За цей рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Пріоритетні напрями діяльності

15.09.2016 | Розмістив: Ю. Стрілець

Метою діяльності методичного кабінету є:

 • організаційно-методичний супровід системи дошкільної, позашкільної та  загальної  середньої  освіти;
 • організація різних форм методичної роботи з педагогічними кадрами;
 • підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;
 • розвиток  творчої  ініціативи педагогів у міжкурсовий період;
 • оволодіння педагогами науково-теоретичними знаннями; озброєння вчителів новими ідеями, інноваційними технологіями, інтерактивними методами навчання; 
 • формування нового педагогічного мислення; стимулювання постійної готовності до пошуку, дослідження, творчості.

Діяльність Люботинського міського методичного кабінету, педагогічних працівників навчальних закладів міста у 2016/2017 навчальному році буде спрямована на реалізацію науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період», обласної науково-методичної теми «Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості» та методичної проблеми міста «Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу на засадах диференційованого підходу в організації методичної роботи».

В умовах упровадження Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, запровадженням Концепції нової української школи,  нових Державних стандартів пріоритетами діяльності Люботинського міського методичного кабінету та навчальних закладів міста на 2016/2017 навчальний рік є: організаційно-методичний супровід практичного впровадження компетентнісного підходу в навчання та оцінювання навчальних досягнень учнів, нових навчальних програм для 1-4-х та 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів; упровадження нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 8-х класах; підготовку учнів 11-х класів до проходження ЗНО. 

Діяльність методичного кабінету буде здійснюватися на підставі чинних нормативних документів, а саме: рекомендацій педагогічної конференції «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти у 2015/2016 навчальному році та завдання на 2016/2017 навчальний рік, наказів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 ««Про затвердження навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222", від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 27.07.2016 № 889 «Деякі питання проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»; листів Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 17.08.2016 № 1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та інших.

 

Діяльність міського методичного кабінету 
у 2016/2017 навчальному році буде спрямована на реалізацію таких пріоритетних завдань:

 • удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів шляхом реалізації науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період»;
 • модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних, нетрадиційних форм  проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;
 • якісна підготовка випускників загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання;
 • активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі у предметних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;
 • створення умов для якісної реалізації нових Державних стандартів базової загальної середньої освіти у 8-х класах; реалізація нових навчальних програм для 1-4-х  та 10-11-х класів;
 • сприяння якісному організаційно-методичному супроводу освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах в умовах варіативності програм;
 • посилення та  урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, активне залучення органів учнівського самоврядування  та громадських організацій;
 • налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення  профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді;
 • активізація роботи щодо охоплення дітей якісною позашкільною освітою, удосконалення роботи гуртків та секцій;
 • створення умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, збереження та зміцнення їх здоров’я.

 

Участь педагогів у реалізації регіональних освітніх проектів:

 • освітнього проекту «Удосконалення змісту освітніх програм курсів підвищення кваліфікації»;
 • освітнього проекту «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання»;
 • освітнього проекту «Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів»;
 • пілотного навчально-методичного проекту «Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики щодо алгоритмізації та програмування»;
 • науково-методичного проекту «Підвищення ефективності  професійної майстерності  (управлінської діяльності)  керівників загальноосвітніх навчальних закладів у міжкурсовий (міжатестаційний) період»;
 • освітнього проекту «Модернізація початкової освіти»;
 • освітнього проекту «Виховний простір Харківщини».
Переглядів: 211 | Останнє оновлення сторінки: 15.09.2016