За цей рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Групові форми методичної роботи

15.09.2016 | Розмістив: Ю. Стрілець

План роботи творчої групи

Впровадження діяльнісного підходу до навчання
в рамках програми «Росток» на 2016/2017 навчальний рік

Мета: Оптимізації освітнього процесу з учнями початкових класів на засадах інтеграції та діяльнісного підходу до навчання і виховання.  

Задачі:

 1. Побудова методичної системи роботи з учнями початкових класів на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання
 2. Формування професійної компетентності педагогів з питань організації навчання за науково-педагогічним проектом «Росток»
 3. Проведення системи методичних заходів в умовах впровадження науково-педагогічного проекту «Росток», спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та організація роботи з метою його вивчення, узагальнення та впровадження
 4. Організація інформаційного забезпечення педагогів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»

Склад групи:

 • Гаєвська О.А., керівник групи – вчитель початкових класів Люботинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5
 • Блізнякова О.А. – методист ЛММК, вчитель початкових класів Люботинської ЗОШ І-ІІІ ст. №5
 • Бурилкіна Л.В. – вчитель початкових класів Люботинської ЗОШ № 5
 • Семикіна О.М. – голова ММО вчителів початкових класів

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Орієнтовно-інформаційний етап

1

Обговорення напрямків роботи. Складання плану роботи на 2016/2017 н.р.

до  15.09.2016

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

2

Вивчення науково-методичної літератури з питань організації роботи за програмою «Росток»

протягом року

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

3

Діагностика педагогів:

 • рівень знань педагогів по даному напрямку; проблеми, які відчуває педагог; досягнення, досвід в даному питанні;ефективні форми отримання педагогом нових знань, інформації;
 • пріоритети в даному напрямку для педагога.

до  15.09.2016

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

4

Складання графіка консультацій педагогів з питань змісту та форм роботи за програмою «Росток»

до  15.09. 2016

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

5

Складання графіка проведення уроків по ознайомленню з діяльнісними формами роботи

до  15.09. 2016

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

Рефлексійний етап

6

Проведення практичних занять по ознайомленню з методиками роботи за діяльнісним підходом до навчання.

За окремим графіком

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

7

Взаємовідвідування уроків

За окремим графіком

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

8

Батьківські збори, присвячені проблемам готовності дітей до навчання.

Третій тиждень жовтня

(за графіками ЗНЗ)

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

9

Проведення консультацій з питань змісту та форм роботи за програмою «Росток»

протягом року

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

Продуктивно-діяльнісний етап

10

Виставки педагогічної, психологічної літератури відповідної тематики

протягом року

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

11

Створення методичної скриньки по методичним аспектам роботи за програмою «Росток»

протягом року

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

12

Випуск методичного бюлетеню: Методичні рекомендації щодо впровадження діяльнісного підходу до навчання та виховання у практику роботи  навчальних закладів

протягом року

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

 

13

Діагностика формування професійної компетенції педагогів з питань організації роботи за діяльнісним підходом.

до 30.05. 2017

 

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

14

Підведення підсумків роботи творчої групи за 2016/2017 н.р., оформлення звітної документації.

до 30.05. 2017

 

Гаєвська О.А.

Члени творчої групи

 

 

Методичний практикум для вчителів початкової школи з теми:
«Навчально-методичний супровід роботи початкової школи за оновленими навчальними програмами»
(у межах реалізації освітнього проекту «Модернізація початкової освіти») 

Завдання:

 • формування єдиного простору розуміння та розв’язання проблем щодо впровадження компетентнісно зорієнтованого підходу в навчально-виховний процес школи І ступеня загальноосвітніх закладів м. Люботина;
 • підвищення професійного рівня вчителів початкових класів, вдосконалення методики роботи в початкових класах за новими навчальними програмами.
 • підготовка вчителів початкових класів до роботи в умовах модернізації української школи

Цільова група – вчителі, які викладають в 1-х класах

 

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Червень,

2016

Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі початкової школи як складова освітнього стандарту України та європейських країн

Консультпункт

Сюжетно-рольові ігри як умова формування  компетентностей  першокласників

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

Голова ММО вчителів початкових класів Семикіна О.М.

Серпень,

2016

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

 

Навчальний практикум

Особливості організації та планування навчального процесу в 1 класі за оновленими програмами (наказ МОН України від 05.08.2016 № 948) 

 

Консультація практичного психолога:

Чинники успішності процесу адаптації першокласників до навчання в школі

 

Додаткова цільова група:

вчителі-предметники, які з 1 вересня 2016 року розпочинають працювати в 1-х класах

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Завідуюча ЦППСР Бойко Л.М.

 

Жовтень,

2016

Особливості викладання навчальних предметів філологічного циклу в перших класах

 

Консультпункт

Використання  дидактичних вправ для розвитку сенсорних здібностей та моторики 6-річних першокласників

 

Методист ЛММК

Хлистун Н.І.

 

 

Голова ММО вчителів початкових класів Семикіна О.М.

Листопад,

2016

Методичні  механізми реалізації завдань освітньої галузі «Математика» Державного стандарту початкової  загальної освіти

 

Консультпункт

Як поєднати на уроці математики корисне і цікаве:

 • вправи для розумової розминки;
 • задачі з логічним навантаженням;
 • задачі з казковим сюжетом.

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

Методист ЛММК Мазій С.М.

Міщенко М.А., заступник директора з НВР, вчитель початкових класів

Січень,

2017

Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту початкової  загальної освіти

 

Навчальний практикум

Екологія у кожному уроці: складання орієнтовного плану використання екологічної інформації на уроках природознавства

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Барчан І.О.,

вчитель початкових класів

Березень,

2017

Підготовка вчителя до формування інформаційно-комунікативної компетентності молодшого школяра

 

Додаткова цільова група:вчителі-інформатики, які з 1 вересня будуть працювати з учнями 2-х класів

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

Методист ЛММК Мазій С.М.

Голова ММО вчителів інформатики Наказненко Т.М.

 

Цільова група – вчителі, які викладають в 2-х класах

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Серпень,

2016

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

Навчальний практикум

Особливості організації та планування навчального процесу в 2 класі за оновленими програмами (наказ МОН України від 05.08.2016 № 948) 

 

Додаткова цільова група:

- вчителі-предметники, які з 1 вересня 2016 року розпочинають працювати в 2-х класах

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Жовтень,

2016

Формування  здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра у процесі вивчення предмету  «Основи здоров’я»

 

Консультпункт 

Валеологізація  навчально-виховного процесу, створення  адекватних умов навчання для дітей з особливостями розвитку

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

Методист ЛММК

Овчинникова Т.П.

Січень,

2017

Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі «Мистецтво» у процесі викладання предмету «Образотворче мистецтво»

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

Методист ЛММК

Лампанченко К.В.

Березень,

2017

Забезпечення особистісно-орієнтованого та компетентісного підходу – концептуальні засади нової української школи

 

Консультація практичного психолога:

Профілактика  синдрому «емоційного вигорання» у професійній діяльності педагога

 

Додаткова цільова група:

-  голови ШМО вчителів початкових класів

- заступники директорів з НВР

- вчителі-предметники, які працюють з учнями початкових класів

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Завідуюча ЦППСР Бойко Л.М.

 

 

Цільова група – вчителі, які викладають в 3-х класах

 

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Серпень,

2016

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

 

Навчальний практикум

Особливості організації та планування навчального процесу в 3 класі за оновленими програмами (наказ МОН України від 05.08.2016 № 948) 

 

Додаткова цільова група:

-                                             вчителі-предметники, які з 1 вересня 2016 року розпочинають працювати в 3-х класах

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Жовтень,

2016

Методичні механізми реалізації завдань освітньої галузі «Суспільствознавство» у процесі викладання предмету «Я у світі»

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

Методист ЛММК

Хлистун Н.І.

Січень,

2017

Формування поняттєвого мислення молодших школярів та інноваційні підходи до викладання математики за новою програмою

 

Консультпункт

Логіко-

математичний розвиток молодшого школяра

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

Методист ЛММК

Мазій С.М.

Березень,

2017

Розвиток творчих здібностей та мовленнєвої  компетентності молодших школярів в умовах впровадження ДСПЗО

 

КонсультпуФормування читацької компетентності молодших школярів

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

Методист ЛММК

Хлистун Н.І.

 

 

 

 

Цільова група – вчителі, які викладають в 4-х класах

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Серпень,

2016

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році

 

Навчальний практикум

Особливості організації та планування навчального процесу в 4 класі за оновленими програмами (наказ МОН України від 05.08.2016 № 948)

 

Додаткова цільова група:

-                                             вчителі-предметники, які з 1 вересня 2016 року розпочинають працювати в 4-х класах

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

 

 

Жовтень,

2016

Компетентнісний підхід до перевірки знань молодших школярів

 

Педагогічна лабораторія

Підготовка молодших школярів до ДПА за початкову школу

Додаткова цільова група:

-                                             керівники ШМО вчителів початкових класів 

-                                             заступники директорів з НВР 

Методист ЛММК

Мазій С.М.

 

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

Січень,

2017

Наступність між школою І та ІІ ступеня

 

 

Круглий стіл

З початкової школи в основну: проблеми наступності 

 

Консультація практичного психолога

Психологічна підготовка молодших школярів до переходу в основну школу

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

Керівник ММО

Семикіна О.М.

 

Практичний психолог

Левицька В.В.

Березень,

2017

Соціалізація молодшого школяра в навчально-виховному процесі

 

Навчальний практикум

Створення ситуації успіху в навчально-виховному процесі початкової школи – шлях до формування в учнів бажання вчитися

 

Керівник ММО

Семикіна О.М.

 

 

Методист ЛММК

Блізнякова О.А.

 

План роботи

творчої групи «Технологія розвивального навчання в початковій школі»

 

 

 

Дата

Зміст

Відповідальний

1

Вересень

2016

1.Аналіз роботи творчої групи за 2015/2016 навчальний рік.

2.Затвердження плану роботи творчої групи на 2016/2017 навчальний рік.

3. Опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в початковій школі на навчальний рік. 
4. Програмно-методичне забезпечення роботи початкової школи на 2016/2017 навчальний рік.

 

Міщенко М.А.

 

Кальницька А.В.

 

Члени групи

 

 

Задьорна Н.А

Міщенко М.А.

2.

Листопад

2016

 1. 1. Інноваційні форми роботи в класах розвивального навчання».
  2. Про організацію роботи  з обдарованими дітьми :
  – підготовка школярів до конкурсів і олімпіад; 
  - Всеукраїнських конкурсів: "Колосок" (природничий), ,,Соняшник’’ (українська  мова),  Кенгуру’’(математичний);
  - шкільних предметних олімпіад.

Хирна Г.М.

 

Члени групи

3

Січень

2017

1. Круглий стіл «Розвивальні технології навчання: компетентнісний підхід та оновлення змісту початкової освіти»

 2. Обговорення взаємовідвіданих уроків.

3. Поради психолога «Як спілкуватися з дитиною».

4. Опрацювання новинок методичної літератури.

Стасевська А.В.

 

Міщенко М. А., Кальницька А. В.       

 

Задьорна Н.А.

4

Квітень

2017

1.Аналіз моніторингових досліджень класів РН.

2. Про підготовку до державної підсумкової атестації в початковій школі.

3. «Педагогічні посиденьки»-підсумки роботи творчої групи за 2016 /2017 навчальний рік.

4. Планування роботи на наступний навчальний рік.

 

Кальницька А.В.

 

Міщенко М.А.

 

Хирна Г.М., Стасевська А.В.

Міщенко М.А.

 

Методична  лабораторія

 

«Формування мотиваційної сфери учнів через застосування інтерактивних методик та тестових технологій на уроках математики з метою успішної підготовки до ДПА та ЗНО»

Мета:

сприяння підвищенню фахового рівня, розвитку творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Завдання:

1. Підвищувати професійний рівень учителів і якість проведення уроків шляхом впровадження більш ефективних прийомів і методів у навчальний процес

2. Забезпечувати і підтримувати процес самопізнання і самореалізації особистості дитини, розвиток її індивідуальності.

3.Вивчення та обговорення особливостей викладання математики в класах, які навчаються за новими програмами.

4.Створення творчої майстерні для вирішення проблем викладання в умовах впровадження Державного стандарту.

5.Розвиток педагогічної майстерності вчителів, педагогічного досвіду вчителів-новаторів, які викладають математику в класах, які навчаються за новими програмами, профільних класах.

 

Основні напрямки діяльності:

• консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, професійного самовдосконалення;

• координація роботи з учнями з розвитку  мотивації до навчання , їх творчих здібностей, роботи учнів за індивідуальними проектами під керівництвом вчителів-консультантів;

• консультування педагогів з проблем успішної підготовки до ДПА та ЗНО

Склад творчої групи:

 1. Олійник Світлана Василівна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист
 2. Пономарьова Валентина Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист
 3. Партола Раїса Олексіївна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист
 4. Тарасенко Галина Миколаївна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель – методист
 5. Гончаренко Тетяна Іванівна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,старший учитель 
 6. Пахомова Наталія Миколаївна, вчитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель - методист

Керівник методичної лабораторії : Партола Раїса Олексіївна

 

План роботи методичної  лабораторії

 

Тематика засідань

Дата

Відповідальний практичного блоку  питання

1

Теоретичний семінар  «Коло педагогічних ідей»

 «Формування особистості, здатної до навчання, самовдосконалення, шляхом використання традиційних та інноваційних технологій з метою підготовки до успішної здачі ДПА та ЗНО»

Вересень

2016

Партола Р.О.

2

1. Формування ціннісних компетентностей школярів через впровадження інноваційних методів і форм роботи, розвиток критичного мислення та навичок осмисленої практичної діяльності засобами математики

 1. Аналіз впливу різних форм роботи на уроках на результативність навченості учнів.

3.Портфоліо інтерактивних уроків «Мій конспект»

4.Робота із завданнями у форматі ЗНО поглибленого рівня складності

Грудень

2016

Пахомова Н.М., Тарасенко Г.М.

3

 1. Застосування інноваційних методів роботи як засіб реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання учнів
 2. Виставка методичних знахідок "Члени методичної лабораторії вчаться і навчають".
 3. Відвідування та аналіз уроку з метою вивчення ефективного використання інтерактивних технологій навчання при підготовці учнів до ДПА та ЗНО
 4. Робота із завданнями у форматі ЗНО поглибленого рівня складності

Лютий

2017

Олійник С.В.

4

Панорама методичних ідей

 «Модернізація навчально-виховного процесу з метою підвищення ефективності навчання та розвитку творчої компетентності учнів при підготовці учнів до ДПА та ЗНО»

Квітень

2017

Партола Р.О.

Пономарьова В.І.

5.

Майстер класи для молодих та малодосвідчених вчителів «Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій»

Жовтень – квітень

Олійник С.В.

 

Методичний тренінг для вчителів української мови та літератури, які працюють в 11 класах 

Тема: Якісна підготовка учнів 11-х  класів до проходження ЗНО.

Мета: надання практичної допомоги  вчителям української мови та літератури у  підвищенні професійної майстерності щодо підготовки учнів 11 класів до проходження ЗНО.

Алгоритм роботи: опрацювання теоретичної літератури – проведення практичних занять – майстер-клас вчителів вищої категорії –проведення уроків молодими та малодосвідченими вчителями – підсумки роботи                   

Склад групи:

Корсунова І.О, Детинич В.В. вчителі української мови та літератури ЛГ №1; Гуль В.В., вчитель української мови та літератури НВК № 2; Вовк О.В., Московка В.Л., вчителі ЗОШ 

№4; Перехрест Т.О., вчитель української мови та літератури ЗОШ №5, Притула Л.О., вчитель української мови та літератури ЗОШ № 6, Соловей І.В., вчитель української мови та літератури Караванської ЗОШ.

п/п

Дата

Форма проведення, учасники

Тематика засідання

Місце проведення

Відповідальні

1

Жовтень 2016

Із методичної скарбниці 

1.Ознайомлення з новою програмою ЗНО-2017.

2.Структура тестового зошита.

3. Робота з інструкцією щодо заповнення бланку відповідей.

4.Розв'язання та аналіз завдань ЗНО за 2016 рік (частина І-ІІ)

відділ освіти

Хлистун Н.І

2

Грудень 2016

Методичний практикум

1. Вимоги до читання й аналізу тексту

2. Практичне заняття: виконання завдань  (29-33) ЗНО (читання і аналіз тексту) 

відділ освіти

Бабенко Т.О.,

вчитель

Караванської

ЗОШ

 

3

Лютий 2017

«Майстер-клас» для молодих та малодосвідчених вчителів

Використання тестових технологій на уроках української мови та літератури

ЗОШ № 6

Прилуцька Л.В., керівник

майстер-класу

Гаркавенко Т.П., Притула Л.О.,

вчителі ЗОШ № 6

4

Березень 2017

Методичний діалог

1.Вимоги до створення власного висловлювання.

2.Структура власного висловлювання та мовні кліше, які в ньому вживаються.

3.Перевірка та аналіз учнівських власних висловлювань.

відділ освіти

Гаркавенко Т.П., вчитель української мови та літератури ЗОШ № 6

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

міської "Школи молодого вчителя"

 

№ з/п

ЗАХОДИ

 

 

Строки

Відповідальні

1.

Методичний міст (методист –  молодий вчитель) : «Формування особистості вчителя – основа розвитку освіти».

 (Молоді  вчителі всіх років навчання).

      1. Час спілкування «Давай познайомимось».

       2.Психологічний практикум: як уникнути

        конфліктів.

      3 Нормативно-правове портфоліо вчителя.

4. Практичне заняття Робота в творчих мікрогрупах. Молодий вчитель – керівник ММО: структура навчальної програми з предмета,  інструктаж з питань ведення шкільної документації; ознайомлення з критеріями оцінювання;  знайомство з рекомендаціями та методичними листами,  календарне та поурочне планування, щоденники та зошити учнів.

      5.Вхідне діагностування для вивчення запитів

       молодих вчителів та анкетування для

       наставників молодих вчителів  

 6.Огляд методичної літератури.

вересень

Сіренко С.М., завідуюча ЛММКХлистун Н.І., методист ЛММК, 

Мазій С.М, методист ЛММК,, Лампанченко К.В., методист ЛММК, Сітченко В.М, методист ЛММК, Блізнякова О.А., методист ЛММК, вчителі наставники, керівники ММО,

Бойко Л.М., завідуюча центром практичної психології.

2

До вершин педагогічної майстерності.

 • Майстер-клас  для молодих вчителів початкових класів (НВК №2), української мови та літератури (ЗОШ №3), суспільствознавства (Караванська ЗОШ), основ здоров'я (ЗОШ №5), трудового навчання (ЗОШ №3), фізкультури (ЗОШ №4).

 

Вересень-Жовтень

Керівники майстер-класу

3.

Тема: Шкільний урок: як навчити кожного

           (1-й рік навчання)

 • Технологічні підходи до проектування уроку.
 • Постановка мети уроку, змісту, методів навчання.
 • Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.
 • Нетрадиційні (нестандартні уроки)
 • Інтерактивні форми роботи на уроці
 •  Знайомство з новинками в педагогічній пресі (інтерактивні методики проведення уроку)

(2-й, 3-й роки навчання)

 • Діяльнісний підхід до планування уроків. Поетапні цілі уроку, дії вчителя та учнів.
 • Технології навчання.
 • Технологія особистісно орієнтованого уроку
 • Здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці.
 • Використання навчального кабінету у процесі підготовки і проведення уроку.

До вершин педагогічної майстерності. 

 • Майстер-клас  для молодих вчителів іноземної мови(ЗОШ №5), зарубіжної літератури (ЗОШ №3), біології (Караванська ЗОШ), фізики (ЗОШ №4), економіки (ЛГ №1)

Листопад

Хлистун Н.І., методист ЛММК,

Сітченко В.М., методист ЛММК,  Смородько В.А., керівник ММО вчителів історії, Корсунова І.О. керівник ММО вчителів української мови та літератури.

Блізнякова О.А.. методист ЛММК, керівники майстер-класу.

4

 • До вершин педагогічної майстерності. Майстер-клас  для молодих вчителів географії (ЗОШ №5), хімії (ЗОШ №4), вчителів художньо-естетичного циклу (ЗОШ №3)

 

Грудень

Керівники майстер-класу

5

Тема: Педагогіка співпраці (Молоді  вчителі всіх років навчання).

Круглий стіл: Формування в учнів ціннісного ставлення до себе – основа активної життєвої позиції.

Психологічний практикум: Я зіткнувся з проблемою – як її вирішити?(Розбір педагогічних ситуацій. Помилки і труднощі та шляхи їх вирішення.)

До вершин педагогічної майстерності Майстер-клас  для молодих вчителів початкових класів (ЛГ №1), трудового навчання (ЗОШ №6).

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлистун Н.І., методист ЛММК,

Лампанченко К.В. методист ЛММК,

Бойко Л.М., завідуюча центром практичної психології.

6

 До вершин педагогічної майстерності

 • Майстер-клас  для молодих вчителів хімії (ЛГ №1), художньо-естетичного циклу (НВК №2), української мови та літератури (ЗОШ №6), іноземної мови (ЗОШ №6), математики (ЗОШ №5), основ здоров'я (ЗОШ №4), біології (ЗОШ №5), географії (ЗОШ №3), світової літератури та російської мови (Караванська ЗОШ), суспільствознавства (ЗОШ №6), фізики (ЗОШ №5), фізкультури (ЗОШ №3).

Лютий-квітень

 

Хлистун Н.І., методист ЛММК, керівники майстер-класу адміністрації ЗНЗ

7

Тема: Основи становлення педагогічної майстерності молодого вчителя. Фестиваль відкритих уроків.

Тиждень педагогічної майстерності молодих вчителів. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх наступним обговоренням.

Квітень

(за окремим графіком)

Хлистун Н.І., методист ЛММК, заступники директорів з НВР,

керівники майстер-класу

8

 Професійна майстерня: «Мої досягнення за рік»;

Вихідне діагностування

Червень

Хлистун Н.І., методист ЛММК,  молоді спеціалісти, методисти ЛММК, вчителі – наставники, заступники директорів з НВР.

 

   

 

 

 

 

План роботи «Школи молодого класного керівника»

 

Термін проведення

Порядок денний

Відповідальні

Вересень

1. Про нормативні документи щодо організації виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі.

2. Планування роботи класного керівника

Лампанченко К. В.

 

Листопад

Модель виховної системи класу в загальноосвітньому навчальному закладі   

Лампанченко К. В.

Лютий

 

Формування в учнів ціннісного ставлення до себе – основа активної життєвої позиції

Лампанченко К. В.
практичний психолог

Квітень

Актуальні питання превентивного виховання учнів

Лампанченко К. В.,

Левицька В. В

Червень

Портфоліо «Мої педагогічні знахідки»

Лампанченко К. В.,

Хлистун Н. І.

 

   План роботи

«Школи молодого вихователя» на 2016/2017 навчальний рік

№ з/п

 

Назва заходу

Дата проведення

 

Відповідальний

1

1.Актуалізація знань з нормативно-правової бази роботи вихователя ДНЗ.

2. Організація національно-патріотичного виховання у ДНЗ

20.09.15

Овчинникова Т.П.

Методист ММК,

Овчинникова Т.П.

Методист ММК

22

1. Методи діагностування рівня навченості та вихованості дітей у дошкільному закладі.

2. Узагальнення та систематизація знань про способи та методи розвитку дрібної моторики у дошкільників.

06.12.16

Попова О.О.

керівник  ММО вихователів

Лопандя О.М. методист Люботинського ДНЗ № 2

33

1. Перегляд інтегрованого заняття з пріоритетом розвитку мовлення у молодшій групі

2. Організація роботи з батьками вихованців, запобігання виникнення конфліктних ситуацій.

11.04.17

вихователь Люботинського ДНЗ № 1 «Ялинка»,

психолог ДНЗ № 1 «Ялинка».

44.

1. Організація рухової активності у дітей у різних вікових групах.

2. Підведення підсумків роботи школи молодого вихователя та завдання на наступний навчальний рік.

3. Творчий звіт молодих вихователів у формі портфоліо.

13.06.17

Інструктор з фізичного виховання Люботинського ДНЗ № 1 «Ялинка» Шумакова Н.Є.

ОвчинниковаТ .П.

 

 

 

 

3.6.1.План роботи

 «Школи кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів»         на 2016/2017 навчальний рік

 

     Методична тема: “Удосконалення професійної компетентності новопризначених керівників навчальних закладів міста, їх заступників та осіб, зарахованих до кадрового резерву на керівні посади, на засадах людиноцентризму”

     Пріоритетні завдання:

­– забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи у галузі освіти, створення ефективної системи добору і просування керівних кадрів на основі обґрунтованих об’єктивних критеріїв з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду  з метою забезпечення ефективного управління закладами й установами освіти;

     –  забезпечення наступності в організації роботи школи кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів у контексті  завдань науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період»;

­­– організаційно-методичне забезпечення роботи з кадровим резервом на керівні посади в навчальних закладах, новопризначеними керівниками закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти у                   м. Люботині;

– координація діяльності та надання інформаційно-методичних консультацій  керівникам навчальних закладів  з питань організації та проведення  роботи  з управлінським кадровим резервом, новопризначеними заступниками керівників, покращення  якості навчально-виховного процесу, здійснення  методичної роботи в умовах підвищення дидактичної компетентності педагогів;

–організаційно-методичний супровід формування управлінської компетентності керівних кадрів навчальних закладів міста на основі сучасних нормативно-правових вимог і науково-методичних підходів;

–  визначення оптимальних форм та методів організації роботи з кадровим резервом на керівні посади у навчальних закладах, новопризначеними керівниками та їх заступниками дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

– проведення міських постійно діючих семінарів, майстер-класів, інших форм методичної роботи із метою надання методичної допомоги новопризначеним представникам керівного складу та особам, зарахованим до кадрового резерву на керівні посади  навчальних закладів;

–  підготовка методичних рекомендацій, проведення індивідуальних консультацій щодо професійних компетентностей, які забезпечують ефективність діяльності керівників навчальних закладів, якісний менеджмент освіти на рівні міста в умовах ринкової економіки:

 № з/п

Назва заходу

Дата проведення

Категорія учасників

Відповідальні

І. Організаційний напрям

1

Розгляд на апаратних нарадах начальника відділу освіти питань про підсумки формування кадрового резерву на посади посадових осіб місцевого самоврядування (державних службовців), кадрового резерву на посади керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста

січень-лютий    2017

Начальник відділу

 

Методист з кадрових питань

Стрілець В.В.

 

 Скотарь С.В.

ІІ. Інформаційно-методичний та практичний напрями

2

Підготовка інформаційно-методичних матеріалів для проведення заходів у рамках  роботи  «Школи кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів»

Протягом року

Начальник відділу

 

Завідувач МК

 

Методисти  МК

Стрілець В.В.

 

Сіренко С.М.

 

Скотарь С.В.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення  методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів щодо організації на місцях  роботи  по формуванню  кадрового резерву на керівні посади

Протягом року

Начальник відділу

 

Методист з кадрових питань

 

 

 

 

 

Стрілець В.В.

 

 

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Створення методичних посібників з питань підвищення управлінської компетентності кадрового резерву та новопризначених керівників

Протягом року

Начальник відділу

Завідувач

 

Методисти МК  

Стрілець В.В.

 

Сіренко С.М.

 

Скотарь С.В.

5

Забезпечення участі новопризначених керівників та їх заступників навчальних закладів міста в роботі майстер-класів  з новопризначеним керівним складом,  постійно діючого  семінару міського рівня та на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  Сприяння проходженню курсів підвищення кваліфікації, участі      у роботі семінарів,  нарад,  конференцій тощо

Протягом року

Завідувач МК

 

Методисти МК

 

Новопризначені керівники, заступники керівників  навчальних закладів

Сіренко С.М.

 

Скотарь С.В.

6

Проведення міських методичних навчальних семінарів  майстер-класів, інших форм організаційно-методичної роботи:

 

1. «Кадрова документація у навчальному закладі. Дотримання  нормативно-правових  вимог діючого законодавства – складовий чинник   управлінської компетенції керівника»

(проблемний семінар)

 

2. «Формування особистісних рис громадянина»

України, національної свідомості та самосвідомості учнів шляхом залучення до різних форм позакласної діяльності»

(майстер-клас на базі Караванської ЗОШ).

 

3. «Функції управлінської діяльності. Критерії оцінювання професійної компетентності керівника навчального закладу»

(цільовий семінар)

 

 

4.«Формування ключових компетенцій учнів на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів, громадянського виховання в умовах оновлення змісту освіти»

 

(майстер-клас на базі Люботинської гімназії № 1)

 

 4. «Забезпечення соціалізації особистості учнів та розвиток їх соціальної активності шляхом упровадження активних форм виховної діяльності та індивідуалізації виховного процесу» (майстер-клас на базі Люботинського НВК № 2) 

 

5. Творчий звіт-презентація новопризначених керівників загальноосвітніх   навчальних закладів за результатами навчання у «Школі кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист з кадрових питань

 

Новопризначені керівники, заступники керівників  навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

Методисти МК

Новопризначені заступники директорів ЗНЗ з ВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методисти МК

 

Практичні психологи

 

Кадровий резерв на керівні посади

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач МК

 

Методисти МК

 

Новопризначені директори та їх заступники з НВР

 

 

Методисти МК

 

 

 

 

 

 

 

Новопризначені заступники директорів ЗНЗ з ВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач МК

 

Методист з кадрових питань

 

Новопризначені керівники та їх заступники навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіренко С.М.

 

 

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лампанченко К.В.

Скотарь С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіренко С.М.

 

Скотарь С.В.

7

Здійснення  інформаційно-інструктивної діяльності під час проведення семінарів, нарад для керівників  навчальних закладів  з питань  організації роботи з кадрами.

Протягом року

Методист з кадрових питань

Скотарь С.В.

8

Здійснення  організаційно-методичного супроводу діяльності новопризначених керівників  навчальних закладів з кадрових питань. Проведення індивідуальних консультацій

Протягом року

Методист з кадрових питань

Скотарь С.В.

 

 ІІІ. Аналітичний напрям

10

Оновлення бази даних   кадрового резерву та новопризначених керівників

До 01.11.2016 року

Начальник відділу 

Методист з кадрових питань, 

Стрілець В.В.

  Скотарь С.В.

11

Проведення аналізу кількісно-якісного складу новопризначених керівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву

До 01.11.2016 року

Методист з кадрових питань

Скотарь С.В.

12

Оновлення складу діючого кадрового резерву

Січень 2017 року

Начальник відділу

Методист з кадрових питань 

Стрілець В.В.

Скотарь С.В.

13

Аналітичний звіт за результатами роботи «Школи кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів» за 2016/2017 навчальний рік

Травень-червень 2017 року

Методист з кадрових питань

 

Скотарь С.В.

Переглядів: 877 | Останнє оновлення сторінки: 15.09.2016