Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Тематика засідань міських методичних об’єднань 2012/2013 н.р.

24.11.2012 | Розмістив: Ю. Стрілець

Тематика  засідань ММО вчителів української мови та літератури

Науково-методична тема: "Використання форм і методів сучасних технологій в організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури з метою розвитку особистості та її інноваційної самореалізації в житті".

Дата

Форма проведення

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Серпень

2012

Круглий стіл

Тема. Методиці викладання мови та літератури - нові підходи.

1. Аналіз роботи ММО вчителів української мови та літератури за 2011/12 н.р.

2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання української мови і літератури у 2012/13 н.р.

3. Організація проектної діяльності учнів на уроках української мови та літератури (із досвіду роботи Гаркавенко Т.П.,Завгородня Т.М.).

4. Діагностика та анкетування вчителів української мови та літератури.

5. Обговорення плану роботи на 2012/13н.р.

6. Підготовка до І та ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади.

7. Педагогічна експрес-інформація. Огляд навчально-методичної, фахової літератури.

ЛГ №1

Кер. ММО Корсунова І.О,

методист ММК Хлистун Н.І.

 

2

Жовтень

2012

Теоретично-практичний

семінар

Тема. Індивідуально-орієнтована допомога учням в реалізації освітніх потреб в умовах профілізації та стандартизації освіти

1. Застосування тестових технологій на уроках української мови та літератури (майстер-клас вчителів вищої категорії Корсунової І.О., Детинич В.В)

2. Із досвіду роботи з даної теми Прилуцька Л.В. (ЗОШ№4), Мінова І.І.(ЛГ№1).

3. Переорієнтація діяльності вчителів від інформаційної до організаційної з управлінням навчально-пізнавальною діяльністю учнів.(із досвіду роботи Зінченко Н.С. (ЗОШ №5), ВовкО.В.(ЗОШ №4)

ЛГ №1

Кер. ММО Корсунова І.О., методист ММК Хлистун Н.І., вчителі

 

3

Грудень 2012    

Теоретичний

семінар

Тема. Фахова майстерність вчителя як один із компонентів підвищення якості учнів.

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2. Аналіз результативності роботи вчителів української мови та літератури у І семестрі (підсумки олімпіади, конкурсів)

3.Обговорення плану проведення Тижня української мови.

4.Підготовка до ЗНО. Написання власного висловлювання. Практичне заняття. (із досвіду роботи Прилуцька Л.В., Детинич В.В., Гаркавенко Т.П)

ЛГ №1

Кер. ММО, вчителі-предметники

 

4

Березень

2013

Теоретично-практичний

Тема. Стимулювання особистісного розвитку учнів та комунікативної компетентності на уроках української мови та літератури за допомогою інтерактивних методів навчання.

1. Використання інноваційних інтерактивних моделей уроку української мови та літератури – один із шляхів формування творчо-обдарованого учня. (Майстер-клас вчителів вищої категорії Баранік С.П., Бардакової С.М.) Із досвіду роботи: Рогинська О.В (ЛГ№1), Гуль В.В.(НВК №2), Московка В.Л..(ЗОШ №4), Решетник Т.М. (ЗОШ №4)

2. Про шляхи підвищення творчої грамотності учнів. (творчий обмін досвідом)

3. Підготовка до ЗНО. Робота з тестовими завданнями.

ЗОШ №3

Кер. ММО

 

5

Травень 2013

Теоретичний

семінар

Тема. Результативність роботи вчителя – ефективність діяльності ММО.

1.   Про стан викладання української мови та літератури у ЗНЗ міста (Хлистун Н.І.)

2. Підсумки проведення предметного тижня у ЗНЗ міста.

3. Про результативність роботи вчителів української мови та літератури.

 

Кер. ММО, вчителі-предметники

 

 Тематика  засідань ММО вчителів російської мови та світової літератури

Науково-методична тема: „Вдосконалення форм і методів проведення  сучасного уроку російської мови та літератури на основі впровадження ефективного педагогічного досвіду” 

 Дата

Форма  проведення 

 Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання 

1

30.08.

2012

Круглий стіл

1. Аналіз роботи ММО у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік

2. Про викладання російської мови, світової літератури  та літератури  у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426)

3. Обговорення плану роботи ММО на 2012-2013 навчальний рік

ЛГ№1

 

Керівник

 ММО

Обадіна А.М.

 

2

Вересень

2012

 Теоретичний семінар

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2.Огляд нормативних документів, що регламентують діяльність учителя   російської мови, світової літератури  та літератури. 

 

НВК №2

 

Керівник ММО

Обадіна А.М.

 

3

 Жовтень 2012

 Майстер - клас

Використання комп’ютерних технологій на уроках світової літератури.   

 ЗОШ№5

 Керівник ММО

Куценко С.І., Будькова М.В.

 

4

 Січень 2013 

Теоретичний семінар

 

Круглий стіл

1. Створення ситуації успіху на уроках світової літератури з метою самореалізації учнів.

2.Звіт про роботу над темою самоосвіти вчителів, що атестуються

3. Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів за І семестр.

 НВК№2

 

Керівник ММО

 Обадіна А.М.

 

 

5

Квітень 2013

Практичний семінар

 1.  Впровадження проблемних навчальних ситуацій на уроках літератури з метою фор-мування творчої особистості

НВК № 2

  Керівник ММО

 Обадіна А.М.

 

6

  Травень 2013

 Круглий стіл

1. Підсумки роботи ММО. Звіти вчителів про роботу над індивідуальною методичною  темою. Обмін досвідом

 

НВК№2

Керівник ММО

 Обадіна А.М.

 

Тематика  засідань ММО вчителів математики

Науково-методична тема: «Використання різних форм, методів та прийомів в організації навчальної діяльності учнів  на уроках математики як один із шляхів підвищення ефективності  уроку та  якості знань учнів з предмету»

№№

Термін проведення

Форма прове

дення

Тема засідання

Навча

льний заклад

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Серпень  2012

Теоретичний семінар

1.Аналіз роботи ММО у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік

2. Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

3. Різне

ЛГ №1

Керівник ММО, методист ММК

 

 

2

Грудень 2012

Практичний семінар

Створення презентацій і використання їх на уроках математики.

 

ЗОШ №6

Керівник ММО,

Бутенко Н.О.

 

3

Січень  2013

Круглий стіл

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2. Результати моніторингових досліджень якості знань учнів та участі в конкурсах, турнірах, олімпіадах (за результатами І семестру)

3. Звіт про курсову перепідготовку вчителів математики за І семестр 2012/2013 н.р.

ЛГ№1

Керівник ММО

 

 

4

Березень

2013

Практичний семінар «майстер-клас»

Впровадження профільного навчання як однієї з умов підвищення якості математичної освіти

ЗОШ №4

Керівник ММО,

Погорєлова Г.Є..

 

5

Травень

2013

Теоретичний семінар

1. Підсумки роботи ММО протягом 2012/2013 н.р.

2. Моніторинг дослідження якості знань учнів та участі в конкурсах, турнірах протягом 2012/2013 н.р.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

 Тематика  засідань ММО вчителів фізики та астрономії

Науково-методична тема: «Формування компетентностей учнів шляхом застосування інноваційних педагогічних технологій як засобу соціалізації учнів у навчально-виховному процесі з фізики».

ЗНЗ

Дата

План роботи семінару

Форма проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання 

1

ЛГ№1

Серпень,

2012

1. Аналіз роботи ММО за 2011-2012 навчальний рік та завдання на 2012-2013 навчальний рік

2. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання фізики та астрономії у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426). Організація профільного навчання.

3. Обговорення плану роботи ММО на 2012-2013 навчальний рік

4. Про організацію науково-дослідницької роботи учнів з фізики та астрономії у 2012-2013 н.р.

5. Різне.

Т

Керівник ММО, вчителі

 

2

НВК№2

Вересень, 2012

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2. Огляд нормативних документів, що регламентують діяльність учителя фізики

3.  Про особливості користування Інструкцією по заповненню класних журналів учителями фізики

4. Моніторинг рівня дидактичної компетентності вчителів на початок року.

5. Про особливості вивчення окремих тем у 7, 8 класах (методичний консультпункт)

        Т

Керівник ММО, вчителі

 

3

НВК№2

Жовтень,

2012

Формування ключових компетентностей учнів на основі впровадження інтерактивних технологій та ІКТ

П

Прядка О.І.

 

4

НВК№2

Січень,

2012

  1. 1. ЗНО 2012 року: особливості незалежного тестування з фізики
  2. 2. Особливості вивчення фізики (окремих тем) у 9,10 класах (методичний консультпукт)

Т

 

Керівник ММО

Бутенко Н.О.,

Прядка О.І.

 

5

ЗОШ№3

Квітень, 2013

 1.Використання інтерактивних форм навчання на уроках фізики – один із шляхів підвищення якості знань учнів”.

 

П

Іванова М.К

 

6

НВК№2

Травень, 2012

1. Підсумки роботи ММО. Звіти учителів про роботу над індивідуальними методичними темами.( Обмін досвідом)

2. Моніторинг рівня дидактичної компетентності вчителів на кінець навчального року.

Т

 

Члени ММО, керівник ММО

 

 Тематика  засідань ММО вчителів хімії

Науково-методична тема: «Розвиток індивідуальних здібностей учнів на уроках хімії шляхом впровадження нестандартних ситуацій, диференціації навчальних завдань»

Дата та місце проведення

Питання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Серпень 2012

 

Л.Г №1

1. Аналіз роботи ММО за 2011/2012 навчальний рік.

2.Програмне забезпечення та організація навчання  з хімії на  2012/2013 навчальний рік (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

3.Техніка безпеки учнів під час вивчення хімії, оформлення журналів з техніки безпеки.

4.Обговорення  плану роботи методоб’єднання  вчителів хімії на 2012/2013 навчальний рік.

Котляр З.В.

 

Котляр З.В.

 

Котляр З.В.,

Білоус В.В.

Котляр З.В.

 

2

 Жовтень 2012

ЛГ№ 1

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2. Організація та проведення турніру з хімії.

3. Складання банку даних обдарованих дітей з хімії.

Котляр З.В.
Члени ММО

 

3

Листопад

2012,

Використання мультимедійних презентацій при вивченні хімії.

Білоус В.В.

ЗОШ №6

 

4

 Лютий, 2013

 

1.Гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

2. Результати моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів за І семестр, участі їх у олімпіадах, конкурсах-захистах МАН.

Малік О.І.

ЗОШ №4

 

5

Червень, 2013

1.Про підсумки роботи ММО за навчальний рік.

2.Результати навчальних досягнень учнів з хімії за рік.

Котляр З.В.
Члени ММО

 

Тематика  засідань ММО біології, екології  та природознавства

Науково-методична тема: Науково-методичний супровід модернізації навчально-виховного процесу, шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій». 

Термін проведення

Тема

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Серпень

1. Аналіз роботи ММО учителів біології в 2011 - 2012 навчальному році. 

2. Обговорення плану роботи ММО на 2012-2013 навчальний рік

3.Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання біології та природознавства у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

ЛГ №1

Керівник ММО

 

2

Листопад

 

Використання ІКТ  при викладанні біологіі та природознавства як засобу підвищення активізаціі пізнавальної діяльності учнів

Караванська ЗОШ

Капустянська Л.С.

 

3

Грудень-січень

1. Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2.Результати участі в олімпіадах, МАН, міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах та акціях.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

4

Квітень

Формування критичного мислення в учнів при вивченні предметів природничого циклу

ЗОШ №4

Скубреєва Л.В.

 

5

Червень

1.Підведення підсумків роботи ММО за 2010-2011 н.р.

2.Анкетування вчителів щодо планування роботи ММО на 2012-2013н.р.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 Тематика  засідань ММО вчителів суспільствознавчих дисциплін

Науково-методична тема  „Розвиток навчально-пізнавальних потреб та здібностей учнів на уроках історії та правознавства, допомога їм у науковій орієнтації своєї навчальної діяльності” 

Дата

Форма проведення

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

серпень

Круглий стіл

Шляхи підвищення якості навчання суспільствознавчих дисциплін.

1. Аналіз роботи ММО учителів суспільствознавчих дисциплін в 2011 /2012 навчальному році. 

2. Обговорення плану роботи ММО на 2012/2013 навчальний рік

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання суспільствознавчих дисциплін у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

2

листопад

Практичний семінар

Використання додаткових джерел інформаційних та інтерактивних методик на уроках історії з метою розвитку пізнавальних інтересів

НВК  № 2

Керівник ММО

 

3

Січень

Теоретичний семінар

1.Розвиток професійної компетентності вчителя - шлях до підвищення якості освіти.

2.Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

4

Лютий

Практичний семінар

Формування навчально-пізнавальних компетенцій на уроках історії шляхом впровадження елементів інноваційних тенологій.

Караванська ЗОШ

Керівник ММО

 

5

Квітень

Теоретичний семінар

Підвищення якості освіти шляхом використання ІКТ та проектних технологій(обмін досвідом).

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

6

Червень

Теоретичний семінар

Аналіз роботи МО вчителів суспільствознавства

ЛГ № 1

Керівник ММО

 

Тематика  засідань ММО вчителів географії

Науково-методична тема  «Інтенсифікація навчально-виховного процесу шляхом впровадження новітніх педагогічних технологій» 

Термін проведення

Тематика засідання

Форма

проведення

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка

 про виконання

1.

Серпень,

2012

Шляхи підвищення якості навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах.Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання географії в 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

Теоретичне засідання

Гімназія №1

Керівник ММО

 

2.

Грудень, 2012

Розвиток учнівських здібностей шляхом використання елементів інноваційних технологій на різних етапах уроку

Теоретично-практичний семінар

НВК №2

Керівник ММО, вчителі НВК № 2

 

3.

Січень,2013

Новий державний стандарт загальної середньої освіти: місце географічних наук.

Теоретичне засідання

Гімназія №1

Керівник ММО

 

4.

Лютий,

2013

Формування картографічної компетенції учнів при реалізації практичної складової шкільного географічного курсу

Теоретично-практичний семінар

ЗОШ №5

Керівник ММО, вчителі ЗОШ № 5

 

5.

Червень,

2012

Результативність роботи вчителів географії щодо підвищення якості знань учнів у 2012-2013 н.р.

Теоретичне засідання

Гімназія №1

Керівник ММО

 

Тематика  засідань ММО вчителів іноземної мови

Науково-методична тема:«Впровадження тестових технологій у навчально – виховному процесі з метою забезпечення якості знань учнів з іноземної мови»

 

Дата

Форма проведення

Тематика засідань

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка

про виконання 

1.

30.08.2012 р.

Круглий стіл

1.Аналіз роботи ММО ІМ за 2011/2012 н.р. та завдання на 2012/2013 н.р.

2. Про методичні рекомендації щодо викладання англійської мови у 2012/2013 н.р.

3. Особливості викладання англійської мови  у 1 класі.

4. Обговорення плану роботи ММО на 2012/2013 н.р.

ЛГ № 1

Керівник ММО

 Курчик О.П.

 

2.

Листопад 2012 р.

Теоретично – практичний семінар

Використання інтерактивних форм і тестових технологій на уроках англійської мови

ЗОШ № 4

Керівник ММО

 Курчик О.П.

Вчителі ІМ ЗОШ № 4

 

3.

Січень 2013 р.

Круглий стіл

Підсумки проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з англійської мови

Підготовка учнів до ЗНО -2013 р.

з англійської мови

ЛГ № 1

Керівник ММО

Курчик О.П.

 

 

 

 

 

4.

Лютий 2013 р.

Теоретично – практичний семінар

Розвиток комунікативних компетенцій учнів шляхом впровадження новітніх технологій в навчальний процес

ЛГ № 1

Керівник ММО

 Курчик О.П.

Вчителі ІМ ЛГ № 1

 

 

5.

Травень 2013 р.

Круглий стіл

Підсумки роботи ММО ІМ. Звіти вчителів про роботу над індивідуальними методичними темами.

ЛГ № 1

Керівник ММО

 Курчик О.П.

Вчителі ІМ

 

Тематика  засідань ММО вчителів художньо-естетичного циклу

Науково-методична тема: «Розвиток творчого потенціалу учнів шляхом впровадження елементів інноваційних технологій».

№№

Термін проведення

Форма прове

дення

Тема засідання

Навча

льний заклад

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Серпень  2012

Теоретичний семінар

1.Аналіз роботи ММО у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012/2013 навчальний рік.

2. Обговорення плану роботи на 2012/2013 навчальний рік.

3. Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

4.Різне

ЛГ №1

Керівник ММО, методист ММК

 

 

2

Грудень 2012

Практичний семінар

«майстер-клас»

"Формування ціннісного ставлення учнів до культури, до мистецтва засобами предметів художньо – естетичного циклу".

 

ЛГ № 1

Керівник ММО,

вчителі гімназії № 1

 

3

Січень  2013

Круглий стіл

1.Результати  моніторингових досліджень якості знань учнів та участі в конкурсах, турнірах (за результатами І семестру)

2. Звіт про курсову перепідготовку вчителів художньо-естетичного циклу  за І семестр 2012/2013 н.р.

ЛГ№1

Керівник ММО

 

 

4

Березень2013

Практичний семінар «майстер-клас»

Впровадження ІКТ  та елементів інноваційних освітніх технологій як один із шляхів підвищення якості знань з предметів художньо-естетичного циклу  ".

ЗОШ №3

Керівник ММО,

вчителі ЗОШ № 3

 

5

Травень

2013

«Круглий стіл»

1. Підсумки роботи ММО за 2012/2013 н.р.

2. Моніторинг дослідження якості знань учнів та участі в конкурсах протягом 2012/2013 н.р.

ЛГ №1

Керівник ММО

 

 

 Тематика  засідань ММО вчителів трудового навчання

Науково-методична тема: "Формування і розвиток творчої особистості школярів на основі особистісно-орієнтованого підходу шляхом впровадження проектних технологій навчання".

Дата

Форма проведення

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Серпень

Теоретичний семінар

1.Аналіз роботи МО вчителів трудового навчання за 2011/2012н.р. та завдання на 2013/2014н.р.

2.Особливості викладання трудового навчання в 2012/2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

ЛМНВК

Григорова Л.О.

 

2

Грудень

Теоретично-практичний семінар

1.Використання інтерактивних технологій на уроках трудового навчання.

2.Організація і проведення І та ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання.

3.Іще раз про урок. Сучасні форми і методи проведення уроку.

ЗОШ  № 3

Бондар О.С.

Григорова Л.О.

Хлистун Н.І.

Чірва Л.М.

 

3

Лютий

Теоретично-практичний семінар

1.Використання методу проектів на уроках трудового навчання.

2. Із досвіду роботи. Робота з обдарованими учнями.

ЗОШ № 5

Пигуль К. І.

Григорова Л.О.

Руденко В.А

Шульга О.П..

 

 

 

 

 

 

4

Квітень

Теоретичний семінар

1.Сучасні технології навчання. Подальше вдосконалення методики проектно-технологічного навчання.

2.Самоосвіта вчителя трудового навчання як засіб підвищення його фахового рівня.

ЛГ № 1

Григорова Л.О.,

Члени МО.

 

Тематика  засідань ММО вчителів фізичної культури

Науково-методична тема „Удосконалення сучасного уроку фізичної культури шляхом впровадження інноваційних технологій" 

ЗНЗ

Дата

Форма проведен

ня

Тематика засідання

Відповідальні

Відмітка

про виконання

1

ЛГ№ 1

Серпень 2012 р

Т

1.Аналіз роботи ММО  за 2011/2012 н.р. та завдання на 2012/2013 н.р.

2.Обговорення плану роботи ММО на 2012-2013. н.р.

3.Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2012/2013. н.р. (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

4. Про проведення олімпіади з фізичної культури у 2012/2013 н.р.

5. Різне.

Керівник ММО

 

2

ЗОШ № 4

Вересень 2012 р

ТП

Формування основ здорового способу життя через організацію фізкультурного оздоровчого процесу у навчальному закладі.

Керівник ММО

 

3

ЛГ № 1

Січень 2013 р

Т

З  Звіти вчителів про роботу над індивідуальними методичними темами.

Керівник ММО

 

4

НВК № 2

Березень 2012 р

ТП

    Формування в учнів ціннісних орієнтацій щодо культури здоров’я.

Керівник ММО

 

5

ЛГ № 1

Червень 2013 р

Т

І   1. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів.2 Підсумки роботи ММО.

Керівник ММО

 

 Тематика  засідань ММО вчителів початкових класів

Науково-методична тема «Модернізація початкової освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту»

Термін

проведення

Тема

Форма

проведення

Місце

проведення

Відмітка про виконання

1.

Серпень,

2012

1.Шляхи підвищення якості навчання учнів початкових класів в умовах впровадження нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти

2.Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання в початковій школі в 2012–2013 навчальному році (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

Теоретичне засідання

Гімназія №1

 

 

 

 

 

 

 

2.

Вересень,

2012

Організація підготовки до школи старших дошкільників в умовах ЗНЗ

Теоретично-практичний

семінар

ЛМВО

 

3.

Жовтень, 2012

Спрямування навчально-виховного процесу на саморозвиток особистості, формування в учнів уміння вчитися в умовах запровадження нового Державного стандарту початкової  загальної освіти

Теоретично-практичний семінар

КЗОШ

 

4.

Січень,

2013

Моніторинг навчальної діяльності учнів 3-4 класів за І семестр

Теоретичне засідання

Гімназія №1

 

5.

Лютий,

2013

Впровадження інноваційних форм і прийомів в організацію навчання учнів як засіб формування їх компетентностей

Теоретично-практичний семінар

НВК №2

 

6.

Квітень,

2012

Нормативно-правове забезпечення викладання навчальних предметів у 2 класі (згідно нової редакції навчального плану)

Теоретичне засідання

ЛМВО

 

7

Червень,

2012

Моніторинг якості освіти учнів початкових класів у 2012 – 2013 н.р.

Підведення підсумків роботи методичного об’єднання у 2012-2013 н.р. Перспективне планування на 2013-2014 н.р.

Теоретичне засідання

Гімназія №1

 

Тематика  засідань ММО вчителів економіки 

Науково-методична тема «Підвищення якості економічної освіти та її результативності шляхом модернізації навчально-виховного процесу»

п/п

Термін

проведення

Тема

Форма

проведення

Місце

проведення

Відмітка про виконання

1.

Серпень

2012 р.

1. Нормативне та навчально-методичне забезпечення викладання економіки в 2012-2013 н.р. (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

2. Шляхи підвищення якості навчання економіки в навчальних закладах

Теоретичний

семінар

 

Гімназія №1

 

2.

Листопад

2012 р.

Застосування ІКТ на уроках економіки

Теоретично-

практичний

семінар

ЗОШ №3

 

3.

Січень

2013 р

1.Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2.Формування пізнавальної активності учня на уроках економіки шляхом впровадження інноваційних технологій.

3.Робота з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до захисту наукових робіт.

«8 кроків до успіху» - підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі «Молодь тестує якість».

 

Теоретично-

практичний

семінар

Гімназія №1

 

4.

Травень

2013 р.

Моніторинг якості навчання з економіки за навчальний рік. Планування та аналіз роботи ММО.

Теоретичний

семінар

Гімназія №1

 

 Тематика  засідань ММО вчителів інформатики

Науково-методична тема “Підвищення професійної компетентності вчителів через впровадження інтерактивних методів навчання” 

Дата

Форма проведення

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

30 серпня 2012

Теоретичний

(круглий стіл)

Дидактично-методичні засади діяльності вчителя iнформатики в умовах модернізації навчально-виховного процесу.

1. Аналіз роботи ММО  за 2011/2012 н.р. та завдання на 2012/2013 н.р.

2.Затвердження плану роботи ММО на 2012-2013. н.р.

3.Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2012/2013. н.р. (лист МОНмолодь спорту України від 01.06.12. № 1/9-426).

НВК

Кер. ММО

 

2

Грудень 2012

Теоретично-практичний

1.Формування мотивації та активізації навчальної діяльності на уроках інформатики

2. Різне

Караванська ЗОШ

Кер. ММО Вчителі предметники

 

3

Січень 2013

Теоретичний

 

1.Науково-методичний супровід упровадження Державних стандартів основної та старшої школи.

2. Використання інтегрованих уроків як засобу для формування навичок використовувати ІКТ для навчання у школі , а також для розв’язування практичних завдань у повсякденному житті

 

Кер. ММО

Вчителі предметники

 

4

Квітень 2013

Теоретично-практичний

Лекційно-практична система викладання інформатики в 10-11 класах

Люботинська ЗОШ № 6

Кер. ММО

Вчителі предметники

 

5

Травень 2013

Теоретичний

 

1. Підсумки роботи ММО. Звіти вчителів про роботу над темами самоосвіти

 

Кер. ММО

 

Тематика  засідань ММО вчителів основ здоров’я  

Науково-методична тема Впровадження у практику викладання основ здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок та  використання ІКТ  ” 

 з/п

Дата

Форма проведення

Тематика засідань

Місце проведення

Відповідальні

Відмітка

 про

 виконання

1

Серпень 2012

Круглий стіл

 

1.Аналіз  роботи методичного об’єднання у 2011/2012н.р.

2.Нормативно-правові документи щодо організації викладання основ здоров'я .

3.Вимоги до календарно-тематичного планування.

4. Обговорення плану роботи на 2012/13 н.р.

ЛГ №1

Толстоп'ятова Л.В., керівник  ММО

Хлистун Н.І., методист ЛММК

 

2

Жовтень

Теоретично-практичний

1.Життєві навички – запорука формування в учнів здоров'язберігаючої компетентності.

2. Огляд навчально-методичної літератури та преси.

3.Відвідування та аналіз відкритих уроків та заходів

ЗОШ №6

Толстоп'ятова Л.В., керівник ММО

Чудная О.В.

 

 

3

Грудень

Теоретичний

1. Застосування нетрадиційних форм і методів роботи при викладанні предметів основ здоров'я.

2. Профілактика ризикованої поведінки "Школа проти СНІДу".

3.Ообмін досвідом роботи

ЗОШ №3

Толстоп'ятова Л.В., керівник ММО

 

 

4

Січень 2013

Теоретично-практичний

1. Профілактика побутового травматизму на уроках основ здоров'я.

2. Інноваційні освітні технології.

3.Технологія проведення сучасного уроку "Основи здоров'я". Використання ігрових форм на уроках.

Караванська ЗОШ

Толстоп'ятова Л.В., керівник ММО

Книш С.М., вчитель основ здоров'я

 

5

Травень

2013

Теоретичний

1.Аналіз виконання вчителями програми за 2012/13 н.р.

2. Тренінг – ефективний метод групової роботи.

З.Перспективи роботи ММО на наступний навчальний рік.

4.Результативність роботи вчителів основ здоров'я.

ЗОШ №3

Толстоп'ятова Л.В., керівник ММО

 

 

Тематика  засідань ММО шкільних бібліотекарів

Методична проблема «Завдання, зміст і форми роботи шкільної бібліотеки щодо популяризації книги і керівництву читанням»

Термін проведення

Тема

Форма

проведення

Місце проведення

Відмітка про виконання

1

Серпень 2012 р.

1. Аналіз роботи ММО шкільних бібліотекарів за 2011/2012 н.р.

2.Перерозподіл наявного фонду підручників між навчальними закладами

3.Затвердження плану роботи ММО шкільних бібліотекарів на 2012/2013 н.р.

Круглий стіл

Люботинська гімназія № 1

 

2

Жовтень 2012 р.

1.Робота шкільної бібліотеки щодо виховання гармонійної, морально досконалої особистості. Робота з обдарованими учнями.  

Семінар - практикум

Люботинська ЗОШ № 4

 

3

Березень 2013 р.

1.Виховання національної гідності на прикладі видатних жіночих постатей української літератури на бібліотечних заходах

Семінар - практикум

Люботинська ЗОШ № 6

 

4

Серпень 2012 р.

1.Аналіз роботи ММО шкільних бібліотекарів за 2012/2013 н.р.

2.Перерозподіл наявного фонду підручників між навчальними закладами

3.Затвердження плану роботи ММО шкільних бібліотекарів на 2013/2014 н.р.

Круглий стіл

Люботинська гімназія № 1

 

Переглядів: 3800 | Останнє редагування: 21.10.2013 Повернутись