Архів за 2019 рік
Архів за 2018 рік
Архів за 2017 рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти м. Люботина у 2019/2020 навчальному році

09.10.2019 | Розмістив: С.В. Ковтун

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують (адаптують, впроваджують) дану технологію

Район

Адреса навчального закладу та контактні телефони

Прогнозовані результати

Друкована продукція з досвіду впровадження даної інноваційної технології

Назва документу, яким регламентоване впровадження даних інновацій

Освітній процес

Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу

Технологія особистісно орієнтованого навчання

 

Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Головною дійовою особою навчального процесу  є учень. Задача вчителя – простежити динаміку його розвитку, визначити особисті переваги у роботі з навчальним матеріалом, тобто пізнати учня як особистість, розкрити та розвинути його індивідуальні здібності. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Смородько В.А.

(історія) 

Петрів І.П.

(світова л-ра) 

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

 (біологія)

Шелест Ю.В.

(англ. мова)

Детинич В.В.

Корсунова І.О.

(укр. мова)

Олійник С.В.

(математика)

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток ціннісно-смислової сфери діяльності учнів, яка виявляється у їхньому ставленні до діяльності, що пізнається, її переживанні, усвідомленні як цінності.

При цьому учні отримують більше самостійності, краще осмислюють мету та результати своєї праці, усвідомлюючи, що вони є не об’єктом, а суб’єктом навчальної діяльності; вчитель же стає доброзичливим помічником, що зацікавлений у долі кожного учня. Таким чином, відбувається переорієнтація учнів від навчання (“нехай мене навчать”) до учіння (прагну все знати).  

Сайт «Методпортал»

Олійник С.В. – 1

Дудка О.А. - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Козоріз А.В.

Глущенко А.О.

Шульга О.П.

Глущенко О.О.

Чірва Л.М.

(поч. школа)

Копилова Р.В.

(іноземна мова) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Злагоди,

№ 50

тел. 8- (057)- 741-10-36

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №2 від 30.03.2011 р.)

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Баранік С.П.

Мельник Н.О.

Бардакова С.М.

(укр. мова)

Кухтіна С.О.

Бондаренко М.А.

(зар. л-ра)

Шабельник М.Д.

(історія)

Іващенко Л.В.

Гробова Н.О.

Соколовська І.В.

(почат. класи) 

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

 

«Проблемне навчання на уроках української літератури».

Методичний посібник, 2014

 

Гробова Н.О.

Розвиток логічного мислення молодших школярів – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2014

 

Літературна студія як засіб формування духовного світу особистості дитини» Методичний посібник, 2015

Рішення методичної ради

(протокол №3 від

10.01.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Решетник Т.М.

Московка В.В.

(укр. мова)

Тарасенко Г.М.

Шандиба І.А.

Гончаренко Т.І. (математика)

Овчаренко І.М.

(почат. класи) 

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від

29.08.2014 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Король Н.В.

Біленко Т.В.

Ковенчук Л.В.

Домніч Н.В.

(поч. школа)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

Ковенчук  Л.В.

Формування  національної  та  громадянської свідомості  на  уроках  української  мови в початкових класах – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради

(протокол №6 від 31.08.2011 р.)

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бондаренко Т.В.

Кручинкіна Г.А.

Цибульник Л.М.

(почат. школа)

Цибульник В.Б.

(історія)

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 04.09.2017 р.)

Люботинський МБДЮТ

 

Дон О.О.

Іщенко О.В.

Кокалко С.П.

Русакова О.А.

Харченко О.П.

Мірошниченко О.В.

Тридуб Т.Л.

Горбунова В.А.

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 11.09.2017 р.)

 

Метод проектів

 

В Гузєєв

Швацький С.Т.

Дьюі Дж.

 

Метод стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. Таким чином, ми стимулюємо інтерес учнів до певних проблем, які передбачають володіння певною сумою знань, і через проектну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування набутих знань. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гиренко Т.Б.

Борисенко Н.П.

Шелест Ю.В.

(англ. мова)

Пономарьова В.І.

(математика)

Дудка О.А.

Заяць К.А.

(фізика)

Смородько В.А.

Зінченко Н.М.

(історія)

Проненко О.П.

Черкаско Т.І.

(географія)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

Білоус В.В.

(біологія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

(укр. мова)

Петрів І.П.

Цапенко З.В.

(світова л-ра)

Учителі початкових класів 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

 

Удосконалення навчально – виховного процесу, створення умов для творчої самореалізації учнів, підвищенню мотивації до навчання, сприяння розвитку інтелектуальних здібностей.

Публікації на сайті «Методпортал»: Екскурсія «Палаци і фортеці України»

 

Сайт « Osvita.ua» - журнал «Відкритий урок» (№9, вересень, 2014) методичні розробки позакласних заходів із використанням проектних технологій

 

Проненко О.П.

 «Вибираємо якісний футбольний м’яч» // Харків, в-во «Основа», 2018

 «Ключові компетентності. Інтегровані проекти. Підприємливість та фінансова грамотність»

- «Сам собі лабораторія. Досліджуємо «Зірковість» макаронних виробів»,

Харків, в-во «Основа», 2018, «Ключові компетентності. Інтегровані проекти. Здоровя і безпека»

-«Якісний шампунь – здорове волосся!», журнал Видавничої групи «Основа» «Економіка в школах України», № 8 (165), 2018

 

Сайт «Методпортал»

Білоус В.В.

Методрозробка уроку хімії «Добування кисню» з презентацією № 76912

 

Сайт «Всеосвіта»

Білоус В.В.:

- Презентація «Модель уроку хімії на основі компетентнісного та діяльнісного підходів» (DW 260035);

- Календарне планування 7 клас (DZ 080925) 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Прядка О.І.

(фізика)

Олійник О.В.

Островерх Т.М.

(історія)

Козоріз А.В.

(природознав)

Глущенко О.О.

(почат. школа)

Калун-Лутицька В.С.

(інформатика)

Копилова Р.В.

(іноземна мова)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул. Злагоди,

№ 50

тел. 8- (057)- 741-10-36

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №7 від 28.08.2008 р.)

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Ситюк Н.М.

(хімія)

Партола Р.О.

(математика)

Руденко В.А.

(труд.навчання)

Кухтіна С.О.

(зар літ-ра)

Барчан І.О.

(початкові класи)

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

 

 

 

 

Мельник Т.В.

Використання мультимедійних презентацій на уроках географії //

Методичний посібник, 2014

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 30.10.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Довженко В.М.

(географія)

Трипольська О.О.

Савченко Н.В.

(рос мова)

Ювченко М.П.

(фізика)

Книш С.М.

(хімія, основи здоров’я)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

Публікації на сайті освітнього проекту «На Урок»

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 31.08.2013 р.)

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Пигуль К.І.

(труд. навчання)

Пахомова Н.М.

(фізика)

Зінченко Н.С.

Перекрест Т.О.

(укр..мова)

Курчик О.П.

(іноземн.мова)

 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8- (057)- 741-26-46

 

Пигуль К.І.

Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

 

Пахомова Н.М.

Діяльнісний підхід при вивченні фізики як основа розвитку мислення учнів – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

 

Матеріали ХІІІ регіональна науково-технічна конференція довузівської молоді «Молодь, наука, технології: Хімія і фізика в сучасних технологіях» (2014 р.)

Пахомова Н.М.

 «Вирощування кристалів», «Механічні коливання і хвилі: цікаві досліди на уроці фізики», «Вивчення властивостей лазерного випромінювання та хвильових властивостей світла за допомогою лазерної указки», «Використання надпровідності у техніці», «Цікаві досліди з електризації на уроці фізики»

Книш С.М.

«Сім хімічних дослідів, що демонструють природні явища, які можна використовувати на уроках у молодшій школі»

Бутенко Т.В.

«Дослідження проблеми забруднення верхнього Cтаролюботинського ставка»

 

ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»

Зінченко Н.С.

«Традиційні та нестандартні форма навчання на уроках української мови

 

Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «І.К.Карпенко – Карий та М.Старицький – корифеї українського театру», присвяченої 170-річчю від дня народження І.Карпенка – Карого та 175-річчю від дня народження М.Старицького

Зінченко Н.С.

«З когорти перших»

 

Методпортал:

Книш С.М. – 1

 

Курчик О.П.

«Інтеграція різних видів діяльності на уроках іноземної мови» -

Збірник матеріалів III Всеукраїнської  науково-практичної конференції  у ХТЕІ, 2018

Рішення педагогічної ради

(протокол №8 від 31.08.2017 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гела Л.А.

(муз мист.)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

Гела  Л.А. 

Формування  національної  та  громадянської свідомості  особистості  на  уроках  музичного мистецтва - Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради

(протокол №6 від 31.08.2011 р.)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Цибульник Л.М.

Бондаренко Т.В.

Кручинкіна Г.А.

(поч. школа)

62436,

Харківська обл.., м. Люботин – 3, вул.. Заводська,

№ 16.

тел.. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 03.09.2018 р.)

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Цибульник Г.Д.

Єресько О.А.

Шумакова Н.Є. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

Люботинський МНВК

 

Люботинської міської ради Харківської області

 

Тижненко Н.Е.

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №132

тел. 8- (057)- 741-24-58

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 06.09.2019 р.)

 

 

 

 

 

Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

Проблемне навчання

 

Дж.Дьюї

 

Навчально-пізнавальна діяльність учнів в умовах проблемної ситуації, самостійного аналізу проблемних ситуацій, формулювання проблем і розв’язання шляхом висування пропозицій, гіпотез, їх обґрунтування і доведення, а також шляхом перевірки правильності розв’язання.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

Цапенко З.В.

Петрів І.П.

(світова л-ра)

Понамарьова В.І.

Олійник С.В.

(математика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

(біологія)

Черкаско Т.І.

(географія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

Рогинська О.В.

(укр. мова)

Зінченко Н.М.

Смородько В.А.

(історія)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Проблемне навчання – один із засобів розвитку розумових сил учнів, їх самостійності та активності, творчого мислення:

1. Набуття учнями необхідної системи знань, умінь та навичок

2. Досягнення високого рівня їх розумового розвитку

3. Формування у дітей здатності до самостійного оволодіння знань шляхом власної творчої діяльності

4. Розвиток інтересу до навчальної праці; Забезпечення грунтовних результатів навчання.

Це забезпечує міцне засвоєння знань. Робить навчальну діяльність захоплюючою, оскільки вчить долати труднощі.

Смородько В.А.

http:/v.kurok.ru –презентація до уроку

 

Сайт «Методпортал»:

Смородько В.А.

-Урок в 10 класі . Практичне заняття: Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки. (№0000/77722)

- Презентація до уроку в 10 класі (№0000/77723)

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.10.1999 р.)

 

Технологія інтенсифікації навчання на

основі схемних та

знакових моделей

навчального матеріалу

 

В.Шаталов

О.Шевченко

 

Чітка, визначена організація усього навчального процесу та навчальної діяльності учнів, вивчення навчального матеріалу блоками різного рівня узагальнення

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

(фізика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

 (біологія)

Корсунова І.О.

(укр. мова)

Цапенко З.В.

(рос мова) 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Систематизація знань, розвиток логічного мислення, образної та логічної пам’яті, розвиток творчих здібностей учнів

Олійник С.В. 

Блог вчителя математики

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 31.08.1999 р.)

 

Критичне мислення

 

Науковці Центру розвитку етики та виховання особистості Бостонського університету

 

Цілеспрямована навчальна діяльність як особлива форма активності, спрямована на формування у школярів власного аналітичного судження. Це складний процес, що починається із залучення інформації, її критичного осмислення та закінчується прийняттям рішення. В основі – навчальна проблема, що потребує висловлення різних думок, поглядів. Учням пропонуються різні джерела інформації з протилежними відповідями на одне й те ж саме питання. Кожен учень висловлює свою позицію щодо джерел інформації, розробляє систему доказів на підтримку відповідної точки зору, викладає власні міркування, виявляючи рівень своєї компетентності з приводу даного питання. Після чого приймається рішення, яке ґрунтується на доказах, робиться висновок. Сприяє розвитку вмінь самостійно аналізувати інформацію, бачити помилки або логічні порушення у твердженнях партнерів; аргументувати свої думки і відстоювати власну позицію; сприяє розвитку творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій під час пошуку оптимальних рішень. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

(фізика)

Цапенко З.В.

Петрів І.П.

(світова л-ра)

Понамарьова В.І.

Олійник С.В.

(математика)

Болдарєва В.В.

Попова О.Л.

(біологія)

Корсунова І.О.

Детинич В.В.

Рогинська О.В.

(укр. мова)

Зінченко Н.М.

Смородько В.А. (історія)

Черкаско Т.І.

(географія)

Учителі початкової школи

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернізація освітнього процесу на засадах гуманізму і демократії, розвиток творчих здібностей, активності, вироблення критичного мислення.

Смородько В.А.

«Конкурс на кращий конспект уроку» - конспект уроку http://WWW.medialiteracy. 

org.ua

 

Публікації на сайті «Методпортал»:

«Математична скарбничка (задачі з логічним навантаженням), 5 клас»

Розробка уроку «Дихальні рухи, регуляція дихання (9 клас)»

 

Олійник С.В. 

Освітній портал «Урок»:

Урок математики у 5 класі «Натуральні числа. Геометричні фігури»

 

Сайт «На Урок»

Попова О.Л. – 3

 

Форум педагогічних ідей "УРОК" 

Дудка О.А. https://osvita.ua/publishing/urok/  - Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування. 17.01.2019

Рішення педагогічної ради

(протокол №13 від 29.08.2003 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Семикіна О.М.

(поч. школа)

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел... 8- (057)- 741-25-71

 

 

 

Впровадження технології розвитку критичного мислення на уроках української мови та українського читання у початкових класах –

Методичний посібник, 2014

Рішення методичної ради

(протокол №3 від 20.12.2011 р.)

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Скубреєва Л.В.

(біологія)

Репецька Г.В.

(англ. мова) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

Матеріали ІХ Міжнародної науково-методичної конференції /Харківський національний університет імені В.М.Каразіна, 2017

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 25.03.2009 р.)

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Чурілов Є.В.

(історія)

 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8- (057)- 741-26-46

 

Чурілов Є.В. 

Релігійний конфлікт як глобальна проблема людства // Всеукраїнська філософсько – краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай свій рід, свій нарід», 2014

 

Порівняльна характеристика німецької та радянської стрілецької зброї на початок Великої Вітчизняної війни // Обласна військово –патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги» , 2014

 

«Люботин в роки окупації», «Участь козаків в європейських війнах» // Наукова конференція «Наука і суспільство: сучасні виклики та конструктивні рішення» , 2014

Участь козаків в європейський війнах // Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна» , 2014 

 

Чурілов Є.В.

МАЙСТЕР - КЛАС для вчителів суспільствознавства закладів загальної та середньої освіти «Формування комунікативних та соціальних компетенцій шляхом використання інтерактивних та тренінгових технологій на уроках суспільствознавчих дисциплін»

Фестиваль «добрих практик» «Майстри педагогічної справи презентують»), 2019

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 28.08.2016 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гаркавенко Т.П.

(зар літ)

Король Н.В.

(почат. школа)

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

 

Рішення методичної ради

(протокол  № 1 від 10.09.2015 р.)

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бондаренко Т.В.

(поч. школа) 

62436,

Харківська обл., м. Люботин – 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 03.09.2018 р.)

 

Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу

Технологія рівневої диференціації

 

В.В.Фірсов

 

Сукупність форм і методів навчання, що враховують індивідуальні особливості учня, його потреби та інтереси.

Основні принципи рівневої диференціації:

-      виділення і відкрите пред’явлення учням результатів навчальних досягнення (за рівнями);

-      “ножиці” між рівнями вимог і навчання: рівень вимог має бути вищим за рівень навчальних досягнень;

-      формування опори: в усіх учнів класу незалежно від їхніх здібностей і навчальних можливостей повинні бути сформовані опорні знання та вміння;

-      послідовність у просуванні за рівнями навчання;

-      індивідуалізація, яка дає змогу враховувати індивідуальний темп просування в навчанні;

-      відповідність між змістом, контролем та оцінкою;

-      добровільність у виборі рівня навчання: кожен учень добровільно вибирає рівень засвоєння навчального матеріалу. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Понамарьова В.І. Олійник С.В.

(математика) 

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

 

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

Застосування рівневої диференціації дає змогу кожному учню працювати на будь-якому рівні навчальних досягнень і здобути відповідні результати.

Учень має не тільки обов’язки (зокрема, засвоїти матеріал на відповідному рівні), а й право, найважливішим із яких є право вибору – отримати відповідно до своїх здібностей і нахилів підвищену підготовку з предмета чи обмежитись середнім або достатній рівнями засвоєння матеріалу.

 

Публікації на сайті «Методпортал»:

-   Заняття курсу за вибором «Нестандартні методи розв’язання деяких рівнянь вищих степенів»

-   Брейн-ринг з правознавства «відповідальність за правопорушення»

-   Олійник С.В. Урок з алгебри і початків аналізу у 11 класі «Показникові та логарифмічні рівняння. Підготовка до ЗНО»

Дудка О.А.. Урок з алгебри у 7 класі «Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь»

Загоруйко Д.А.  «Інтеграл. Застосування інтегралу»

-   

Рішення педагогічної ради

(протокол №3 від 30.10.1999 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання ІКТ

 

Н.И.Студенцов, Л.М.Панчешникова, В.А.Коринская, Т.П.Герасимова, Н.В.Тельтевская

 

Базується на концепції програмованого навчання, що представляє собою кероване навчання з оптимальним зв’язком (прямим і зворотнім) і застосування засобів (програмований підручник, комп’ютер) для здійснення такого зв’язку. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Заяць К.А.

Дудка О.А.

(фізика)

Проненко О.П. (географія)

Зінченко Н.М.

(правознавство)

Петрів І.П.

Цапенко З.В.

(світова л-ра)

Смородько В.А.

(історія)

Ковтун С.В.

Шармай О.І.

Кальницька О.В.

(інформатика)

Білоус В.В.

Болдарева В.В.

(біологія)

Поліщук Н.В.

(мистецтво)

Вчителі початкової школи

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання комп’ютерів дозволяє учням не тільки більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, але й усвідомити, що уміння, навички роботи з обчислювальною технікою – веління часу. Робота з  комп’ютерними програмами викликає інтерес у школярів, а, головне сприяє підвищенню якості знань. Адже учень набуває навичок  орієнтування в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.

Публікації на сайті «Методпортал»:

Болдарєва В.В. – 1

Зінченко Н.М. – 4

Проненко О.П.

Корсунова І.О. «Євген Гуцало. Оповідання «Лось». Співчуття милосердя – шлях до перемоги добра», 5 клас

Зінченко Н.М. Мотивація учнів до пізнавальної діяльності через основні способи фіксації навчального матеріалу та застосування інформаційно - комунікаційних технологій на уроках суспільствознавчих дисциплін

 

Сайт  SUPER.UROKUA.com

Олійник С.В. "Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ плоских фігур"

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Прядка О.І.

(фізика)

Олійник О.В.

(історія)

Островерхова Т.В.

(муз. мист)

Лутицька Н.В.

(математика)

Обадіна А.М. (рос. мова)

Гуль В.В.

Нечипоренко Л.С.

(укр. мова)

Козоріз А.В.

(природознавств)

Глущенко О.О.

Колінько В.В.

(почат. школа)

Копилова Р.В.

(іноземна мова)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Злагоди,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-10-36

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 02.11.2007 р.)

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Титаренко С.В.

Барчан І.О.

Толстопятова Л.В.

Семикіна О.М.

Гробова Н.О.

Іващенко Л.В.

Гололобова Є.О.

Соколовська І.В.

(почат класи)

Наказненко Т.М.

Партола Р.О.

(математика)

Птиченко Г.В.

(муз. мист)

Мельник Т.В.

(географія)

Івченко Т.О.

(іноземна мова)

Кухтіна С.О.

(зар літ-ра) 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35.

тел. 8- (057)-

741-25-71

Мельник Т.В.

Використання мультимедійних презентацій на уроках географії –

Люботин, ІВЦ ЛММК, 2014 

Рішення методичної ради

(протокол № 3 від 15.05.2015)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Оніщенко М.С.

(Інформатика)

Єгорова О.О.

(англ. мова)

Іванченко О.А.

(історія)

Трипольська О.О.

(зар літ-ра)

Глущенко І.С.

(укр. мова)

Довженко В.М.

(географія)

Овчаренко І.М.

(почат.класи) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Шкільна,

№ 54

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

Рішення Методичної ради

(протокол № 1 від  29.08.14 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Блізнякова О.А.

(почат. класи, географія)

Гаєвська О.А.

Бурилкіна Л.В.

Задьорна Н.А.

(почат. класи) 

Богач О.І.

(математика, інформатика)

Пахомова Н.М.

(математика, фізика)

Чурілов Є.В.

(історія)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

Полтавський шлях,  № 48-а

тел. 8- (057)- 741-26-46

Блізнякова О.А.

Урок у 4 класі

 "Бюджет родини"

(naurok.com.ua), 2019

Рішення педагогічної ради

(протокол №18

від  15.04.2019)

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бутенко Н.О.

 (фізика, математика)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Московська,  № 48

тел. 8- (057)- 741-12-30

Бутенко  Н.О.

Формування  громадянської свідомості  у пізнавальній  діяльності  школярів через систему  позакласної роботи з фізики – Люботин , ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради

(протокол №6 від 30.08.2011 р.)

 

 

 

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Капустянська Л.С.

(біологія)

Луцька В.О.

(інформатика)

Бондаренко Т.В.

(початкові класи)

62436,

Харківська обл., м. Люботин – 3, вул.. Заводська,

№ 16.

тел.. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 03.09.2018 р.)

 

Люботинський МНВК

 

Люботинської міської ради Харківської області

 

Тижненко Н.Е.

Ковтун С.В.

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №132

тел. 8- (057)- 741-24-58

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 08.09.2017 р.)

 

 

 

 

 

Педагогічні технології розвивального навчання

Розвивальне навчання за системою Ельконіна – Давидова

 

Ельконін Д.Б.

Давидов В.В.

 

Використання даної технології дозволяє не тільки забе6зпечити засвоєння дитиною наукових знань, які потребує суспільство, але і домогтися, щоб на кожному уроці учень оволодівав, а потім з наростаючою степеню самостійності використовував способи здобуття знань. Розвивальне навчання характерне тим, що учень оволодіває самою навчальною діяльністю. Розвивальний ефект буде забезпечений в тому випадку, коли учитель перетворить учня в суб’єкт процесу засвоєння знань. Учень повинен добре розуміти мету і завдання уроку, він повинен захотіти вивчати матеріал, тобто мати правильну мотивацію до вчення; розуміти, якими способами він діє для досягнення поставленої мети; вміти проконтролювати правильність своїх досягнень, співставити результат з метою і способами вчення 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Хирна Г.М.

Тельна О.Л.

Стасевська А.В

(почат. школа)

Дудка О.А.

(математика)

Корсунова І.О.

Загоруйко Д.А.

(укр. мова)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

Молодші школярі мають більше можливостей засвоєння теоретичного матеріалу, ніж раніше вважалось. Вони можуть діяти не тільки по принципу індукції (від часткового до загального), але і дедуктивним шляхом (від загальної закономірності - до часткових, конкретних фактів)

При реалізації в початковій школі системи розвивального навчання ми можемо спостерігати:

-      вплив навчально-вихов-ного процесу на розумовий розвиток особистості;

-      формування активного, самостійного творчого мислення і на цій основі поступовий перехід в самостійне навчання;

-      вищий рівень розвитку основ теоретичного мислення (краще виконання дій аналізу, розв’язування рефлексивних задач, більший розвиток внутрішнього планування дій); 

-      оволодіння учнями нормами ділового співробітництва, сприймання ними ділового спілкування як засобу опанування способу розв’язання учбової задачі;

-      підвищення пізнавальних інтересів та інтелектуальної активності учнів;

-      покращення соціально-психологічні характеристики класного колективу, структури міжособистісних стосунків

Сайт «Методпортал»

Хирна Г.М. – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Задьорна Н.А. 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел... 8- (057)- 741-26-46

 

Рішення педагогічної ради

(протокол № 8 від 31.08.2017 р.)

Науково-педагогічний проект «Росток»

 

П.Я.Гальперін

 

Розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. В основу покладено діяльнісний підхід, який дає змогу урізноманти навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруються в цілісну систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання через  різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації та інші види розумової діяльності.  Варіативності мислення сприяють спеціально розроблені вправи та завдання на розвиток уяви та літературної творчості: складання невеличких казок та оповідань про навколишній світ, поетичні та інші вправи з розвитку мовлення, вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу, вправи та завдання на оволодіння навчальними уміннями.

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бурилкіна Л.В.

(початкова школа – укр. мова)

 

 

м. Люботин

 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8 – (057)- 741-26-46 

Формування здібностей до саморозвитку  та самоорганізаціїї особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. 

Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до: 

• самоорганізації;
• самонавчання;
• саморозвитку. 

 

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №8 від 31.08.2017 р.)

Технологія розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ)

 

Г.С.Альтшуллер

 

Розвиток у дитини діалектичного мислення на основі формування системного аналізу, вміння бачити в подіях, явищах протиріччя і знаходити оптимальні результати його вирішення, вміння вирішувати одне і те завдання різними варіантами.

ДНЗ №1

«Ялинка»

 Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.О.

Калітка Г.М.

Шумакова Н.Є.

Олійник В.В.

м. Люботин

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

Педагогіка творчості, яка здійснюється за технологією ТРВЗ, сприяє розвитку у дитини таких розумових здібностей, як:

-        вміти аналізувати ситуацію і передбачати розвиток; розмірковувати і вміти обґрунтовувати свою думку;

-        швидко та оригінально мислити;

-        активно використовувати уяву;

-        бачити протиріччя, ставити і вирішувати задачі;

-        робити висновки і синтезувати нову інформацію.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

Вроджені педагогічні технології

Система Марії

Монтессорі (ранній вік)

 

М.Монтессорі

 

Техніка методу витікає з природного фізіологічного і психічного розвитку дитини і направлена на виховання м’язів, виховання відчуттів і розвиток мови.

Система сенсорного виховання включає поняття “сенсорна культура дитини”. Вона розглядає сенсорний розвиток як важливу складову частину і основу формування особистості: без розвинутих органів чуття не може бути інтелекту і вихованої людини. Чуттєве сприймання є основою розумового і морального життя. Даний метод не просто вказує дитині на якості предметів і явищ навколишнього світу, а дає можливість самостійно набувати знання і відкривати свій внутрішній світ, що значно важливіше, ніж повідомлення з боку дорослих.

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Коломієць Л.Е.

Пенькова Л.О.

м. Люботин

62433

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

Працюючи з сенсорним матеріалом, дитина розвиває свої органи чуття: зір, слух, нюх, смак, хроматичне, тактильне, стереогностичне відчуття тощо, спочатку ізольовано, а потім поєднуючи їх в процесі роботи з більш складним матеріалом. Метод Монтессорі дає можливість кожній дитині, незалежно від віку, досягти певного рівня обов'язкових вікових знань та умінь, повністю розкрити свій внутрішній потенціал і самореалізувати його.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 31.08.2018

Окремі предметні педагогічні технології

Інтерактивні

технології при

вивченні навчальних дисциплін

 

Пометун О.І.

 

Спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Смородько В.А. Зінченко Н.М. (історія) 

Попова О.Л.

Болдарєва В.В.

 (біологія)

Білоус В.В.

(хімія)

Корсунова І.О. Детинич В.В.

Рогинська О.В. (укр. мова) 

Проненко О.П. (географія)

 Козуб Ю.П.

Ярошевська О.О.

(почат. класи)

Олійник С.В.

Шелест Ю.В.

(математика)

Тижненко С.Є.

(худ. культура)

Поліщук Н.В.

(музика)

Петрів І.П.

(рос мова)

Цапенко З.В.

(зар література)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.

Під час застосування інтерактивних технологій відбувається співпраця — спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного — це успіх групи.

Публікації на сайті «Методпортал»:

Смородько В.А. – 3

Корсунова І.О. – 3

Детинич В.В. – 2

Рогинська О.В. - 2

Попова О.Л. – 1

Дудка О.А. – 3

Болдарєва В.В. -  1

Зінченко Н.М.- 4

Шелест Ю.В. – 2

Борисенко Н.П. – 1

Проненко О.П. – 2

 

Шелест Ю.В. 

Персональний сайт-блог

 

Форум педагогічних ідей "УРОК"

 Олійник С.В.  «Розв`язування логарифмічних рівнянь»

 

Сайт «Методпортал»

Рогинська О.В.:

- методрозробка уроку «Щедрий на добро внутрішній світ героя. Феько як особистість» (№ 77726);

-конспект уроку «Юрій Винничук «Місце для дракона» (№ 77728)

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 04.01.2005 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люботинський НВК № 2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Лутицька Н.В.

(математика)

Шульга О.П.

Колінько В.В.

Чирва Л.М.

Глущенко А.О.

Глущенко О.О.

Козоріз А.В.

(почат. класи)

Обадіна А.М.

(зар. література)

 Загнойко Р.С.

(фізич. культ.)

Нечипоренко Л.С.

Гуль В.В.

Гахова Ю.О.

(укр. мова)

Колонтаєвська С.В.

(біологія)

Олійник О.В.

Островерх Т.М.

(історія, географія)

Лубенська О.В.

(трудове навч)

Копилова Р.В.

(англ. мова)

Прядка О.І.

(фізика, математика)

Каплун-Лутицька В.С.

(інформатика) 

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Злагоди,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-10-36

Приходько Г.М.

Розвиток особистості молодшого школяра шляхом упровадження інтерактивних методів і прийомів у навчально-виховному процесі – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2014

 

Обадіна А.М.

Формування громадянської та національної свідомості особистості на уроках світової літератури шляхом упровадження інноваційних технологій – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 10.01.2010 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Мельник Т.В.

(хімія)

Івченко Т.О.

(англ. мова)

Іванова М.К.

(фізика)

Птиченко Г.В.

(муз.мист)

Кухтіна С.О.

Смірнов Д.Ю.

(зар літ-ра) 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел. 8- (057)- 741-25-71

 

 

Наказ по закладу від 01.09.2006 №119 «Про впровадження інноваційної технології «Інтерактивні методи навчання»

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської

 

Іванченко О.А.

(історія)

Вовк О.В.

Шульженко В.О.

(укр. мова)

Савченко Н.В.

(рос.мова)

Трипольська О.О. 

(заруб.літер)

Лебідь О.Г.

Обуховська О.І.

Олійник О.М.

(почат. класи)

Єгорова О.О.

Черевань С.В.

(англ. мова)

Малік О.І.

(хімія) 

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин

вул. Шкільна,    № 54

тел. 8- (057)- 741-16-10

 

Рішення методичної ради

(протокол № 1 від 29.08.2014 р.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської

 

Блізнякова О.А.

(географія,

почат. школа)

Курчик О.П.

(англ..мова)

Резніченко Л.О.

(економіка)

Гаєвська О.А.

(почат. школа)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

Полтавський шлях,  № 48-а

тел. 8- (057)- 741-26-46

Блізнякова О.А

Моє місто – Люботин – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

 

Блізнякова О.А.

Методичний тренінг «Реалізація тематично-інтегрованого принципу навчання в освітній практиці початкової школи»

(naurok.com.ua), 2019

 

Блізнякова О.А.

Бурилкіна Л.В. 

Задьорна Н.А.

Гаєвська О.А.

Методичний тренінг «Реалізація тематично-інтегрованого принципу навчання в освітній практиці початкової школи»
(Фестиваль «добрих практик» «Майстри педагогічної справи презентують»),  2018

 

Блізнякова О.А.

ПРОСВІТНИЦЬКИЙ СЕМІНАР- ТРЕНІНГ Інноваційний підхід до активізації пізнавальної діяльності учнів

(naurok.com.ua), 2019

 

Пахомова Н.А.

«Впровадження діяльнісного підходу на уроках фізики через удосконалення демонстраційного та лабораторного експерименту»

 Фестиваль «добрих практик» «Майстри педагогічної справи презентують»), 2018

 

Гаєвська О.А.

Робочі  зошити тематичних дів

  1. «Люботин – перлина Слобожанщини» для 2 класу.
  2.  «Подорож у казку» для 4 класу.

(Сайт вчителя https://gaevska77.wixsite.com/mysite), 2018

Рішення педагогічної ради

(протокол №9 від 28.08.2016 р.)

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської

 

Притула Л.О.

(укр..мова)

Дьяконова Ю.О.

(історія)

62433,

Харківська обл., м. Люботин,

вул. Московська,  № 48

тел. 8- (057)- 741-12-30

Гела Л.А.

Використання інтерактивних технологій – як одна з форм активізації пізнавальної активності на уроках музики – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015 

Рішення педагогічної ради

(протокол № 6 від 30.08.2011 р.)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Поклонська О.М.

(англ..мова)

 Каплун С.О.

(заруб.літ)

 Капустянська Л.С. 

(біологія)

 Кручинкіна Г.А.

 Цибульник Л.М.

Бондаренко Т.В.

Бровко А.С.

(почат.класи)

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 03.09.2018 р.)

 

Люботинський МНВК

 

Люботинської міської ради Харківської області

 

Тижненко Н.Е.

Котелевець І.М.

Ковтун С.В.

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №132

тел.. 8- (057)- 741-24-58

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 08.09.2017 р.)

 

 

 

 

Люботинський МБДЮТ

 

Мірошниченко О.В. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 12.09.2016 р.)

 

Тестові технології

 

Використання тестів – це система коротких програмованих завдань зростаючої складності, які забезпечують по елементний контроль та діагностику знань та умінь.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Колектив закладу

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Запам’ятовування інформації по базові поняття. Розуміння матеріалу, вирішення типових ситуацій, передбачення результатів.

Використання методів, теорій у нових (не зовсім типових) ситуаціях.

Розподіл інформаційного об’єкта на складові елементи, виявлення взаємозв’язків.

Складання цілого з окремих частин.

Вміння працювати в часових рамках, самостійність.

Сайт «Методпортал»

Корсунова І.О. – 3

Детинич В.В. – 2

Рогинська О.В. – 1

Мінова І.І. – 2

Хирна Г.М. – 1

Олійник С.В. - 1

Рішення педагогічної ради

(протокол №1 від 06.01.2011 р.)

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Партола Р.О.

Наказненко Т.М.

(математика)

Іванова М.К.

(фізика)

Івченко Т.О.

Бондаренко М.А.

(англ. мова)

Бардакова С.М.

(укр. мова)

Іващенко Н.В.

(почат. школа)

Мельник Т.В.

(географія)

Шабельник М.Д.

(історія)

Кухтіна С.О.

(зар літ)

Птиченко Г.В.

(худ культура)

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел. 8- (057)- 741-25-71

 

 

Рішення методичної ради

(протокол № 3 від 15.05.2015)

Люботинський МНВК

 

Люботинської міської ради Харківської області

 

Ковтун С.В.

Широбоков О.О.

Тимченко В.С. 

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №132

тел.. 8- (057)- 741-24-58

 

Рішення педагогічної ради

(протокол №8 від 08.09.2017 р.)

Ігрові технології

навчання

 

Формування мотиваційного компоненту уроку та розвиток пізнавального інтересу до вивчення предмету.

Гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність дітей що навчаються, дозволяє зробити учбовий процес привабливіше і цікавіше, примушує хвилюватися і переживати що формує могутній стимул до оволодіння мовою.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Вчителі початкової школи

Вчителі-предметники, які працюють в 5-6 класах

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

Ігрова діяльність впливає на розвиток уваги, пам'яті, мислення, уяви, всіх пізнавальних процесів

Ігри допомагають спілкуванню, сприяють передачі накопиченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гололобова Є.О.

Гробова Н.О.

Барчан І.О.

(почат. класи)

Іващенко Н.В.

Бондаренко М.А.

(іноземна мова)

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел. 8- (057)- 741-25-71

 

 

Рішення методичної ради

(протокол № 2 від 27.11.2014.)

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Блізнякова О.А.

Бурилкіна Л.В.

Гаєвська О.А.

Задьорна Н.А.

(почат. класи)

Курчик О.П.

(іноземна мова)

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48-а

тел.. 8- (057)- 741-26-46

 

Блізнякова О.А.

Проблемно-діяльнісна гра - Педагогічні технології в освітньому процесі

(naurok.com.ua), 2019

 

Блізнякова О.А.

Тренінг для вчителів - Освітній потенціал гри з LEGO

(naurok.com.ua), 2019

Рішення педагогічної ради

(протокол №18

від  15.04.2019)

 

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Поклонська О.М.

 (англ. мова)

Бондаренко Т.В.

Бровко А.С.

(початкові класи) 

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 03.09.2018 р.)

 

Люботинський МБДЮТ

 

Мірошниченко О.В. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 12.09.2016 р.)

 

Діяльнісний підхід  до навчання

 

В.Ільченко

В.Кортнев

В. Паламарчук

С.Подмазін

О.Савченко

 

Зміщення  акцентів у навчанні  з накопичення умінь і знань та формування навичок в учнів у вузькій галузі  на  саморозвиток Причому найбільш важливим є участь дитини не в індивідуальній діяльності, а в колективній, спільної з іншими. Тому що основними завданнями процесу навчання є формування і становлення суспільної свідомості та особистості дитини.

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Потьомкіна Т.В.

(математика)

 

 

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

Сприяти розвитку мислення, інтелектуальних, творчих здібностей учнів і забезпечує власну пізнавальну активність учнів, опору на діяльність; співробітництво, мотивацію діяльності, формування адекватної оцінки і самооцінки, активну життєву позицію.

 

Рішення методичної ради

(протокол  № 1 від 10.09.2015 р.)

Тренінгові технології навчання

 

І.П.Підласий

Л.Д.Тодорів

 

Це організаційна форма

навчально-виховної роботи,

яка, спираючись на досвід і

знання її  учасників, забезпечує ефективне використання різних педагогічних

методів , зокрема, активних, за рахунок створення

позитивної емоційної атмосфери в групі,  та спрямовується на отримання сформованих навичок і життєвих компетенцій

 

 

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Толстоп’ятова Л.В.

(Основи здоров’я) 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Миру, №35

тел. 8- (057)- 741-25-71

 

Застосування  технології – тренінг має на меті стимулювати активну інтелектуальну діяльність учня і забезпечити його засобами успішної реалізації цієї діяльності.

Позитивними рисами ефективності методу є:

а) результативність (високий рівень досягнення поставленої навчальної мети кожним учнем);

б) економічність (за одиницю часу засвоюється великий обсяг навчального матеріалу при найменшій витраті зусиль на оволодіння матеріалом);

в) ергономічність (навчання відбувається в обстановці співпраці, позитивного емоційного мікроклімату, за відсутністю перевантаження і перевтоми);

г) висока вмотивованість у вивченні предмета, що сприяє підвищенню інтересу до уроків і дозволяє вдосконалювати найкращі особистісні риси учня, розкрити його резервні можливості.

 

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 22.11.2016  р.)

 

Люботинський МБДЮТ

 

Іщенко О.В.

Черкашина Н.І.

Русакова О.а.

Горбунова В.А. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 15.09.2018 р.)

 

Електронні  тестуючі системи - Kahoot

 

Kahoot – це платформа, що дозволяє створювати вікторини, для того щоб навчити дитину в ігровій формі 

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Луцька В.О.

м. Люботин

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

Дає змогу провести тестування за допомогою гаджетів учнів он-лайн та одразу проаналізувати рівень навчальних досягнень та прогалин у знаннях, над якими необхідно попрацювати.

Використання на уроках інформатики електронних тестуючих систем для  діагностики навчальних досягнень учнів  // Фестиваль «добрих практик», 2018

Рішення  методичної ради

(протокол № 4  від 04.09.2017 р)

Технологія інтегрованого навчання

 

Комплексний  підхід до освітнього процесу і безпосередньо до уроку чи його частини без поділу на окремі дисципліни. Це побудова навчального процесу на основі виявлення в різних навчальних предметах однотипних елементів (проблем, сюжетів, подій, закономірностей тощо) і поєднання їх у якісно нову цілісність з метою створення життєствердного образу світу дитини. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Вчителі НУШ

(початкова школа)

 

Болдарева В.В.

(природознавство)

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Шевченка, №19

тел.. 8- (057)- 741-09-11

- більш чітке розуміння мети кожного предмету в різних контекстах;

– більш глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її дослідженню через кілька точок зору;

– краще усвідомлення комплексного підходу, через який предмети, навички, ідеї та різні точки зору пов’язані з реальним світом;

– вдосконалення навичок системного мислення.

Сайт «Всеосвіта»:

Болдарєва В.В.

- методична розробка інтегрованого уроку природознавства для 5-го класу «Організм і його властивості. Клітинна будова організмів» (РН 679773  від 21.08.2019)

- презентація до уроку «Організм і його властивості. Клітинна будова організмів»

(№ Е 136195  від 21.08.2019)

Несміянова С.В.:

- методична розробка інтегрованого уроку природознавства у 3-му класі «Властивості води» (NP 326049)  та “Бактерії. Значення бактерій у природі» (FK 252963)

Вус О.П.:

- методична розробка інтегрованого уроку «Чи може неправда бути рятівною» курсу «Я у світі» (№ 2713 07.03.2019);

- методична розробка інтегрованого уроку «Цікавими стежинками країни міцного здоров’я» (UY 096214)

 

Сайт  ВсімОсвіта

Вус О.П. -  тексти для списування з граматичним завданням – (№ 2731 07.03.2019)

 

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Бондаренко Т.В.

(початкові класи)

м. Люботин

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

Рішення методичної ради

(протокол № 4 від 03.09.2018)

Театр фізичного

виховання

дошкільників

 

М.М.Єфіменко

 

Технологія спрямована на руховий розвиток дитини, їх загальний та мовний розвиток, формування емоцій, волі, інтелекту. Особа увага приділяється проблемі вироблення навичок формування життєвої позиції. Завдяки зміцненню та збереженню здоров’я дитини, формуються сталі навички в основних видах руху та виконання фізичних вправ.

Методика ґрунтується на Законах природи, в основу якої покладено «фізкультурну казку», яка дозволяє не лише тренувати тіло, але й розвивати інтелект дитини.

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Шумакова Н.Є.

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин, вул.. Шевченка, 15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

Організація в ДНЗ системи повноцінного корекційно-оздоровчого фізичного виховання.

Під час занять, спостерігаючи за тваринами, мандруючи з героями казок, уособлюючись із олімпійськими чемпіонами, дошкільники набувають звичку до здорового способу життя та оволодівають основними когнитивними уміннями:

-      прогнозувати наслідки події

-      перевіряти результати власних вчинків

-      керувати своєю діяльністю

-      перевіряти реальність

Використання в фізкультурно-оздоровчій роботі з дітьми елементів методики фізичного розвитку М.М.Єфименка – ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка» № 112 від 30.08.2018

ДНЗ №4

Люботинської міської ради Харківської області

 

Педколектив дошкільного закладу

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Гагаріна, 4

тел.. 8 – (057) –

741-15-40

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №4

(протокол №5 від 30.08.2019 р.)

Караванський ДНЗ

 

Бровко Л.Г.

 

62436

Харківська область,

м. Люботин-3,

вул. Заводська

тел.. 8 – (057) –

763-50-31

2015 рік –

 «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку» за методикою М.М. Єфименка

Рішення педагогічної ради Караванського ДНЗ (протокол №3 від  30.08.2015 р.)

Розвиток творчої

діяльності учнів

засобами синтезу

мистецтв

 

Яскулко М.К.

 

Розвивальний комплекс заходів і пов’язаних з ним завдань з використанням вправ та ігор, що забезпечують нормальний розвиток музичних здібностей, безпосередньо пов’язаних із видами музично-естетичних діяльностей (слуханням-сприйманням музики, співом, грою на музичних інструментах, музично–образною діяльністю тощо) 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 4

Люботинської міської ради Харківської

 

Мозгова Л.М.

(муз. мистецтво)

м. Люботин

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Леніна,

№ 50

тел.. 8- (057)- 741-16-10

 

Виховання в учнів цілісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвиток художньої свідомості, зладності до самореалізації, потреби в духовному самовдасконаленні.

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 18.12.2009 р.)

 

Люботинський МБДЮТ

 

Харченко О.П. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 15.09.2018 р.)

 

Розвиток граматичного мовлення дітей у грі

 

М.О.Зайцев

 

Навчання читанню складовим способом за допомогою спеціальних кубиків та таблиць дозволяє вихованцям вільно оперувати звуками, складати склади у слова у різних ігрових формах

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Цибульник Г.Д.

Попова О.О.

Олійник В.В.

Сафонова Т.О.

Єресько О.А.

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

 

 

Формування у дошкільника первинних навичок читання: вміння розрізняти голосні та приголосні звуки, робити звуко-буквений аналіз, читати слова та прості речення.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2017

Логічне мислення

малюків

 

А.В.Белошистая

 

Логічні ігри та вправи як основа формування пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Єресько О.А. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Формування та активізація розвитку логічного мислення дошкільників у різних видах діяльності, розвиток інтелектуальних здібностей.

Єресько О.А.

Розвиток логічного мислення дошкільнят засобами логіко-математичного розвитку – Люботин, ІВЦ ЛММК, 2015

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами інноваційної технології 

«Палички Кюізенера»

 

Джордж Кюізенер

 

Універсальний  дидактичний матеріал для розвитку у дітей математичних здібностей і підготовці до уроків математики в школі.

Сприяє розвитку дитячої творчості, фантазії, дрібної моторики, наочно-діяльного мислення, уваги, просторового орієнтування,сприйняття, комбінаторних, конструкторських здібностей, стимулює уяву,пізнавальну діяльність; привчають до порядку. 

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Душка С.П.

Лопандя О.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Кольорові палички є багатофункціональним математичним посібником, який дає змогу «через руки» дитини формувати поняття числової послідовності, склад числа, що число з’являється в результаті рахунку і вимірювання. Діти швидко засвоюють додавання і віднімання, «більше-менше», «рівне», «вправо - вліво», «між», «довше», «вище»; вчаться ділити ціле на частини і вимірювати об’єкти умовними мірками.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Мовленнєве зростання дошкільника

 

Т.О.Піроженко

 

Головна увага технології приділена мовленнєвому спілкуванню, що забезпечує формування проектної, кооперантної та організаційної гра­мотності дитини. У ході реалізації задуму дошкільник вчиться створювати ідеї, пропозиції, задуми. Дитина навчається знаходити одно­думців, погоджувати свої Дії з партнерами, проявляти активність в умовах кооперантної взаємодії з людьми і таким чином демонструвати власний рівень розвитку.

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.О.

Чернігрва К.Ю. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Розвиток таких характеристик образу "Я" дітей, які відображають результат гуманізації взаємодії з оточенням, а саме: сприяють задоволенюю потреби дітей в емоційно­му комфорті, досягненнях, свободі вибору, рівні самоповаги, а також підвищують ступінь усвідомлення дошкільниками власних здібностей і можливостей у різних видах предметно-практичної, пізнавальної, образотворчої, ігрової діяльності.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 31.08.2018

Сходинки творчості, або розвиваючі ігри

 

Б.П.Нікітін

 

Принципи методики раннього розвитку дітей спрямовані на те, що б не заважати розвитку, а допомагати йому, причому не чинити тиск на дитину, а спостерігати, співвідносити і, орієнтуючись на стан і бажання дитини, створювати умови подальшого його розвитку.

Розвиток творчого мислення у дітей шляхом використання авторських посібників: кубики Нікітіна, унікум, квадрати Нікітіна тощо.

Караванський ДНЗ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Безугла В.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Заводська,

тел. 8 - (057) –

763-50-31

Формування активізації розвитку логічного мислення малюків у різних видах діяльності, розвиток інтелектуальних здібносте

В.М. Безугла

 «Сучасні підходи до розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на основі розвиваючих ігор Б.П.Нікітіна .»

 

 

Рішення педагогічної ради Караванського ДНЗ

(протокол №4 від 30.08.2017 р.)

Освітня технологія

 «Довкілля»

 

Ніколаєва С. 

 

Педагогіка «Довкілля» дає поштовх ефективному розвиткові мислення, вербального та не вербального інтелекту, мовлення, творчих здібностей, які виявляються на різних заняттях та в різних видах діяльності. У предметі «Довкілля» закономірності природи вперше використано з метою формування цілісної системи знань, цілісності свідомості дитини. Вона дає дітям особистісно-орієнтовані, технологізованні (тобто особистісно присвоєні) знання щодо збереження суспільного та природного довкілля і самозбереження.  

Караванський ДНЗ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Безугла В.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Заводська,

тел. 8 - (057) –

763-50-31

Вплив технології «Довкілля» проявляється в екологічний вихованості дітей, у ставленні їх до власного здоров’я:

-   формувати у дітей розуміння, що таке довкілля та місце дитини у цьому довкіллі.

-   формування цілісної свідомості людини, здатної брати відповідальність за своє майбутнє та рідної землі, народу, виховання ціннісного ставлення дитини до себе, світу

 2016 рік-

«Система інноваційної роботи з дошкільниками з екологічного виховання»

2017 рік –

« Формування екологічно-мотиваційної діяльності дошкільнят»

Рішення педагогічної ради К ДНЗ (протокол № 4 від 30.08.2016)

 

 

 

Методика розвитку творчих здібностей дітей на заняттях з малювання

 

Л.Шульга

 

Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання.

Розвиток творчих здібностей дошкільників продовжується на заняттях з малювання, організованих за методикою “занурення”.

ДНЗ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

Буцька А.С. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин, пров. Луначарського, 11

тел. 8 – (057) –

741-25-64

- Діти вчаться помічати красу навколишнього світу,

- використовують для зображення різноманітні засоби та матеріали,

- встановлюють зв'язок між звуками й барвами.

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №3

(протокол №1 від 29.08.2019 р.)

 

Караванський ДНЗ

Люботинської міської ради Харківської області

 

Хміль Н.М. 

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Заводська,

тел. 8 - (057) –

763-50-31

 

Рішення педагогічної ради Караванського ДНЗ (протокол  від 30.08.2019

 № 4)

Музейна педагогіка

 

К. Фрізен

 

Галузь діяльності, що здійснює передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного та поліхудожнього підходу через педагогічний процес в умовах музейного середовища. Це наукова дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки та психології, що розглядає музей як освітню систему. При цьому мається на увазі не просте використання будівлі музею для проведення уроків та занять, а співпраця музею та навчального закладу на рівних умовах. Музей здатен формувати особистісне емоційне ставлення до експонатів, створити відповідні умови для формування світогляду, творчих здібностей.

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Крицяк Г.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Провідною тенденцією музейної педагогіки стає перехід від одиничних і епізодичних контактів з дітьми до створення багатоступеневої системи музейної освіти, прилучення до музею і його культуру.

Цілі, що ставляться перед педагогом при цьому виді діяльності:

-      здатність пробуджувати інтерес до пізнання світових цивілізацій і культури народів світу, технічного прогресу, рідної природи через музей та його колекції

-      виховання дбайливого, шанобливого ставлення до музейних пам'яток як частини культури та формування розуміння єдності природи, культури і технічного прогресу.

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

Методика Пілатес

 

Джозеф Пілатес 

 

Пілатес - комплекс вправ для всього тіла, який розвиває гнучкість і рухливість. Пілатес - один з найбезпечніших видів тренування. Ніякі інші вправи не надають настільки м'якої дії на тіло, одночасно зміцнюючи його.  

ДНЗ №1

«Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Шумакова Н.Є. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Згідно з методом Пілатес, розвиток людини полягає а веденні ідеального способу життя, що досягається тільки через рівновагу фізичних, розумових і духовних якостей. За методикою пілатес, через візуалізацію, фізичного зміцнення і розтягнення м'язів тіла, умственна і енергія і очищена кров повертається до недіючим мозковим клітинам

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

Пісочна терапія

(сендплей)

 

Одна з найбільш цікавих і перспективних методик психотерапії. Заснована вона на юнгианскому психоаналітичному підході.

Власне, це той метод, завдяки якому дитина з піску і невеличких фігурок будує свій індивідуальний і неповторний світ у мініатюрі. Граючись, вона виражає на піску те, що спонтанно виникає в її свідомості. Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою: вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. У пісочниці створено оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу дитини, активізації її просторової уяви, образно-логічного мислення, тренування дрібної моторики рук. У процесі колективних ігор дитина усвідомлює морально-етичні норми, у неї формується гармонійний образ світу. 

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.О. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Ігри з піском – одна з форм природної діяльності дитини, які  можна використовувати під час проведення коригувальних , розвивальних і навчальних занять. Вони розвивають тактильну чутливість і дрібну моторику, навчають дитину прислухатися до власних відчуттів, аналізувати результати дослідів.   Ці ігри сприяють розвитку мовлення, уваги , пам’яті та стабілізують емоційний стан дошкільника.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2017

Мнемотехніка

в роботі

з дошкільниками

 

Сукупність прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій.

Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації. 

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Цибульник А.Г.

Бабенко О.Є. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Прийоми мнемотехніки полегшують запам’ятовування дітьми нової інформації та збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій.

              -

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Використання пошуково-дослідницької діяльності в роботі з дошкільниками

 

Особливе значення для розвитку особистості дошкільника має усвідомлення взаємозв’язку між природою і людиною та різноманітних зв’язків у природі. Оволодіння засобами практичної взаємодії з довкіллям забезпечує становлення світогляду дитини, її особистісне зростання. Пошуково-дослідницька діяльність відіграє щодо цього істотну роль, оскільки дає дітям можливість спілкування з однолітками, з дорослими, здійснювати з об’єктами різноманітні перетворення, виявляти їхні приховані істотні зв’язки з явищами природи, з життєдіяльністю людини, вчити аналізувати й самостійно робити висновки.

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Лопандя О.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Пошуково-дослідницька діяльність сприяє удоско­наленню пам’яті дітей, активізації їхніх розумових процесів, стиму­лює розвиток у них мовленнєвих навичок.

Різні форми пошуково-дослідницької діяльності спонукають дитину до творчості, самостійного пошуку причинно-наслідкових зв’язків, засобів дій, що стимулює дитячу активність, створює умови для особистісного зростання й психічного розвитку.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Педагогічна система

В.О.Сухомлинського

 

Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді  В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. 

Караванський ДНЗ

 

Морук М.О. 

м. Люботин

62436

Харківська область,

м. Люботин-3,

вул. Заводська

тел.. 8 – (057) –

763-50-31

 

 

-     Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками.

-     

2018 –

Творче  використання ідей В.О.Сухомлинського  в роботі сучасного

дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

Рішення педради Караванського ДНЗ  (протокол від 28.09.2018.

№ 4)

 

 

Театральна діяльність, як засіб музично-естетичного виховання

 

Гра-драматизація дозволяє вирішити безліч завдань програми дитячого садка: від ознайомлення з суспільними явищами до формування елементарних математичних знань фізичної досконалості.

Різноманітність тематики, засобів зображення, емоційності ігор дають можливість використовувати музично-театралізовані ігри з метою всебічного розвитку особистості.

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Захарова С.М. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

-    Розвиваток в дітей стійкого інтересу до музично-театралізованої діяльності.

-    Удосконалення виконавських вмінь дітей у створенні художнього образу, використовуючи з цією метою ігрові, пісенні та танцювальні імпровізації.

-    Розширення уявлень дітей про оточуючу дійсність. Уточнення уявлень про предмети, іграшки, декорації.

-    Виховування поваги до праці дорослих та дітей, дбайливе ставлення до іграшок, ляльок, костюмів, декорацій.

-    Збагачення і активізація словнику дітей. Розвиток монологічної та діалогічної мову.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Коректурні таблиці

 

Н.Гавриш

 

Метод  використання карт розумових дій, який ефективний на будь-якому занятті, адже має, передусім, смислоутворювальну функцію, задає смисл усій навчально-пізнавальній діяльності.

Тематичне планування побудовано з урахуванням принципу групування начального матеріалу, але разом із цим, передбачає активну участь дітей у його систематизації та спрямоване на формування у дошкільнят основ діалектичного світогляду, розкриття їх творчих здібностей та вміння самостійно, активно пізнавати довкілля.

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Петрук Г.С.

Пономаренко І.О. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

Активізація пізнавальних процесів дітей, дозволяє закріплювати і  уточнювати знання дітей з  тієї чи іншої теми, унаочнювати процес встановлення причини – наслідкових зв’язків між об’єктами та явищами дійсності. Закріплювати орієнтування в просторі, читання друкованих слів, знання цифр. Розвивати допитливість, мовленнєву ініціативність, швидкість реакції, широту сприйняття. Розширювати  словник дітей. Надати можливість відчути задоволення від відчуття своєї інтелектуальної спроможності, радість відкриття.

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Методика

«Persona Dolls»

(Лялька як персона)

 

 

Це практичний метод, що сприяє соціальному і психологічному розвитку дітей, виховує емпатію і допомагає організувати розмову з дітьми про складні питання розмаїття та інклюзії:
· фізичні особливості (особливості зовнішності);
· особливі освітні потреби;
· інвалідність / інклюзія;
· внутрішньо переміщені діти;
· гендер;
· культура й віросповідання;
· приналежність до певного соціального прошарку;
· здоров’я; ВІЛ і СНІД.
 

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.О.

Олійник В.В. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул. Шевченка, 15

тел. 8 – (057) –

741-11-69

Заняття з використанням ляльок дають педагогам змогу:
· підвищити рівень участі дітей;
· спонукати їх активно слухати та розвивати у дітей відповідні навички;
· приймати відповіді кожної дитини і надавати позитивний зворотний зв'язок;
· не нав’язувати дітям власні ідеї;
· реагувати на проблемні питання, які виникають в дитячому колективі (або на запит батьків).

Таким чином Ляльки-персони дають змогу проводити ефективні, стимулюючі та цікаві бесіди, спрямовані на подолання дискримінації, формування емоційної грамотності, обговорення проблем рівноправності, заохочення особистісного зростання дітей у безпечній і психологічно комфортній атмосфері. Ляльки та їхні особисті історії спонукають до співчуття, допомагають усвідомити, що прізвиська, дражніння, виключення з гри і несправедливе поводження завдають такого ж болю, як стусани чи інші агресивні фізичні дії.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 30.08.2018

ДНЗ №2

Люботинської міської ради Харківської області

 

Лопандя О.М.

Бабенко О.С.

Захарова С.М. 

 

62433

Харківська область,

м. Люботин,

вул.. Шмідта, 47

тел.. 8 – (057) –

741-16-65

 

 

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №2

(протокол №1 від 31.08.2018 р.)

 

Управлінська діяльність

Моніторинг

навчально-виховної роботи

 

Спеціально-оргнаізоване, цільоспрямоване спостереження за якістю освіти, що дозволяє відстежувати відхилення від державних освітніх стандартів

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області 

 

Попова О.О. 

м. Люботин

62433

Харківська область,

м. Люботин, вул.. Шевченка, 15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

Своєчасне виявлення та оцінювання реального, якісного стану освітньої системи навчального закладу, її відповідності державним стандартам.

 

Рішення педагогічної ради ДНЗ №1 «Ялинка»

(протокол №1 від 31.08.2017 р.)

Наказ по ДНЗ № 1 «Ялинка»  № 112 від 31.08.2018

Моніторинг здоров’я дітей

 

Актуальною стає задача не тільки забезпечення шкільної освіти без утрат здоров'я учнів, а й цілісного підходу до шкільного життя, що захоплює всі рівні - від управління освітніми системами, відносин у класі та зв'язків із зовнішнім співтовариством до виховання свідомого ставлення до збереження та зміцнення свого здоров'я.

При проведенні моніторингу здоров'я оцінка стану здоров'я розглядається у двох аспектах:

  • як показник функціональної готовності організму на кожному віковому етапі до виконання різних видів діяльності;
  • як критерій оцінки впливу навчального й фізичного навантаження на організм учня.

Люботинська ЗОШ І-ІІІ №3

Люботинської міської ради Харківської області

 

 

Ситюк Н.М.

Толстоп’ятова Л.В.

Мельник Н.О.

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл..,

м. Люботин,

вул.. Миру, №35

тел.. 8- (057)- 741-25-71

Під час моніторингу надається комплексна оцінка умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної “вартості”, поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища.

Середовище навчального закладу має стимулювати гармонійний розвиток особистості, запобігати несприятливим факторам і сприяти впровадженню в життя конкретних дій з охорони та зміцнення підростаючого покоління.

 

Рішення методичної ради

(протокол №2 від 12.11.2007 р.)

Інтерактивні

технології при

організації методичних заходів

 

Спосіб формування знань, умінь і навичок наукової організації керівництва навчально-виховним процесом. Використання технології дає можливість організувати активний обмін знаннями учасників між собою з тим, щоб колективний досвід групи зробити надбанням кожного учасника, зокрема показати учасникам не стільки недостатність у них знань і досвіду, а допомогти вказати шляхи одержання нових знань, висновків і узагальнень, продемонструвати перевагу нових методів впровадження в практику роботи досягнень психолого-педаго-гічної науки і передового педагогічного досвіду.

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області

 

Попова О.Л.

Давиденко В.Г.

Петрів І.П.

Міщенко М.А. 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

Діяльність педагогів по своєму характеру наближається до дослідництва, при якому інтерес до обговорюваних питань створює творчу обстановку, активізує пошук педагогічних відомостей. Аналіз конкретних педагогічних і управлінських ситуацій дозволяє теоретичні знання застосувати творчо, розвивати аналітичне мислення.

Публікації на сайті «Методпортал»

Попова О.Л.- 5

Рішення педагогічної ради

(протокол №4 від 30.03.2006 р.)

Караванська ЗОШ І-ІІІ ст.

Люботинської міської ради Харківської області

 

Поклонська О.М.

Капустянська Л.С.

62436,

Харківська обл., м. Люботин - 3, вул. Заводська,

№ 16.

тел. 8- (057)- 763-51-72

 

 

Рішення методичної ради

(протокол №4 від 04.09.2017 р.)

 

ДНЗ №1

 «Ялинка»

Люботинської міської ради Харківської області 

 

Попова О.О. 

62433

Харківська область,

м. Люботин, вул.. Шевченка, 15

тел.. 8 – (057) –

741-11-69

 

Наказ по ДНЗ №1 «Ялинка» № 112 від 30.08.2018р

Рішення педради ДНЗ №1 «Ялинка» (протокол №1 від 31.08.2018 р.)

Люботинський МБДЮТ

 

Гела Л.А.

Ольховська Л.О.

Дон О.О. 

62433

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Свято-Миколаївська, №2

тел. 8 - (057) –

741-28-86

 

Рішення методичної ради

(протокол №1 від 15.09.2018 р.)

 

Виховні діяльності

Інтерактивні технології у виховних діяльностях

 

Спрямовання зусиль на формування єдиного класного колективу, якому притаман­на виражена індивідуальність, згуртованого, але не монолітного, який складається із соціально адаптованих і активних творчих особистостей. 

Люботинська

гімназія № 1

Люботинської міської ради Харківської області 

 

Класні керівники

м. Люботин

62433,

Харківська обл.,

м. Люботин,

вул. Шевченка, №19

тел. 8- (057)- 741-09-11

Реалізація технології передбачає:

-       створення колективу на засадах прагнення високих ідеалів, привабливих для дітей;

-       формування в дітей мотивації до безперерв­ного самовдосконалення заради досягнення цих ідеалів;

-       побудова колективу на принципах змінності активу, зміни сфери прикладання зусиль, ор­ганізації й аналізу спільних справ;

-       усебічний розвиток учнівського самовряду­вання;

-       організація суспільно значимої, особистісно значимої, естетично інструментованої, оду­хотвореної діяльності;

-       стимулювання дітей, які пережили ситуацію успіху, до «передачі естафети успіху», включен­ня їх у процес взаємовиховання, співтворчості.

Методичний збірник //

в-во Плеяда:

усний журнал «Т.Шевченко – великий Кобзар України»;

творчий портрет «Шевченко – відомий український поет»

 

Сайт «Методпортал»

Таран Т.І. -1

Хирна Г.М. – 1

 

Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.Сковороди «Теорія і методика навчання: проблеми та пошуки» :

-Позакласне читання у 2 класі  «Зимонько-снігуронька…», Тарас Шевченко – великий син України».

 

Сайт ВсімОсвіта

Вус О.П. – презентація «Великодні традиції та повір’я»  (№ 5468 25.03.2019)

 

Сайт «Методпортал»

Смородько В.А.:

- Круглий стіл. "Формула успіху: чи є вона?"

(№0000/77724  02.04.2019);

- Презентація. Круглий стіл старшокласників "Формула успіху: чи є вона?"

(№ 0000/77741)

-  Святкова програма: "Нехай нерозмежованою залишиться навіки!"

(№ 0000/77735   02.04.2019)

Зінченко Н.М.

Матеріали до проекту "Соборність України"

(№ 0000/77707 02.04.2019);

-Брейн-ринг "Княжі часи"

(№ 0000/78965 17.09.2019)

-Інтелетуальна гра з історії "Галицько - Волинська держава" (№ 0000/78966

17.09.2019)

 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гаєвська О.А.

62434

Харківська обл,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48

тел. 8- (057)- 741-26-46

Гаєвська О.А.

Мітинг - реквієм "9 травня - день пам’яті та примирення. День Перемоги над нацизмом"

(naurok.com.ua), 2019

Рішення педагогічної ради

(протокол №18

від  15.04.2019)

 

 

Метод проектів

 

В Гузєєв

Швацький С.Т.

Дьюі Дж.

 

Метод є одним із провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльності, навичками вибору способів та шляхів Ці здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 6

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гаркавенко Т.П.

 

м. Люботин

62433,

Харківська обл.., м. Люботин,

вул.. Московська,  № 48

тел.. 8- (057)- 741-12-30

- дозволяють включити великий процент школярів у виховний процес;

- допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю у вихованні майбутнього покоління через активну, творчу діяльність.

- дозволяє побачити у звичайному щось нове, роздивитись об'єкт дослідження з інших точок зору. - розвиває вміння, здібності й мислення школяра;

- відкриває нові можливості та розкриває прихований потенціал кожного;

- допомагає вдосконалюватись, спілкуватись і прислуховуватись;

- підтримує і дає впевненість у собі, віру у своє «я».

 

Рішення методичної ради

(протокол  № 6 від 30.08.2011 р.)

Культура

добросусідства

 

Палько Т. В.

 Ходанич Л. П.

 

Це – освітня програма, яка спрямована на розвиток соціальної компетентності як дітей, так і дорослих. У навчанні увагу зосереджують саме на зниженні рівня міжетнічної та міжконфесійної напруги, формування толерантності, міжкультурної компетентності та соціальної інклюзії вразливих груп населення: ВПО, представників етнічних і релігійних меншин, трудових мігрантів, людей з інвалідністю. 

Люботинська ЗОШ І-ІІІ № 5

Люботинської міської ради Харківської області

 

Гаєвська О.А.

м. Люботин

62434

Харківська обл,

м. Люботин,

Полтавський шлях, №48

тел. 8- (057)- 741-26-46

Реалізація програми передбачає:

-   відвернення міжнаціональних конфліктів,

-   протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів,

-   зниження агресивності в суспільстві.

 

 

Гаєвська О.А.

«Ранкова зустріч для дорослих» (naurok.com.ua), 2019 

Рішення педагогічної ради

(протокол №18

від  15.04.2019)

 

 

Переглядів: 127 | Останнє оновлення сторінки: 09.10.2019