За цей рік
Архів за 2016 рік
Архів за 2015 рік
Архів за 2014 рік
Архів за 2013 рік
Архів за 2012 рік
Архів за 2011 рік

Алгоритм роботи та шляхи реалізації методичної проблеми

15.09.2016 | Розмістив: Ю. Стрілець

АЛГОРИТМ РОБОТИ
щодо реалізації науково-методичного проекту
«Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (між атестаційний) період»
та єдиної методичної проблеми:
«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності навчально-виховного процесу на засадах диференційованого підходу в організації методичної роботи»
на 2015-2020 роки

 

І ЕТАП. Організаційно-діагностичний (2015-2016 р.р.)

 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед педагогічної громадськості міста щодо актуальності питання з модернізації методичної роботи на засадах диференційованого підходу.
 • Аналіз методичної роботи педагогічних колективів міста; діагностування педагогів з метою вивчення рівня їх професійної  компетентності та професійних запитів; анкетування вчителів.
 • Виявлення науково-методичної проблеми, обґрунтування її актуальності для педагогічних колективів.
 • Створення творчої групи для опрацювання та систематизації результатів анкетування, діагностування та вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблемної теми.
 • Обговорення і затвердження єдиної науково-методичної  проблемної теми  міською науково-практичною конференцією.
 • Об’єднання педагогів у диференційовані динамічні групи за рівнем їх професійної підготовки та майстерності, а головне, результативності роботи.
 • Планування роботи ММО на основі диференційованого підходу, що передбачає щоквартальні організаційно-інформаційні засідання  для всіх членів ММО; у період між спільними засіданнями планується та здійснюється робота диференційованих груп.
 • Вивчення науково-методичної літератури з проблеми.
 • Ознайомлення педагогічних колективів з досягненнями психолого-педагогічної науки, існуючим ЕПД з даної проблемної теми.
 • Складання програми дослідження визначеної проблеми, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодія з іншими напрямами педагогічного процесу.
 • Підготовка та проведення в закладах освіти засідань  педагогічних та науково-методичних  рад з відповідною тематикою.
 • Визначення провідних напрямків діяльності МО з питань реалізації проблемної теми.
 • Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної проблемної теми в методичних кабінетах навчальних закладів та ММК.

 

ІІ ЕТАП. Практично-діяльнісний етап (2016-2017 р.р. )

 • Спрямування роботи всіх методичних структур міста  над єдиною методичною проблемою.
 • Розробка ММК рекомендацій щодо упровадження диференційованого підходу у методичну роботу.
 • Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях МО, вироблення заходів стосовно їх реалізації.
 • Підготовка та проведення педагогічних та науково-методичних рад з відповідною тематикою.
 • Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів з метою вивчення методики упровадження інноваційних технологій у методичну роботу.
 • Створення банку даних інноваційних технологій, що упроваджуються у методичну роботу навчальних закладах міста.
 • Організація взаємовідвідувань уроків, занять та форм виховної діяльності.
 •  Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.
 • Залучення педагогічних працівників закладів освіти до участі у творчих групах.
 • Залучення педагогів до участі у виставках педагогічних ідей та технологій.
 • Випуск інформаційно-методичного вісника  з досвіду роботи педагогів навчальних закладів міста щодо упровадження інноваційних технологій у методичну роботу.

 

ІІІ ЕТАП. Коригуючий етап (2017-2018 р.р.)

 • Удосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою.
 • Аналіз напрацьованого практичного досвіду.
 • Здійснення моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів, результатів ДПА та ЗНО.
 • Моніторинг участі учнів в олімпіадах, конкурсах-захист МАН,турнірах, творчих конкурсах.
 • Моніторинг участі педагогів у професійних конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій.
 • Моніторинг результативності різних форм методичної роботи у диференційованих групах, виявлення особистісного зростання педагогів – професіоналів, педагогів-початківців та не результативних педагогів.

 

ІV ЕТАП. Узагальнюючий, підсумковий (2018-2019 р.р.)

 • Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення практичних рекомендацій.
 • Проведення творчих звітів МО, диференційованих груп про наслідки роботи над проблемною темою.
 • Проведення творчих майстерень кращих педагогів за результатами роботи над проблемною темою.
 • Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.
 • Створення банку ефективного педагогічного досвіду.
 • Підготовка та проведення  виставки-презентації педагогічних ідей, панорами методичних знахідок.
 • Проведення підсумкової науково-методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемною темою.
 • Узагальнення та поширення ефективного педагогічного  досвіду.

 

Очікувані результати:

 • Досягнення високого рівня розвитку системи освіти міста Люботина відповідно до потреб та запитів громади щодо якісної освіти;
 • Створення оптимальної мережі методичної роботи із педагогічними кадрами;
 • Зростання якості освіти, підвищення рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ міста Люботина;
 • Комплексна інформатизація та комп'ютерізація закладів освіти;
 • Упровадження новітніх інформаційних технологій в навчальний процес;
 • Оновлення матеріально-технічних ресурсів освіти;
 • Розширення форм неперервної освіти педагогів на засадах диференційованого підходу, залучення їх до участі у професійних конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій.
Переглядів: 392 | Останнє оновлення сторінки: 15.09.2016