)

Олійник С.В.

(математика)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Під час застосування інтерактивних технологій відбувається співпраця — спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного — це успіх групи.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 04.01.2005 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гуль В.В.

(укр. мова)

Лутицька Н.В.

(математика)

Каплун О.А.

(англ. мова)

Шульга О.П.

(почат. класи) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Леніна,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-10-36

О.Л.Гладух

Використання інфтерактивних технологій на уроках інформантики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

 

Обадіна А.М.

Ормування творчих здібностей учнів шляхом використання інтеактивних технологій на уроках російської мови – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2010

 

Лутицька Н.В.

Формування екологічної свідомості та культури учнів шляхом екологізації уроків математики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

 

Каплун О.А.

Розвиток мовленнєвих компетенцій шляхом впровадження інтерактивних технологій – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 10.01.2010 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Мельник Н.О.

(хімія)

Івченко Т.О.

(англ. мова)

Іванова М.К.

(фізика)

Птиченко Г.В.

(муз.мист 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел. 8- (057)- 741-25-71

 

Птиченко Г.В.

Форми визначення рівня сформованості теоретичних знань та оцінювання учнів з музичного мистецтва – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

 

Н.Кисла, О.Обуховська

Впровадження інтерактивних технологій при формуванні здоров’язберігаючої компетентності учнів початкових класів – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2009

Наказ по закладу від 01.09.2006 №119 «Про впровадження інноваційної технології «Інтерактивні методи навчання»

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської

 

Блізнякова О.А.

(географія,

почат. школа 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

Полтавський шлях,  № 48-а

тел. 8- (057)- 741-26-46

Блізнякова О.А.

Формування громадянської свідомості учнів початкової школи. Люботин: ІМЦ ЛММК, 2005

 

КРОК за КРОКОМ: Єдиний урок як засіб соціалізації учнів початкової школи (Досвід роботи педагогічного колективу) – Люботин, ІМЦ ЛММК, 2007

 

КРОК за КРОКОМ: Соціалізація учнів при вивченні предметів природничого циклу (Досвід роботи педагогічного колективу) – Люботин, ІМЦ ЛММК, 2007

 

КРОК у ХХІ століття: Інноваційний  урок (Досвід роботи педагогічного колективу) – Люботин, ІМЦ ЛММК, 2008

 

Блізнякова О.А.

Інноваційні педагогічні технології на уроках географії – Люботин, ІМВ ЛММК, 201

Ковенчук Л.В.

Використання елементів інтерактивних технологій на уроках української мови в 3 класі – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2008

 

Гела Л.А.

Використання інтерактивних технологій – як одна з форм активізації пізнавальної активності на уроках музики

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 10.01.2005 р.)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

Капустянська Л.С.

Розробка уроку хімії у 8 класі – Люботин, ІМВ №8 (№72), 2006

 

Т.Бондаренко 

Використання інтерактивних вправ як засіб розвитку розумових здібностей молодших школярів – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2009

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 27.03.2011 р.)

 

Тестові технології

 

Використання тестів – це система коротких програмованих завдань зростаючої складності, які забезпечують по елементний контроль та діагностику знань та умінь.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Запам’ятовування інформації по базові поняття. Розуміння матеріалу, вирішення типових ситуацій, передбачення результатів.

Використання методів, теорій у нових (не зовсім типових) ситуаціях.

Розподіл інформаційного об’єкта на складові елементи, виявлення взаємозв’язків.

Складання цілого з окремих частин.

Вміння працювати в часових рамках, самостійність.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

Ігрові технології

навчання іноземній мові

 

Формування мотиваційного компоненту уроку та розвиток пізнавального інтересу до вивчення предмету.

Гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність дітей що навчаються, дозволяє зробити учбовий процес привабливіше і цікавіше, примушує хвилюватися і переживати що формує могутній стимул до оволодіння мовою.

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Поклонська О.М.

Каплун С.О.

(англ. мова) 

м. Люботин

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів

Ігри допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 17.10.2012 р.)

 

Театр фізичного

виховання

дошкільників

 

М.М.Єфіменко

 

Технологія спрямована на руховий розвиток дитини, їх загальний та мовний розвиток, формування емоцій, волі, інтелекту. Особа увага приділяється проблемі вироблення навичок формування життєвої позиції. Завдяки зміцненню та збереженню здоров’я дитини, формуються сталі навички в основних видах руху та виконання фізичних вправ.

Методика ґрунтується на Законах природи, в основу якої покладено «фізкультурну казку», яка дозволяє не лише тренувати тіло, але й розвивати інтелект дитини.

ДНЗ №1 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Янченко Н.В.

Шумакова Н.Є.

Гнедишева В.П. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин, вул.. Шевченка, 15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

 

Організація в ДНЗ системи повноцінного корекційно-оздоровчого фізичного виховання.

Під час занять, спостерігаючи за тваринами, мандруючи з героями казок, уособлюючись із олімпійськими чемпіонами, дошкільники набувають звичку до здорового способу життя та оволодівають основними когнитивними уміннями:

-                 прогнозувати наслідки події

-                 перевіряти результати власних вчинків

-                 керувати своєю діяльністю

-                 перевіряти реальність

Блочно-тематичне планування інтегрованих музичних та фізкультурних занять для дітей молодшого дошкільного віку за програмою «Я у Світі» - Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №4 від 30.09.2010 р.)

 

 

 

 

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Теребун В.О. 

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Жбанкова О.О.

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі – ІВЦ ЛММК, 2009

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2007р.)

Розвиток творчої

діяльності учнів

засобами синтезу

мистецтв

 

Яскулко М.К.

 

Розвивальний комплекс заходів і пов’язаних з ним завдань з використанням вправ та ігор, що забезпечують нормальний розвиток музичних здібностей, безпосередньо пов’язаних із видами музично-естетичних діяльностей (слуханням-сприйманням музики, співом, грою на музичних інструментах, музично–образною діяльністю тощо) 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської

 

Мозгова Л.М.

(муз. мистецтво)

 

 

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Леніна,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

Виховання в учнів цілісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвиток художньої свідомості, зладності до самореалізації, потреби в духовному самовдасконаленні.

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 18.12.2009 р.)

 

Розвиток мовлення

дітей у грі

 

М.О.Зайцев

 

Навчання читанню складовим способом за допомогою спеціальних кубиків та таблиць дозволяє вихованцям вільно оперувати звуками, складати склади у слова у різних ігрових формах

\ 

ДНЗ №1 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Цибульник Г.Д.

Калітка Г.М.

Калітка Г.М.

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

 

 

Формування у дошкільника первинних навичок читання: вміння розрізняти голосні та приголосні звуки, робити звуко-буквений аналіз, читати слова та прості речення.

Цибульник Г.Д.

Розвиток мовлення і формування первинних навичок читання у дошкільників за методикою М.О.Зайцева – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2011

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.09.2012 р.)

 

ДНЗ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Корнієнко В.П.

 

62433

Харківська область,

м. Люботин, пров. Луначарського, 11

тел. 8 – (057) –

741-25-64

 

 

Караванський ДНЗ Люботинської міської ради Харківської області

 

Бровко Л.Г.

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Заводська,

тел. 8 - (057) –

763-50-31

 

 

Люботинський МБДЮТ

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Чудновського, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 15.09.2011 р.)

 

Логічне мислення

малюків

 

А.В.Белошистая

 

Логічні ігри та вправи як основа формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку

ДНЗ №1 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Єресько О.А. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Формування та активізація розвитку логічного мислення дошкільників у різних видах діяльності, розвиток інтелектуальних здібностей.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.09.2012 р.)

 

Сходинки творчості, або розвиваючі ігри

 

Б.П.Нікітін

 

Принципи методики раннього розвитку дітей спрямовані на те, що б не заважати розвитку, а допомагати йому, причому не чинити тиск на дитину, а спостерігати, співвідносити і, орієнтуючись на стан і бажання дитини, створювати умови подальшого його розвитку.

Розвиток творчого мислення у дітей шляхом використання авторських посібників: кубики Нікітіна, унікум, квадрати Нікітіна тощо.

Караванський ДНЗ

Люботинської міської ради Харківської області 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Заводська,

тел. 8 - (057) –

763-50-31

Ранній розвиток інтелектуальних здібностей дітей

 

 

 

Методика розвитку музичних здібностей дошкільників

 

Карл Орф

 

Для того щоб розвинути у кожного малюка музичний слух та здібності, які в тій чи іншій мірі є у кожного, треба дитині дати можливість бути самостійним. Класичні методи навчання в дитячих садочках інколи бувають не дуже цікаві дітям. Якщо на першому ж занятті доручити малюку музичний інструмент і запропонувати попадати в такт, то ефект буде набагато кращий. Саме так і працюють педагоги, які працюють за системою Карла Орфа. Вони впевнені: чим більше музичних інструментів, навіть саморобних, запропонувати дитині, тим краще для розвитку його творчих здібностей.

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Павленко Н.Г. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Діти поступово засвоюють музичну теорію, з першого дня граючи у своєрідному оркестрі. Використовуються не лише інструменти Карла Орфа, але і різноманітні шумові інструменти: маракаси, брязкальця, дзвіночки, саморобні тарахтушки. Це дозволяє кожній дитині незалежно від рівня його здібностей, знайти своє місце в ансамблі.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 31.08.2009 р.)

 

Управлінська діяльність

Моніторинг

навчально-виховної роботи

 

Спеціально-оргнаізоване, цільоспрямоване спостереження за якістю освіти, що дозволяє відстежувати відхилення від державних освітніх стандартів

ДНЗ №1 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області 

 

Попова О.О. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин, вул.. Шевченка, 15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

 

Своєчасне виявлення та оцінювання реального, якісного стану освітньої системи навчального закладу, її відповідності державним стандартам.

П.І.Беседовський

Адміністративне управління якістю освіти – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2009

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.09.2012 р.)

 

Моніторинг здоров’я дітей

 

Актуальною стає задача не тільки забезпечення шкільної освіти без утрат здоров'я учнів, а й цілісного підходу до шкільного життя, що захоплює всі рівні - від управління освітніми системами, відносин у класі та зв'язків із зовнішнім співтовариством до виховання свідомого ставлення до збереження та зміцнення свого здоров'я.

При проведенні моніторингу здоров'я оцінка стану здоров'я розглядається у двох аспектах:

  • як показник функціональної готовності організму на кожному віковому етапі до виконання різних видів діяльності;
  • як критерій оцінки впливу навчального й фізичного навантаження на організм учня.

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Мельник Н.О.

Ситюк Н.М. 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

Під час моніторингу надається комплексна оцінка умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.

Середовище навчального закладу має стимулювати гармонійний розвиток особистості, запобігати несприятливим факторам і сприяти впровадженню в життя конкретних дій з охорони та зміцнення підростаючого покоління.

«Валеологія; сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» - виступ на VII науково-практичній конференції, 2009 р.

 

Виховувати бажання бути здоровим – науково-методичний журнал «Джерело педагогічної майстерності», №3 (43), 2009

 

Форми визначення рівня сформованості теоретичних знань учнів з фізичної культури – методичний посібник «Формування здорового способу життя як складова частина соціалізації дитини», 2010

 

Толстоп’ятова Л.В.

Позитивний вплив спілкування на здоров’я школяра – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2012

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 12.11.2007 р.)

Інтерактивні

технології при

організації методичних заходів

 

Спосіб формування знань, умінь і навичок наукової організації керівництва навчально-виховним процесом. Використання технології дає можливість організувати активний обмін знаннями учасників між собою з тим, щоб колективний досвід групи зробити надбанням кожного учасника, зокрема показати учасникам не стільки недостатність у них знань і досвіду, а допомогти вказати шляхи одержання нових знань, висновків і узагальнень, продемонструвати перевагу нових методів впровадження в практику роботи досягнень психолого-педаго-гічної науки і передового педагогічного досвіду.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

Попова О.Л.

Давиденко В.Г. 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

Діяльність педагогів по своєму характеру наближається до дослідництва, при якому інтерес до обговорюваних питань створює творчу обстановку, активізує пошук педагогічних відомостей. Аналіз конкретних педагогічних і управлінських ситуацій дозволяє теоретичні знання застосувати творчо, розвивати аналітичне мислення.

Освітній проект. Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес. – «Завуч», №5, 2008

 

Використання тренінгових методик при організації методичної роботи. – Сайт «Методпортал», сертифікат №0000/6552 від 26.03.2012

Рішення педагогічної ради

(протокол №4 від 30.03.2006 р.)

Використання ІКТ у роботі адміністрації

 

-    Оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень;

-    Створення і підтримка шкільного документообігу;

-    Створення автоматизованої бази даних для оперативних звітів;

-    Моніторинг руху учбового контингенту;

-    Ведення алфавітних книг, особових справ робітників та учнів;

-    Створення і контроль виконання розкладу уроків, плану шкільних і класних заходів;

-    Моніторинг динаміки успішності учнів.

-   Конструювання власних звітів педагогічних працівників та адміністрації. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

Попова О.Л.

Петрів І.П.

Ялова Т.Г.

Давиденко В.Г. 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

Для всіх учасників навчально-виховного процесу – єдине інформаційне середовище у рамках школи, що має покращити взаєморозуміння і співробітництво між всіма учасниками навчального процесу.

Мережева організація керування школою на основі застосування ІКТ повинна прискорити і зробити доступними інформаційні потоки між основними учасниками освітнього процесу: адміністрацією, вчителями, учнями та батьками, що дасть можливість оперативно і ефективно приймати управлінські рішення. Усе це, в свою чергу, повинно позитивно вплинути на якість навчально-виховного процесу.

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №15 від 01.11.2006 р.)

 

Алгоритмізація організуючої та контрольно-аналітичної діяльності

 

Створення алгоритму управлінської діяльності та з окремих напрямків чи питань організації навчально-виховного процесу в школі, що дозволяє чітко визначити кроки прийняття управлінських рішень, повноту та об’єктивність контрольно-аналітичної діяльності.

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Козоріз А.В.

Колонтаєвська С.В.

Лутицька Н.В.

 

 

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Леніна,

№ 50

тел. 8- (057)- 741-10-36

-       Систематизація управлінської діяльності членів адміністрації

-       Підвищення ефективності контрольно-аналітичної та корекційної діяльності членів колективу

-       Удосконалення організації роботи підрозділів науково-методичної діяльності, здійснення контролюючих функцій членами педколективу

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 30.08.2000 р.)

 

Переглядів: 5545 | Останнє оновлення сторінки: 03.11.2013